fredag 6 mars 2015

En annan och högst närvarande verklighetsupplevelse

Demokrati – alltid en fråga om makt och maktdelning

Att vara ledande kommunpolitker innebär ibland en möjlighet till att verka i nya sammanhang och med helt andra utgångspunkter än det vanliga vardagsarbetet. I skrivande stund sitter jag på en flygplats mycket långt från Sverige och Östhammar och skriver dessa rader.  Flygplatsen ligger i nordöstra Mocambique, närmare bestämt i provinshuvudstaden Nampula. Det kan synas märkligt att en svensk kommunpolitiker befinner sig här och dessutom på tjänsteresa. Bakgrunden är följande:
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har fått en förfrågan från Sveriges ambassad i Mocambique (M), om det finns några svenska kommuner som skulle kunna bidra till utvecklandet av Municipios (kommuner) i landet. M har ända sedan kolonialtiden och senare under sin självständighet sedan 1975 från Portugal, varit extremt centralstyrt. Den regionala och lokala administrativa nivån har helt enkelt saknats. Vartefter medborgarnas medvetenhet om detta demokratiska underskott ökat, har kraven på att införa mer lokalt och regionalt självstyre blivit allt tydligare. Sålunda har biståndsgivare insett behovet av stärkt lokalt styre, vilket naturligtvis inte går av sig självt. SKL har alltså fått frågan och tre svenska kommuner har visat intresse för att i ett första ”för-förstudie” skede undersöka förutsättningarna för ett kommunalt partnerskap med en eller flera kommuner i M. Östhammar, Ljungby och Sundbyberg har antagit denna preliminära utmaning och vi har denna vecka deltagit i en workshop tillsammans med borgmästare och representanter för fem mocambiqanska kommuner. Syftet var att se om vi kunde finna varandra och på olika sätt bidra till att utveckla ett partnerskap när det gäller demokrati och kompetensutvekling i våra respektive kommuner. Det finns väldigt mycket att berätta om denna workshop, men det återkommer jag till i annat sammanhang.

Vem bestämmer ?

Det finns också en annan viktig dimension på vårt besök. Det handlar om makt och demokrati. Vi som deltog från Sverige har förstått, att frågan om en lokal och regional nivå, med maktdelning med en centrala nivån innehåller mycket hett sprängstoff. I det senaste valet var detta en fråga som uppenbarligen splittrat landet. Det finns (som i många afrikanska länder) en stark regional identitet, vilket tar sig uttryck i hur man röstar i president- och parlamentsval till exempel. Det finns alltså en stor politisk spänning just nu, där frågan om hur M skall styras i framtiden är högaktuell. Jag tänker ofta på att demokratin måste vårdas och erövras varje dag. Vi förtroendevalda har ett stort ansvar att utveckla dialog och deltagande i vårt dagliga beslutsfattande. Det är inte alltid så lätt, särskilt inte i det vardagsgrå beslutsfattandet. Det gäller dessutom att ha näsa för att identifiera det som är särskilt ”dialogkrävande”. I M så blir demokratin/maktfrågan särskilt tydlig, dels med tanke på de regionala spänningarna och dels mot bakgrund av en tydlig och hemsk händelse i tisdags.
Förmodligen har inte den vidriga nyheten nått det svenska nyhetsflödet; En prominent juristprofessor Giles Gistac blev då nedskjuten och mördad på öppen gata i huvudstaden Maputo. Den definitiva anledningen kan naturligtvis bara en polisutredning svara på, men noterbart i sammanhanget är att Gistac tydligt visat att den pågående decentraliseringsprocessen inte strider mot M:s konstitution. Han var expert på grundlagsfrågor och kommuner och regioner hade sökt stöd av Gistac,  för att driva på den regionala och lokala maktdelningen. Så känslig är alltså frågan om lokal demokrati här och tyvärr på många ställen i världen.

Hur funkar det i Sverige?

Maktdelning mellan olika nivåer i vårt Sverige, har också en historia där kommunerna fått en stor självständighet gentemot både stat och region. Detta har inte kommit av sig själv utan är resultatet av kamp om makten. Dock har det genomförts utan våld och stora strider. Tyvärr ser vi lokala politiker många och ivriga försök, att dra in makt från kommuner och landsting till staten. Det är ofta resultatet av klåfingriga rikspolitiker, som tyvärr tror att de då visar dådkraft. Kontraktet mellan medborgarna och den lokala nivån är stark vilket ställer stora krav på ansvarsutkrävande på oss förtroendevalda. Jag vill fortsatt bidra till detta, så även genom att kunna bidra i utvecklingssammanhang.
Detta var några reflektioner apropå en långresa söder om ekvatorn hälsar edert kommunalråd från Östhammar

Jacob


Hä rkan Du finna några bilder från resan:

https://www.facebook.com/stefan.edelsvard/posts/10204133927176902