söndag 4 november 2007

Time flyes

Några rader från en snabbfotad kommunalgubbe. Sedan sist (som var rätt länge sedan) så har jag varit mycket på resande fot. Först en resa till Georgien för att utröna möjligheten till samverkan med en kommun vid Svarta havet. Väldigt spännande och lärororikt, inte minst utifrån ett världspolitiskt perspektiv. En liten fattig nation som försöker befria sig från postsovjetisk hegemoni, utan värst vidare stöd från omvärlden (läs EU). Hur som haver så tror jag att vår kommun ska kunna samverka med kommunen Poti om sociala och demokratifrågor. Jag ser fram emot ett svarsbesök från dem, för att senare utröna om vi ska kunna finansiera ett utvecklingsprojet med bla. Sida-pengar.
Sedan ställdes kosan mot Bern. Där deltog jag i en konferens på temat slutförvar av utbränt kärnbränsle. Tillsammans med Oskarshamns kommun presenterade jag vårt kommunala upplägg av processhanteringen. Mycket uppskattat faktiskt! Sedan en snabbvisit i Oskarshamn för att genomföra en presskonferens på temat mervärden för kommunerna i slutförvarsprocessen. Vårt gemensamma brev till SKB kan läsas på www.osthammar.se .
Hektiskt så det förslår. Förra veckan avslutades med en säkerhetskonferens i Gimo. Där fick vi intierade bedömningar om läget bla. i Ryssland. Dessemellan har jag som vanligt deltagit i vardagsarbetet, med många ärenden, såväl stort som smått. Jag försäkrar, det blir aldrig långtråkigt. Lev väl hälsar Jacob