onsdag 15 april 2009

En spännande dag


Idag har jag varit ambassadör för Östhammar, tillsammans hela dagen med annan ambassadör; För ågra månader sedan hade jag förmånen att träff Folkrepubliken Kinas ambassadör i Stockholm. Det var i samband med en konsert i Stockholm för att fira det kinesiska nyåret som jag föreslog HE Ambassadören att besöka vår fina kommun. Detta följdes upp med en formell inbjudan att besöka Östhammar, vilken besvarades positivt. Så idag kom han med sitt entourage, och vi hade en spännande dag tillsammans för att besöka den kärntekniska verksamheten i Forsmark. Dagen blev mycket lyckad och mina reflektioner efter dagen går ungefär så här:  • En kommande supermakt (läs Kina)har mindre än en procent av sin elenergi producerad med kärnteknik;

  • Mer än 75 procent av K:s elbehov produceras av kolkraft vilket är oerhört förorenande och som ambassadören sa: "Heavily adds to the environmental degradation in my country";

  • För att ytterligare bekämpa fattigdomen i K behövs mer men CO2 neutral energi.

Det ger ett hisnande perspektiv att samtala med en officiell representant för ett land med fler än 1,3 miljarder invånare som törstar efter kontakter och samarbeten både kommersiella och officiella när det gäller energi. Jag känner en stor glädje och tillfredställelse att måhända bidra till affärer, kontakter, utbyten, att placera Östhammar på kartan och inte minst till positiva personlig möten en dag som denna. Ser fram emot att göra det igen om det gagnar positiva och konstruktiva kontakter.

3 kommentarer:

Paul sa...

Och din lösning för att komma åt Kinas kolanvändning blir då att uppmuntra dem att satsa på mer kärnkraft?

Oavsett inställningen till kärnkraften som sådan kan man konstatera att nya reaktorer tar tid att bygga. Börjar man projekteringen idag så tar det ändå 20 år innan man har en färdig reaktor. Tid som klimatet inte har.

EU Barnet sa...

Förvisso är tiden en fråga som är mycket viktig men i detta fall, vad är alternativet? Tvinga Kina att sluta använda kol och på så sätt lamslå den otroliga ekonomiska utveckling som sker med större frihet för Kinas befolkning på länge?

Ett alternativ medans de bygger reaktorer kan ju vara att exportera den teknologi som Vattenfall utvecklar i Tyskland som minskar de farliga utsläppen från Kol drastiskt. En radikal ide kan ju vara att helt slopa bistånd och istället "ge" bort denna teknologi för att rädda oss på längre sikt.

Paul sa...

"Den teknologi Vattenfall utvecklar i Tyskland", dvs koldioxidavskiljning och -lagring, är långtifrån färdigutvecklad och dessutom mycket omstridd. Det finns tex inga garantier att koldioxiden stannar kvar i den mark man väljer att deponera den i.

Tiden är den helt avgörande frågan, som gör att kärnkraften helt enkelt inte är någon lösning över huvud taget för Kina.

Lösningen är helt enkelt så osexig som en kombination av vindkraft, solenergi, bioenergi, ev vattenkraft, vågkraft med flera tänkbara, snabbt utbyggbara alternativ.

Den riktigt stora potentialen ligger dock i effektiv energianvändning med senaste teknik. Där är det både billigast, miljövänligast och mest effektfullt.