söndag 31 januari 2010

Guilt by association

Igår hade jag förmånen att vara i Österbybruk. Österby är ett fantastiskt samhälle, med ett mycket starkt engagemang i hela bygden. Engagemanget har bland annat visat sig i att samhället har ett ovanligt stort utbud av varor och tjänster på plats. Enastående kultur- och naturmiljöer bjuder såväl besökare som boende fina upplevelser. På torget klätt i vinterskrud gick ett apellmöte av stapeln. En budkavle för avskaffandet av världens kärnvapen (se www.budkavlen.se) kom till Östhammars kommun och togs emot på torget. Jag var en del av "mottagningskommittén" som lyssnade på några representanter för budkavlen. Undertecknad var även ombedd att säga något om budkavlens innehåll, vilket kändes angeläget. Kommentarerna handlade om det självklara i att arbeta för avskaffandet av kärnvapen och för att världens länder ser till att underteckna ett nytt "icke spridningsavtal" i vår.

Efter en stund vidtog ett litet minimöte i Föreningarnas hus där bland andra författaren Eva MOberg deltog. Hon driver stenhårt linjen att det är angeläget att avskaffa såväl kärnvapen som kärnkraft. Hon var dessutom mycket kritisk till att Forsmark ska bli "atomsoptipp" och anklagade framför allt Centerpartiet för att svika i denna fråga. Hon frågade mig om min syn bland annat på den energiuppgörelse som Alliansregeringen gjorde för ett år sedan. Jag tycker att den är oerhört bra av följande skäl:
  • Den skapar en mycket bra plattform för en massiv satsning på förnybar energi;
  • Kärnkraftsinvesteringar ska stå på egna ekonomiska ben utan statliga subventioner;
  • Förbudet att satsa på ersättingsinvesteringar i kärnkraft tas bort.

Personligen tycker jag att det är korkat att skapa en absolut koppling mellan fredlig kärnkraft och kärnvapen. Visst är jag medveten om att uran är "råvaran" till plutonium och vapenproduktion, men kärkraft är också en värdefull energikälla med mycket låga CO2 utsläpp som behövs under överskådlig tid.

......................................

För övrigt anser jag att Allianspartierna leder med hästlängder vid halvtid i partiledardebatten. Vänsterkartellen är mest patetiska, utan något att leverera till väljarna!

Lev väl i vintermörkret hälsar er vän i cyberrymden

Inga kommentarer: