fredag 4 mars 2016

I den lokala debatten har det blivit en del diskussion om kommunens köp av Storbrunn. Idén om ett övertagande av fastigheten har funnits länge och under åren har det vid ett flertal tillfällen framförts förväntningar på att kommunen skulle köpa fastigheten av IOGT.  Jag ska försöka ge min bild av ”affären” och försöka ge svar på angelägna frågeställningar.

Varför köpte kommunen Storbrunn?

- Syftet var att inte bara bygga ett nytt bibliotek utan en kulturell och samhällelig mötesplats, en plats där föreningar, näringsliv och det offentliga möts, där agendan och innehållet sätts av våra medborgare.
- I tidiga kulturhusplaner, vid en omfattande namninsamling med flera tusen namnunderskrifter till förmån för ett Storbunnsalternativ, och i synpunkter från såväl professionen och de förtroendevalda, har en sammanhållen kulturarena varit önskad och Storbrunn utgjort det bästa  alternativet. Idén har funnits under många år, men IOGT har inte tidigare varit intresserad av en försäljning.

Varför betalade kommunen ett så högt pris?(19,4 miljoner) Var detta affärsmässigt?

- Frågan kräver två olika kompletterande svar;
1.  Om ambitionen är att få avkastning på insatt kapital i form av hyresintäkter och värdestegring på kort sikt, är detta ingen bra affär. Då ambitionen är att skapa verksamhetslokaler samt evenemangs och aktivitetslokaler för såväl kommunen som föreningslivet är investeringen mer befogad.
- I en värdering som gjordes tidigt i förhandlingen framgick att fastigheten som affärsfastighet har ett värde om ca 7-8 miljoner, även om säljarens värdering visade ett helt annat värde. Säljarens utgångsbud i förhandlingen var över trettio miljoner kronor.
2. Om köpeskillingen var rätt är alldeles för tidigt att utvärdera. Det är först när vi fått perspektiv på köpets påverkan på lokalsamhället, och de funktioner som fastigheten avses leverera som det går att värdera köpet. Ett enigt kommunfullmäktige röstade ja till köpet och gjorde  det med förhoppningen om att denna investering skall vara till nytta för Östhammars kommun.  Dessutom är det viktigt att veta att i fastigheten ingår även en byggrätt, vilken avsevärt kortar ledtider och minskar kostnader för ett bygge av ett nytt bibliotek som nu planeras uppföras inom den befintliga fastigheten.

Hade ni inte kunnat få en lägre försäljningssumma ?

- Det hade säkert varit möjligt, dock inte i närtid. Valet stod mellan att slutföra köpet eller att avstå från köpet. Förhandlingen genomfördes under nästan ett års tid och säljaren och köpare stod länge långt ifrån varandra. Säljaren och köparen hade helt olika utgångspunkter, säljaren värderade fastigheten utifrån framtida möjliga intäkter i en affärsfastighet med t.ex. utveckling av bostäder, medan köparen strävar efter offentliga verksamhetslokaler.

Var ni medvetna om fastighetens skick?

- Vi var medvetna om att fastigheten var i varierande skick, från nyskick till stort renoveringsbehov. De delar vi såg stora renoveringsbehov i var dels den gamla delen men även fasad och fönster. Dessa åtgärder såg vi rimligt i att åtgärda i samband med tillbyggnaden av ett nytt bibliotek. Projektering av om- och tillbyggnad för ett nytt bibliotek vid Storbrunn pågår för fullt. Utgångspunkten är att kostnaderna för de planerade åtgärderna ska rymmas inom den budgetram som beslutats d.v.s. ca 22 milj kr. Alla utredningar och åtgärder är inte klara,  bl.a. har vi ännu inte utredd färdigt vilka åtgärder som behöver vidtas på det gamla taket (den redan gjorda tillbyggnad har ledd till fuktproblem i det gamla taket som vi måste hantera på något sätt). När handlingarna är färdiga avser vi att göra en förnyad kostnads kalkyl innan en upphandling av entreprenör.

Borde ni inte besiktigat noggrannare?

- Ja, vi kan alltid bli noggrannare och mer professionella, även om det inte är troligt att det påverkat köpeskillingen nämnvärt.

I UNT stod det att handlingarna är borta, vad innebär det?

