onsdag 29 september 2010

Ett val är över

Ja så är valet över för denna gång. Demokratin har segrat och valdeltagandet blev större än förra gången, glädjande nog. Resultatet på riksnivå blev som väntat en framgång för Sverigedemokraterna som kom in i riksdagen tyvärr. Deras väljare och representanter förtjänar respekt och tydligt bemötande i åsiktskonfrontation. Jag hoppas att partiernas företrädare i kammaren tar debatten. Det är viktigt!

I Östhammars kommun är valet nu över och partierna har sina interna processer inför den kommande mandatperioden. Det som är angeläget för varje kommun är att få en stabil och trygg majoritet som tar ansvar för utvecklingen i kommunen. Framtiden får utvisa hur väl alla inblandade lyckas med det. Nu blir det nog lite bloggtorka för min del, men den intresserade kan alltid göra ett besök då och då för att se hur den utvecklas.

Eder bloggare
Jacob

onsdag 15 september 2010

Debatt är uppfriskande

Vd trevligt med starka åsiktsyttringar relaterat till mina skriverier. Även om jag inte delar flera av Era åsikter så är det bra att mötas i diskussion. Tvärr är jag mycket besviken på att Blankröstaren inte berättar vem han/hon är. Det är fegt att mörka på det. Troligen är det samma person som tidigare kommenterat på bloggen utan att lämna sitt namn. Den som lever får se vem det kan vara. Jag vill betona att frågan om hyresrätter eller ej inte är avgjord på något sätt. Byggnadsnämnden äger frågan och ska höra alla sakägare i enlighet med plan och bygglagen. Även anonym blankröstare kan göra sin röst hörd, givet att han/hon talar om vem man är.
--------------
Nu på söndag så kommer vi alla att medverka i ett vägval för Sverige. Det ska bli spännande att se hur det går för Alliansen. Jag känner mig hoppfull att regeringen sitter kvar och det vore för väl för samhällsklimatet att få ett rejält skifte i utvecklingsperspektivet. En intressant aspekt på vad jag menar kan Du som läser finna på denna länk: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lo-tappar-i-inflytande_5323525.svd

Det gäller LO:s koppling till socialdemokraterna som av undertecknad och många med mig är starkt ifrågasatt. En lakonisk kommentar från en facklig förtroendeman som jag träffade idag var:
- Ja men då skulle inte partiet finnas.
En nog så tänkvärd kommentar kan tyckas, och är det så är det ännu större anledning att ifrågasätta kopplingen. Partiet måste ju ideologiskt kunna stå på egna ben och har naturligtvis ett berättigande enbart i kraft av sin egen politiska idé. LO har ju ett stort trovärdighetsproblem i och med att det troligen är en majoritet medlemmar idag som inte är socialdemokrater. Men det är tyvärr mycket svårt att diskutera denna fråga med både ledande s-företrädare såväl som för fackföreningsfolk. Till det mest tragiska i kråksången är ju dessutom att Du som medlem utan partibok i S inte gör Dig besvär att satsa på ett förtroendeuppdrag i något LO förbund. Så starkt är glastaket tyvärr.
Du kan göra något åt detta genom att ytterligare försvaga oppositionen nu på söndag och ge Alliansen och helst Centerpartiet Din röst. Det är dags att se till att SAP blir ett parti som övriga. När (om) det röda laget förlorat, kommer det att bli långa knivarnas natt i detta parti, var så säker.
Så gör slag i saken rösta på Centerpartiet i alla tre valen var du som läser än ska rösta!

Vi hörs efter valet

Din cyberförfattare
Jacob

måndag 6 september 2010

Den röda klimatbluffen

Jag har läst en rapport om den röda klimatbluffen som är läsvärd.
http://www.centerpartiet.se/Global/Klimatbluffen!%20R%c3%b6dgr%c3%b6na%20klimatl%c3%b6ften%20utan%20t%c3%a4ckning!.pdf

Sammanfattningsvis har det röda laget enligt rapporten valt att satsa på rekorddyra åtgärder med usel träffsäkerhet ur klimatsynvinkel. Mycket snack och lite verkstad således. Genom ökad bensin- och kilometerskatt vilket kostar skattebetalarna ca 10 miljarder, är de enda förslag man har som ger någon direkt klimateffekt på ca 0,8 milj ton CO2. Samtidigt har man utlovat sammanlagt 10 milj ton minskning till år 2020 vilket det för närvarande helt saknas förslag för.
Alliansregeringen har kommit med tydliga förslag om supermiljöbilspremie för elbilar, fortsatt investeringsstöd till satsning på biogas, koldioxidskatter, klimatåtgärer mm. Under mandatperioden har antalet miljöbilar tio-faldigats från 30.000 till över 300.000, vilket ger ett stort bidrag till minskningen av CO2.

På det lokala planet konstaterar jag att i MP.s presentation av sitt valprogram, tar man åt sig äran av att Hargshamnsbanan blivit upprustad och att arbetet med en våtmarksrening i Östhammarsfjärden nu dragit igång på allvar. Jag undrar stillsamt hur MP: drivit dessa frågor under mandatperioden. Jag har då inte märkt något av det.

----
För övrigt konstaterar jag att det är två veckor kvar till valet. Ganska skönt att det närmar sig!

Eder vän i cyberrymden
Jacob