onsdag 5 maj 2010

Att lyssna är nödvändigt

Nu har det äntligen skett. Östhammars kommun har lättat från bottenskiktet i näringslivsrankingen! Vår kommun har under många år legat mycket lågt i den årliga rankingen som intresseorganisationen Svenskt Näringsliv genomfört. Av Sveriges 290 kommuner har ÖK nu hamnat på plats 179, en klättring med hela 64 platser! Vi är många som arbetat hårt för att uppnå detta men vad är anledningen. Ja den är egentligen ganska enkel; Vi har blivit bättre på att lyssna och ta till oss de upplevda problem som företagare känner. En framgångsfaktor är också att kunna skapa tydliga mötesplatser för kommunens företagare, där man kan odla sina nätverk. Mötesplatser skapa affärer som bekant och ÖK är som bekant en kommun med betydande gleshet. OM man möter konkurrenter och andra företag, kan man lättare se de möjligheter som finns att skapa affärer. Att vara tydlig när det gäller tjänsteåtaganden från de kommunala verksamheterna gentemot företag och medborgare, är en annan framgångsfaktor. Samtliga verksamheter har nu antagit dessa, till fromma för de som vill ha hjälp eller service. Vi har också påbörjat ett regelförenklingsprojekt för att vända på varje sten som är möjlig för att förenkla. Vi börjar med företagare men går sedan vidare till alla andra medborgare. På näringsdepartementets hemsida finns även en sammanställning "Växtkraft" med en sammanställning av fler än 150 regelförenklingar som skett på nationell nivå. Hur som helst så känns det som en framgång att kommunens företagare uppskattar våra ansträngningar.
---------------------
För övrigt känns händelserna i Grekland sorgliga. Korrumperade politiker och näringslivsföreträdare som missbrukat det förtroende som man fått. Ursinnet är naturligtvis berättigat hos de som blivit utnyttjade och förda bakom ljuset. Att ställa de ansvariga till svars, samtidigt som alla måste dra åt samma håll för att lösa uppgiften att få ordning på ekonomin. Svallvågorna drar in i hela det ekonomiska systemet och alla håller nog tummarna för att det stabiliseras snart.
Vidare hoppas jag på värme!

Inga kommentarer: