söndag 19 april 2009

Energifrågor och annat

Pauls kommentar till mitt senaste inlägg har jag funderat en del på. Min utgångspunkt när det gäller energibehovet i Kina är följande:
  • Kina har enorma behov av ny elenergi för att utveckla sitt samhälle.
  • Idag produceras den till mer än sjuttio procent med fossila bränslen vilket får enorma klimatkonsekvenser, såväl i Kina som i övriga delar av klotet.
  • Kina behöver stuva om i sitt elproduktionssystem för att möta framtiden på ett mer miljösäkert sätt.
  • K. satsar på förnybara system och kärnkraft för att inte belasta atmosfären med ytterligare CO2 och övriga växthusgaser vilket jag har stor respekt för.

Om Sverige och FKA, SKB mfl. har möjlighet att bidra till detta vore mycket positivt för Kina såväl som för Östhammars kommun.

--------------------

För övrigt anser jag att våren är alldeles för kall just nu.

Jacob

3 kommentarer:

Paul sa...

Våren är absolut för kall just nu! :-)

Energifrågor i allmänhet och Kinas energifrågor i synnerhet finns det inga enkla svar på.

Jag ska absolut inte säga att det alltid är fel att diskutera kärnkraft med diktaturer. Eller att för den skull exportera tekniskt kunnande. Om alternativet är att de gör sina satsningar ändå med sämre tekniska lösningar så kan det helt klart vara ok.

Å andra sidan har vi en hel del kunnande inom alternativ teknik som vi kanske borde försöka sälja in först...

Vi skjuter oss i benet om vi tror att kärnkraften ska rädda oss från de fossila bränslena. Det är den för dyr, långsam och farlig för. Risken är att man med kärnkraftssatsningar kommer ur askan i elden...

EU Barnet sa...

Bygga vindkraftverk för 1,3 miljarder människor tror jag inte kommer hålla. Expandera detta i västvärlden tror jag på då både miljötänket samt föresättningarna är mycket mer gynsamma här. Tex, befolkningsmängd på längre sikt (dvs när Kina använder lika mycket kraft per invånare)

Föreslog tidigare att vi helt ska sluta ge bistånd och istället skänka bort det kunnande som vi har om alternativ energi. Det kommer gynna oss på längre sikt med tanke på att vi i Sverige inte bidrar i lika stor grad som tex Kina.

Något som jag är mer orolig över är dock tävlingen att ta de resurser som finns under och kring Nordpolen. Detta är något som vi måste ta i nu eller sattsa mer på vårat försvar.

Anonym sa...

Hur vill du främja den lokala kulturen i östhammar? hur skulle du arbeta för att göra vår fina ort känd på den europeiska kartan?

Med vänlig hälsning! /B.L.