- Kommunstyrelsen har kontinuerligt informerats under den förda förhandlingsperioden. Samtliga handlingar som fanns med i KSau, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige finns självfallet kvar och är tillgängligt för alla. Dessutom har vi delgett samtlig e-post med IOGT till UNT. Det material som ännu inte lämnats till UNT utgörs av arbetsmaterial som använts av kommunchefen som underlag för den förda förhandlingen under 2013/2014. Arbetsmaterialet innehåller bland annat en oberoende värdering som har skickats över till bland annat UNT.
Köpet av Storbrunn är en del av en stor kultursatsning i Östhammars kommun. Personligen tycker jag att det saknas bra mötesplatser. ”Kulturhuset Storbrunn” kommer att i högsta grad skapa ett ”offentligt rum” där Östhammarsbor och andra kommer att kunna mötas. Jag ser framför mig ett levande hus där olika generationer kan mötas och ta del av litteratur, föreläsningar, filmvisningar, viss kaféverksamhet, utställningar och firitidsgårdsverksamhet. Storbrunn kommer att bidra till min och andras vision av en mer levande och attraktiv småstad. Välkommen att höra av Dig med Dina synpunkter.

6 kommentarer:

Theresa williams sa...

Hej, jag är Theresa Williams Efter att ha varit i relation till Anderson i åratal, bröt han upp med mig, gjorde jag allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom men jag är den typ som aldrig trodde att jag hade stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag Mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, kastade han stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningsgivaren som hjälpt mig med mitt eget problem. Email: drogunduspellcaster@gmail.com du kan maila honom om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.

1) Kärleksspell
2) Lost Love Spells
3) Skilsmässa Spells
4) Äktenskapsstavar
5) bindande stavning
6) Breakup Spells
7) Förvisa en tidigare älskare
8.) Du vill vara befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning
9) vill tillfredsställa din älskare
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
Genom drogunduspellcaster@gmail.com

Anthony Preoteasa sa...

Jag var gift med min man i 5 år, vi levde lyckligt tillsammans under dessa år och inte förrän han reste till Italien för en affärsresa där han träffade den här tjejen och sedan dess hatar han mig och barnen och jag älskar henne bara. Så när min man kom tillbaka från resan sa han att han inte ville träffa mig och mina barn igen så han tog oss utanför huset och han gick nu till Italien för att se den andra kvinnan. Så jag och mina barn var nu så frustrerade och jag bodde bara med min mamma och jag behandlade inte bra eftersom min mamma blev gift med en annan man efter att min pappa dog, så mannen som jag gick med var inte Och mina barn var så förvirrade och jag tittade För att få min make hemma eftersom jag älskar honom och jag uppskattar honom så mycket, så en dag när jag surfar på min dator såg jag ett vittnesbörd om detta caster spell Testimonies delade på Internet Av en dam och jag är så Imponerad att jag också tycker att prova. Först var jag rädd men när jag tänker på vad jag och mina barn går igenom så kommer jag i kontakt med honom och han berättade för mig att stanna lugn i bara 24 timmar att min man kommer tillbaka till mig och till min bästa förvåning jag Fick en kallad min man på den andra dagen frågar efter barnen och ringde mig och sa att dina problem är löst min son. Så det här var hur jag får min familj tillbaka efter en lång bromsspänning upp av en ond dam så med all den här hjälpen från allt jag vill ha i det här forumet för att gå med på mig för att säga ett stort tack och jag kommer också att ge råd för någon i sådan eller liknande Problem eller någon form av problem bör du också komma i kontakt med honom. Din email är lösningen på alla dina problem och problem i livet. Än en gång är din e-postadress (drodion60@yandex.com) eller ring +2349060503921.

Specialiserad i följande utrymme.

(1) Om du vill ha din ex tillbaka.
(2) om du alltid har dåliga drömmar
(3) Om du vill bli befordrad på ditt kontor.
(4) Om du vill att kvinnor / män ska springa efter dig.
(5) Om du vill ha ett barn.
(7) Om du vill binda din man / fru för att vara din för evigt.
(8) Om du behöver ekonomisk hjälp.
(9) Hur de har lurat dig och vill återställa förlorade pengar.
(10) om du vill stoppa din skilsmässa.
(11) om du vill skilja din man
(12) om du vill ha dina önskemål.
(13) Graviditet för att bli barn
(14) Garanti att vinna fall av irriterande domstolar och skilsmässa oavsett vilket stadium
(15) Stoppa ditt äktenskap eller förhållande från att bryta upp.
(16) om du har några sjukdomar som (H V), (CANCER) eller någon sjukdom.
Återigen var noga med att komma i kontakt med honom om du har några problem som hjälper dig. Din e-postadress är (drodion60@yandex.com) eller ring +2349060503921.

Anthony Preoteasa sa...

