fredag 1 januari 2010

Elitens projekt

I den allmänna debatten på kultursidor, bloggar, riksdagen och inte minst i kommunfullmäktigesalar får ständigt den sk. vänstern breda ut sig. Då menar jag inte vänster i partipolitisk mening, utan den sk. vänsterelit som ständigt definierar sig som stående för all progressiv samhällsutveckling. Rättvisa, jämlikhet, solidaritet, bistånd, privatisering, kultursyn, hbt-frågor och liknande verkar ha blivit några av de frågor som den sk. vänstern har tagit på entreprenad. Det finns i denna elit en syn på omvärlden som utgår ifrån att vänstereliten ständigt har rätten att definiera vad som är rätt och fel i samhällsutvecklingen. Alla andra (okänt vilka) är att betrakta som bakåtsträvare. Det kan synas i frågor som musiksmak, boksmak, filmval såväl som i synen på om det är rätt med vinst i vården, friskolor, valfrihet i omsorg och liknande.

Min egen teori är att det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet i Sverige, skapat en bild av att allt, i den i långa stycken mycket framgångsrika skandinaviska välfärdsmodellen, är resultat av s-politik. Det är den inte alls! Vi är många andra som under de senaste 100 åren bidragit; frikyrkor, nykterhetsrörelse, lantbrukskooperation, arbetsgivarföreningar, hembygdsrörelse har alla tillsammans med arbetarrörelsen skapat vårt Sverige. Den till avbytarbänken för det mesta förpassade borgerliga oppositionen, har också bidragit till innehållet i besluten.

Det är verkligen dags att ”avsossifiera” Sverige som Maud Olofsson så riktigt formulerat. Vi måste ta tillbaka det så kallade ”problemformuleringsprivilegiet” från vänstereliten. Det är alltför ofta som vi – även undertecknad – ramlar i deras fälla. Ett exempel är det som jag skrivit om tidigare i denna blogg – att kalla valfrihet i vård och omsorg -för privatisering. För att se till att vi gör rent hus med detta privilegium fordras att vi alla ser till att behålla vår alliansregering i samband med valet nu i september. Jag lovar att jag ska göra mitt bästa för att Mona Sahlin inte ska bli statsminister och Lars Ohly finansminister.

Gott Nytt Valår

Jacob

1 kommentar:

Anonym sa...

snygg bild! Är den från financial times repotaget?