måndag 27 april 2009

Nu är det varmt

Ja vädret skiftar mellan bloggtillfällena; Nu är det varmt som sjutton för årstiden!! Pust, men bahagligt som en kontrast till isvindarna som blåst över Roslagen under den senaste månaden eller så. Jag får tacka mina trogna kommentatorer EU-barnet och Paul. Får väl sammanfattande kommentera som så till Er, att det är viktigt med en öppen dialog om såväl ny som gammal teknik. Behovet i Kina av energi, vare sig den är producerad av kärnreaktion eller förnybar teknik, är mycket stort. Det är viktig att K inte låser in sig i system som inte gör det möjligt att få en mångfald. Det är naturligtvis så som Paul antyder att kärnkraft är en linjär produktion som inte sluter kretsloppet och som skapar stora miljöproblem med avfallshantering. Dock är det rimligt att pröva nya anläggningar i ljuset av klimatförändringarna.Jag måste säga att vår statsminister gjort en klok markering med sitt besök i Turkiet; T ska med i EU och det helst i närtid. Han företräder en klarsynt linje i synen på Europas utveckling. Det tackar vi för.

Till den nya och okända kommentatorn B.L. vill jag säga; Vad föreslår Du? det finns idag många aktiviteter som sker i Östhammar för att sätta kommunen på kartan. Musikvecka, ordfestival, evenemang av olika slag. Den ideella och privata sektorn är ledande och anger tonen med benäget bistånd av oss i den offentliga. Just nu är det tyvärr ebb i kassan då skatteunderlaget viker extremt. Mer om det en annan gång.

-----

För övrigt anser jag att våren inte får gå för fort. Jag vill njuta mer och längre!

söndag 19 april 2009

Energifrågor och annat

Pauls kommentar till mitt senaste inlägg har jag funderat en del på. Min utgångspunkt när det gäller energibehovet i Kina är följande:
  • Kina har enorma behov av ny elenergi för att utveckla sitt samhälle.
  • Idag produceras den till mer än sjuttio procent med fossila bränslen vilket får enorma klimatkonsekvenser, såväl i Kina som i övriga delar av klotet.
  • Kina behöver stuva om i sitt elproduktionssystem för att möta framtiden på ett mer miljösäkert sätt.
  • K. satsar på förnybara system och kärnkraft för att inte belasta atmosfären med ytterligare CO2 och övriga växthusgaser vilket jag har stor respekt för.

Om Sverige och FKA, SKB mfl. har möjlighet att bidra till detta vore mycket positivt för Kina såväl som för Östhammars kommun.

--------------------

För övrigt anser jag att våren är alldeles för kall just nu.

Jacob

onsdag 15 april 2009

En spännande dag


Idag har jag varit ambassadör för Östhammar, tillsammans hela dagen med annan ambassadör; För ågra månader sedan hade jag förmånen att träff Folkrepubliken Kinas ambassadör i Stockholm. Det var i samband med en konsert i Stockholm för att fira det kinesiska nyåret som jag föreslog HE Ambassadören att besöka vår fina kommun. Detta följdes upp med en formell inbjudan att besöka Östhammar, vilken besvarades positivt. Så idag kom han med sitt entourage, och vi hade en spännande dag tillsammans för att besöka den kärntekniska verksamheten i Forsmark. Dagen blev mycket lyckad och mina reflektioner efter dagen går ungefär så här:  • En kommande supermakt (läs Kina)har mindre än en procent av sin elenergi producerad med kärnteknik;

  • Mer än 75 procent av K:s elbehov produceras av kolkraft vilket är oerhört förorenande och som ambassadören sa: "Heavily adds to the environmental degradation in my country";

  • För att ytterligare bekämpa fattigdomen i K behövs mer men CO2 neutral energi.

Det ger ett hisnande perspektiv att samtala med en officiell representant för ett land med fler än 1,3 miljarder invånare som törstar efter kontakter och samarbeten både kommersiella och officiella när det gäller energi. Jag känner en stor glädje och tillfredställelse att måhända bidra till affärer, kontakter, utbyten, att placera Östhammar på kartan och inte minst till positiva personlig möten en dag som denna. Ser fram emot att göra det igen om det gagnar positiva och konstruktiva kontakter.

måndag 6 april 2009

Konstruktivism

Hej

Efter ett bra besök och samtal med facken på Sanvik i gimo, känner jag mig förtröstansfull att varslen lagda vid Gimoverken inte blir så kraftiga som befarat. Det är ju en allvarlig situation, men i ett välskött företag och med konstruktiv dialog mellan parterna, kan man säkert komma till en bra och klok lösning. Det kallar jag lokal kontruktivism.

I en annan del av politiken jobbar vår duktiga regering med ett konstruktivt klimatarbete på olika nivåer. Nu senast presenterade statsministerns EU-s position inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i höst. Sverige har en mycket stark position som talesland för EU i dessa frågor. Vi går före, inte minst genom den utmärkta klimat och energiproppen som kom för några veckor sedan. Detta skapar hög trovärdighet i klimatfrågor för vårt land. Detta kallar jag global konstruktivism.

Passa på att njuta av den fantastiska våren. Snart är det jul!