måndag 12 mars 2012

En eftertanke efter ett kommunalt arbetsår

Hej kära Bloggläsare.
Jag är inte en flitig bloggare som Du säkert noterat. Då och då blir det några rader och nedan finner Du diverse kommunalgubbetankar utifrån mitt uppdrag som kommunalråd. Det är naturligtvis ganska inåtvänt mot vår kommun, men kanske Du kan finna något av intresse i alla fall. Hör gärna av Dig med synpunkter till mig:

Huvuduppdraget för Östhammars kommun är att dagligen, oavsett konjunktursvängningar, leverera välfärd av hög kvalitet. Medborgarna har högt ställda förväntningar på dessa leveranser i form av utbildning, omsorg, vård, vägar, vatten, avlopp mm. Dessutom förväntar sig medborgarna en aktiv kommun som ställer sig i fronten för en positiv utveckling av hela regionen. De höga kvalitetskraven ställer krav på en ändamålsenlig organisation som är effektiv och använder de tillgängliga resurserna på ett bra sätt. I den kommunala organisationen måste vi alltid ha detta för ögonen. Därför är det glädjande att vi nu tagit steg för att jobba smartare; LEAN-arbete har påbörjats, Projekt kultur & värderingar har påbörjats tillsammans med ett omfattande arbete för att mäta kvalitet i alla sammanhang där kommunen levererar till medborgarna.

För att kunna leverera dessa tjänster i framtiden måste vi kunna säkerställa resurser. Att dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter över gränser är ett centralt tema för en modern lärande organisation. Att ständigt ifrågasätta vad kommunen gör för att kunna förbättra verksamheten, är ett av de förtroendevaldas viktigaste uppdrag och vi gör detta på medborgarnas uppdrag. Medarbetarna i vår organisation har ett delat ansvar för att se till att vi tillsammans levererar rätt tjänster och till rätt kostnad. Vi har hittills gjort det bra, men behöver skapa ett starkare fokus på kostnader och kvalitet. En stor utmaning är att vår kommun är och kommer att vara mycket decentraliserad. Verksamheten finns på många ställen vilket skapar stora ekonomiska utmaningar. Det gäller såväl skolor som omsorg, infrastruktur och simhallar.

Ur ett mer strikt kommunalekonomiskt perspektiv har 2011 varit något av ett mellanår. Kommunen har inte lyckats med att skapa ett tillräckligt överskott. Jämfört med budget skiljer det ca 0,5 miljoner, men det är ett alltför svagt resultat för att vara hållbart i längden. Kommunfullmäktiges målsättning om + 2% betyder att vi bör ha ca 20 miljoner i överskott. Detta överskott behövs för att kunna möta framtida utmaningar och inte minst för att kunna självfinansiera våra investeringar. I budgetarbetet för 2013 kommer vi att ha ett starkt fokus på ett bättre resultat, där samtliga förvaltningar kommer att vara engagerade.

-------------------------
Så här skriver jag i ett förord till kommunens årsredovisning. Det finns så mycket mer att tillägga om allt det som görs och behöver göras, men det får man göra en annan gång.

3 kommentarer:

Knut Lindelöf sa...

En sak som får mig lite undrande är att du lagt upp denna bloggpost kl 04.30, d v s halv fem på morgonen. Då ska även kommunalråd sova.

Men, som kommunalråd (om än Centerpartist) så kan du skatta dig lycklig över att ni sluppit ifrån beställar-utförar-organisation. Den dränerar t ex Uppsala på både resurser och förtroende.

Skolan kommer ni att få fortsatta problem med. Men så länge ni slipper ifrån nyckfulla modeströmmar bland eleverna p g a "valfriheten" kan ni glädja er även åt det.

Tänk på att kontinuitet och förutsägbarhet är det viktigaste för skolan - även som kommunal organisation. Att flexibelt anpassa skolan efter kortsiktiga ekonomiska fluktuationer skadar förtroendet för skolan bland medborgarna. Man måste ha stora ekonomiska marginaler (och is i magen). "Just in time-produktion" passar inte för skolan.

Knut Lindelöf sa...

En sak som får mig lite undrande är att du lagt upp denna bloggpost kl 04.30, d v s halv fem på morgonen. Då ska även kommunalråd sova.

Men, som kommunalråd (om än Centerpartist) så kan du skatta dig lycklig över att ni sluppit ifrån beställar-utförar-organisation. Den dränerar t ex Uppsala på både resurser och förtroende.

Skolan kommer ni att få fortsatta problem med. Men så länge ni slipper ifrån nyckfulla modeströmmar bland eleverna p g a "valfriheten" kan ni glädja er även åt det.

Tänk på att kontinuitet och förutsägbarhet är det viktigaste för skolan - även som kommunal organisation. Att flexibelt anpassa skolan efter kortsiktiga ekonomiska fluktuationer skadar förtroendet för skolan bland medborgarna. Man måste ha stora ekonomiska marginaler (och is i magen). "Just in time-produktion" passar inte för skolan.

Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson sa...

Tjenare, Jacob!

I andra stycket, sista meningen, skriver du …”där kommunen levererar till medborgarna.”
Vi kan även tänka från andra hållet: Där medborgarna levererar till de folkvalda på kommunen? Om rätt verktyg ges så är det fullt möjligt att göra det när man själv finner tiden att vara med och påverka, diskutera och lyssna/läsa och lära av andras synpunkter.
Så, för att göra en lång kommentar kort vill jag tacka för Medborgarforum där man kan diskutera vindbruket. Nu känner jag mig motiverad att läsa handlingarna – och har så gjort under påsken – när jag vet att jag kan göra min röst hörd på ett annat sätt än tidigare. Internet är här för att stanna, och självklart ska vi använda nätet för kommunikation mellan medborgare och folkvalda.

Nu hoppas jag på fler teman vi kan samtala om på nätet i Medborgarforum och som rör utvecklingen i Östhammars kommun.
Kanske är det så att 90 % av medborgarna inte orkar bry sig (jag högg bara i med en siffra där) men övriga 10 % måste få komma till tal/skrift om de så önskar.

Jag vet inte om det ens är vanligt att kommuner i Sverige har medborgarforum på nätet. Vanligt eller ej – Östhammars kommuns Medborgarforum rockar fett! :)

Ha det gott!
Hej!
/ Yvonne