onsdag 5 september 2007

Landsbygdsutveckling II

Nedan finner Du som läser ett pressmeddelande som skickades ut i måndags. Det har varit en intensiv tid av förberedelser innan Östhammarsmajoriteten tog detta beslut. jag känner mig lycklig över att det gicka att realisera. Du som läser får gärna kommentera.Just nu är jag på väg till Polen för en vänortsträff. Jag återkommer med några reflektioner när jag är åter. Vi hörs

----
Den politiska majoriteten i Östhammars kommun bestående av Moderaterna, Borgerligt alternativ, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet, kommer att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta att behålla samtliga landsbygdsskolor under mandatperioden. Våra skäl härför är följande:

De två minsta skolorna,i Film och Morkarla,har varit föremål för diskussion om nedläggning under 2008. I Dannemora-Österby-Morkarla-Film området pågår flera mycket viktiga framtidssatsningar. Öppnandet av gruvan i Dannemora under 2008-2009 borgar för ett större intresse för att bosätta sig i bygden.
Landsbygdskolorna är viktiga för landsbygdens utveckling. Den är en mötesplats för bygdens föräldrar och barn, liksom en naturlig arena för utvecklingsfrågor och initiativ av olika slag. Det är angeläget med inflyttning och nybyggnation i hela kommunen, vilket utgör en stark drivkraft för att behålla och utveckla skolorna.

Om beslut fattas av kommunfullmäktige enligt ovan avser vi att:

Finansiera merkostnaderna för att behålla skolorna genom att tillskjuta särskilda strukturmedel. Beslutet kommer inte att gå ut över lärartäthet och kvalitet i skolan.
Inleda en dialog med föräldrar, övriga medborgare, föreningsliv och utvecklingsgrupper i de aktuella områdena, för att öka attraktivitet och därmed inflyttning till landsbygden. Detta kan ske genom enskilda och ideella initiativ för mark/tomtupplåtelser för boende, fritidsaktiviteter mm. Kommunen kommer då att hjälpa till med att utveckla lokala utvecklingsplaner.
Arbeta för att underlätta byggande och boende på landsbygden genom arbete i kommunens samtliga förvaltningar.
Uppmuntra samtliga skolor i Östhammars kommun till ökad profilering, med inriktning på kultur, idrott, miljö, natur, teknik mm.
Underlätta för privata och ideella initiativ att utveckla friskolor på landsbygden, gärna i de befintliga skollokalerna.

Inga kommentarer: