torsdag 17 december 2009

Tre viktiga budord till jul

Bästa bloggläsare

Nu är det dags att skriva några rader igen. Som vanligt händer det mycket i Östhammarspolitiken och det är svårt att hinna med att berätta allt. Förra veckan hade vi ett innehållsrikt och intressant kommunfullmäktige, vilket denna gång hade budget för 2010 som ett av sina huvudnummer. Debatten var stundtals riktigt rolig och ideologisk och vi fick under budgeten en diskussion mellan majoriteten och socialdemokraterna + vänsterpartiet. Där blev bland annat undertecknad anklagad för att vilja avrusta den kommunala verksamheten genom att vilja avveckla vissa kommunala monopol. Icke kärnverksamhet är en i min mening prioriterad verksamhet att knoppa av på något sätt. Att öka valfrihet för kommunens medborgare är angeläget tex. genom att lagen om valfrihetssystem (LOV), vilken jag berört i tidigare blogginlägg. I den heta debatten formulerade jag tre budord om vår politiska majoritets syn på detta, för att polemisera mot den i mitt tycke inkrökta s-retoriken. Dessa är de tre budorden:

Vi slår vakt om en välskött offentlig sektor;
Vi är helt övertygade om nödvändigheten av en solidarisk skattefinansiering av denna verksamhet och vänder oss mot att detta kallas privatisering;
Vi är lika övertygade om att det är möjligt för privata och ideella utförare att i vissa väl definierade arbetsområden, på vårt uppdrag producera kvalificerade välfärdstjänster.

Tror Ni att vi fick någon reaktion på detta? Nej, som vanligt slogs dövörat till för att trumma ut den sedvanliga orättviseretoriken och om hur all var bättre förr. Det vikigaste för många ledande socialdemokrater, verkar vara personalens önskemål istället för vad vi ska leverera till medborgarna. Mycket trist och tyvärr alltför förutsägbart! Att vi som förtroendevalda ska ta hand om och måna om de kommunanställda är naturligtvis självklart, men det innebär inte att det är deras intressen som ska sätta agendan. Men detta, kära läsare återkommer jag till vid senare tillfälle.

Nu ber jag att få önska God Jul och ett gott nytt valår 2010
Eder skribent Jacob