Jag var gift med min man i 5 år, vi levde lyckligt tillsammans under dessa år och inte förrän han reste till Italien för en affärsresa där han träffade den här tjejen och sedan dess hatar han mig och barnen och jag älskar henne bara. Så när min man kom tillbaka från resan sa han att han inte ville träffa mig och mina barn igen så han tog oss utanför huset och han gick nu till Italien för att se den andra kvinnan. Så jag och mina barn var nu så frustrerade och jag bodde bara med min mamma och jag behandlade inte bra eftersom min mamma blev gift med en annan man efter att min pappa dog, så mannen som jag gick med var inte Och mina barn var så förvirrade och jag tittade För att få min make hemma eftersom jag älskar honom och jag uppskattar honom så mycket, så en dag när jag surfar på min dator såg jag ett vittnesbörd om detta caster spell Testimonies delade på Internet Av en dam och jag är så Imponerad att jag också tycker att prova. Först var jag rädd men när jag tänker på vad jag och mina barn går igenom så kommer jag i kontakt med honom och han berättade för mig att stanna lugn i bara 24 timmar att min man kommer tillbaka till mig och till min bästa förvåning jag Fick en kallad min man på den andra dagen frågar efter barnen och ringde mig och sa att dina problem är löst min son. Så det här var hur jag får min familj tillbaka efter en lång bromsspänning upp av en ond dam så med all den här hjälpen från allt jag vill ha i det här forumet för att gå med på mig för att säga ett stort tack och jag kommer också att ge råd för någon i sådan eller liknande Problem eller någon form av problem bör du också komma i kontakt med honom. Din email är lösningen på alla dina problem och problem i livet. Än en gång är din e-postadress (drodion60@yandex.com) eller ring +2349060503921.

Specialiserad i följande utrymme.

(1) Om du vill ha din ex tillbaka.
(2) om du alltid har dåliga drömmar
(3) Om du vill bli befordrad på ditt kontor.
(4) Om du vill att kvinnor / män ska springa efter dig.
(5) Om du vill ha ett barn.
(7) Om du vill binda din man / fru för att vara din för evigt.
(8) Om du behöver ekonomisk hjälp.
(9) Hur de har lurat dig och vill återställa förlorade pengar.
(10) om du vill stoppa din skilsmässa.
(11) om du vill skilja din man
(12) om du vill ha dina önskemål.
(13) Graviditet för att bli barn
(14) Garanti att vinna fall av irriterande domstolar och skilsmässa oavsett vilket stadium
(15) Stoppa ditt äktenskap eller förhållande från att bryta upp.
(16) om du har några sjukdomar som (H V), (CANCER) eller någon sjukdom.
Återigen var noga med att komma i kontakt med honom om du har några problem som hjälper dig. Din e-postadress är (drodion60@yandex.com) eller ring +2349060503921.

Dr Purva Pius sa...

Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius, call/whats-App Contact Number +918929509036 via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

Anonymous sa...Jag har kommit tillbaka med min ex pojkvän med hjälp av Dr AJAYI som den bästa stavskärmaren online och jag rekommenderar starkt Dr AJAYI till alla som behöver hjälp. Jag vill vittna om hur jag fick tillbaka min pojkvän efter att han hade gått i kontakt med mig, vi har varit tillsammans i 4 år, nyligen fick jag reda på att min pojkvän hade en affär med en annan tjej, när jag konfronterade honom ledde det till gräl och han slutligen slutade med mig, jag försökte allt jag kunde för att få honom tillbaka men helt till ingen nytta förrän jag såg ett inlägg i ett förhållande forum om en stava caster som hjälper människor att få tillbaka sin förlorade kärlek genom Love spell, först tvivlade jag på det men bestämde mig för att försöka, när jag kontaktade den här stavspelaren via sin e-post, och han berättade vad jag skulle göra och jag gjorde det. Då gjorde han en Love spell för mig. 48 timmar senare ringde min pojkvän verkligen till mig och sa till mig att han saknar mig så mycket, så fantastiskt !! Så det var så han kom tillbaka samma dag, med massor av kärlek och glädje, och han bad om ursäkt för sitt misstag och för den smärta han orsakade mig. Sedan från den dagen var vårt förhållande nu starkare än hur det var tidigare, allt tack vare Dr AJAYI. Han är så kraftfull och jag bestämde mig för att dela min berättelse på Internet att Dr AJAYI verkliga och kraftfulla stavskärare som jag alltid kommer att be för att leva länge för att hjälpa sina barn i tidens problem, om du är här och du behöver din ex tillbaka eller din man flyttade till en annan kvinna, gråt inte längre, kontakta den här kraftfulla stavagern nu. Här är hans kontakt: Skicka e-post till honom på: Drajayi1990@gmail.com Du kan skriva hans Whatsapp ELLER viber-nummer: + 2347084887094, TACK TILL Dr AJAYI .

ALCHEMIST sa...


Thanks for the info. Am here to inform everyone that my lover came back 2days after I order Dr Obodo love spell best Xmas ever gift ever 💝 💝 For recommendations ( (( templesofanswer@hotmail . co . uk WhatsApp +234 8155 42548-1 )) )