måndag 6 april 2009

Konstruktivism

Hej

Efter ett bra besök och samtal med facken på Sanvik i gimo, känner jag mig förtröstansfull att varslen lagda vid Gimoverken inte blir så kraftiga som befarat. Det är ju en allvarlig situation, men i ett välskött företag och med konstruktiv dialog mellan parterna, kan man säkert komma till en bra och klok lösning. Det kallar jag lokal kontruktivism.

I en annan del av politiken jobbar vår duktiga regering med ett konstruktivt klimatarbete på olika nivåer. Nu senast presenterade statsministerns EU-s position inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i höst. Sverige har en mycket stark position som talesland för EU i dessa frågor. Vi går före, inte minst genom den utmärkta klimat och energiproppen som kom för några veckor sedan. Detta skapar hög trovärdighet i klimatfrågor för vårt land. Detta kallar jag global konstruktivism.

Passa på att njuta av den fantastiska våren. Snart är det jul!

1 kommentar:

Paul Eskilsson sa...

Din entusiasm för regeringens klimat- och energipolitik stämmer väl med den bild som regeringen själv vill förmedla.

Det är därför extra intressant att se hur utanförstående bedömare recenserar politiken. Svenska Naturskyddsföreningen meddelade följande med anledning av energi- och klimatpropositionerna:

"Betyget ej godkänd!
Naturskyddsföreningen har granskat regeringens energi- och klimatpropositioner som offentliggörs i sin helhet först i dag. Slutsatsen är att ambitionen i klimatpolitiken är skrämmande låg och att kärnkraftssatsningen inte behövs."
http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressmeddelanden/?month=3&year=2009&news=8978

Att mitt eget parti, som sitter i opposition på riksplanet, också är kritiskt är kanske mindre förvånande:
http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=5&number=166097

När alternativen inom energiproduktionen börjat ta fart, vindkraften byggas ut i stor skala och energieffektiviseringar faktiskt börjar genomföras, är det tragiskt att se det parti som startade kärnkraftsdebatten i Sverige svika idealen och öppna för nya kärnkraftverk.