torsdag 22 december 2011

En julbetraktelse i alla enkelhet

Kära läsare

Tiden går alldeles för fort. Mycket vatten hinner rinna under broarna innan man kommer sig för att tänka efter. Men vid jul och nyår så får man anledning att reflektera lite mer än annars. Sålunda:

En liten hälsning från mig inför den stundande högtiden kommer här. Jag vill med dessa rader beskriva lite av allt det positiva som händer i vår kommun just nu. Några axplock


• Dannemora Gruvas kommersiella genombrott under 2012 som innebär stora utvecklingsmöjligheter för Dannemora, Österby och Hargshamn;
• Arbetet med slutförvaret som genererar förtroende från privata investerare av olika slag. Mervärdesavtalet ger även det stora mervärden för kommunen i form av företagssatsningar, innovationer, kompetensutveckling;
• Sandvik,Forsmark och alla våra små och medelstora företag som konjunkturen till trots utvecklas och nyanställer;
• Rikets och länets lägsta arbetslöshet;
• Sveriges tryggaste kommun enligt en stor medborgarundersökning,
• Stabil kommunal ekonomi;
• Nya tomter, hyres- och bostadsrätter på gång på flertalet ställen i kommunen

I den kommunala organisationen händer också mycket. Jag vill gärna nämna några saker:

• Investeringar i skolor och äldreboenden;
• Införande av Lean som arbetssätt i organisationen;
• Chefskandidatsutbildningar;
• Valideringsutbildning i vård & omsorg;
• Införandet av lärarlegitimationerJa listan kan bli lång. Den största utmaningen är att få resurser att kunna utveckla den kommunala välfärden. Det är vårt huvuduppdrag och vi vet alla att det finns stora krav från ökat antal äldre, förväntningar på förbättrade skolresultat, bättre infrastruktur i form av vägar, offentlig utsmyckning, investeringar i skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar, vägar och cykelvägar, bibliotek och allt annat som vi tillsammans önskar.

Att leda en kommun är svårt och att göra det på rätt sätt är ännu svårare. Det viktigaste är att försöka lyssna för att se om man är på rätt väg. Med Din hjälp kära läsare, kan vi göra en bra kommun ännu bättre.

1 kommentar:

P sa...

Heja Jacob!
Allt förstår jag, tror jag.Inte alldeles främmande för kommunen, som jag fritidsbott i närmare 16 år.
Jag förstår, men håller inte med Dig när Du skriver att Ditt och Dina kollegers arbete är svårt. Visst är det förståeligt, men ingen vill höra från Dig att det är svårt. Du är ju frivillig på uppgiften och jag tror att Du gör ett mycket bra jobb. Dina direkta uttalanden när vi någon gång för ett samtal på tu man hand får jag det motsatta intrycket att Du visserligen finner jobbet svårt, men också mycket tillfredsställande och att det leder framåt.
Heja
P