måndag 15 augusti 2011

Att vara ambassadör


Under den gångna sommaren och särskilt under den gågna helgen, har ambassadörsskapet i min roll varit högaktuell. Vid ett flertal tillfällen har jag haft förmånen att invigningstala och möta besökare och kommuninnevånare under den gångna sommaren. Senast i helgen deltog jag i badortsdagarna och invigde på lördagen. Kolla på
http://www.unt.se/osthammar/barnsligt-skoj-pa-badortsdag-1425852.aspx (om Du räknar ut vem som stapplar sig ner i vattnet iförd hatt så kan du höra av Dig till bloggaren) Det finns nästan ingen viktigare framgångsfaktor för vår kommun, än att människor har en positiv bild av vad som händer och sker här. När medborgarna i kommunen talar väl om sin kommun, så sprider det sig med vindens fart även utanför kommunens gränser. Vi som är aktiva i kommunpolitiken har naturligtvis ett särskilt ansvar att marknadsföra denna plats på jorden.
Något som många inte tänker på är att en framgångsrik kommun bara kan skapas i samverkan med andra aktörer offentliga såväl som privata. Våra grannkommuner och landstinget är här helt avgörande särskilt när det gäller infrastrukturinvesteringar. Om vi inte fått draghjälp och finansieringshjälp så hade ombyggntionen av lv 288 aldrig kunnat börja. Det duger inte att sitta still och vänta på att försynen ska belöna oss med olika statliga satsningar utan vi måste själva vara aktiva. Vi har flera privata intressen att samverka med. De viktigaste företagen i kommunen hjälper ofta till att påverka i olika frågor. Kompetensfrågor är särskilt viktigt av förståeliga skäl, men även i infrastrukturfrågor har kommunen mycket god draghjälp av företag, företagare mfl.

Utan ett ständigt pågående kontaktarbete och ett otal kontakter med många aktörer kommer kommunen inte att utvecklas. Det kan kallas lobbying, kontaktskapande eller bara insäljning. Kärt barn har många namn!

Som synes i blogginlägget har landsbygdsministern varit på besök. Han besökte såväl ett mjölkföretag i Gimo som en restaurang i Öregrund. En trevlig och kontruktiv person som bidrar till en positiv utveckling såväl i stad som på landsbygd.

I övrigt kan sägas att det inte är fel med lite ledighet och att sommarlovet därför har varit helt rätt.