måndag 18 juni 2007

Folklore!

En härlig och positiv upplevelse som kan rekommenderas. Nyckelharpsstämman (kolla upp deras hemsida) i Österbybruk! Jag fick den stora förmånen att i söndags få inviga denna stämma. Jag höll följande lilla betraktelse när jag förklarade den för invigd:

Det känns väldigt roligt att få komma hit som kommunstyrelseordförande och få den stora äran att förrätta invigningen av 2007 års nyckelharpsstämma. Österbybruk är för mig en synnerligen levande ort med starka och stolta traditioner som i högsta grad vibrerar av framtidstro. Vad som är på gång i gruvan vet ju de flesta av Er, och historiens vingslag går här igen i en nästan obruten tradition ända från 1200 talet då de första kända brytningarna av järnmalm påbörjades. Den starka symbios som sedan utvecklades mellan Österby och hela den intilliggande regionen, har fått stora återverkningar inte minst i det som numera heter Östhammars kommun. Jag känner personligen en passion för allt det fantastiska som Ni och vi har här i Österby. Bruket har stora möjligheter att utvecklas, förutom av egen kraft också med draghjälp av de stora möjligheter som finns att pendla till jobb i närheten. Möjligheterna förbättras ständigt inte minst genom ny e4 och Upptåget. Kommunen har också alldeles nyligen påbörjat en process för att kunna skapa en delvis ny stadsdel inför den förväntade expansionen.Österbybruk har mycket starka och levande kulturtraditioner. Vad vore nyckelharpan utan Österby och vad vore Österby utan nyckelharpan och denna fantastiska spelmansstämma. Visste Ni att denna stämma är en av de allra största i Sverige med oftast fler än 500 spelmän och en tusenhövdad publik som njuter av allt som herrgården och Österby kan bjuda. En del väljer att kalla den för Sverige unika nyckelharpan, för vårt nationalinstrument. Den första kända avbildningen av detta fantastiska instrument finns i en relief från 1300-talet. Harpan har under århundraden utvecklats till vad den är idag, ett traditionellt men samtidigt modernt instrument med ett absolut svårslaget sound. Att ytterligare utveckla harpan och sprida den i landet och utöver världen är en uppgift, som Nyckelharpsstämman på ett föredömligt sätt utvecklat. Moderna musiker och kompositörer väljer ofta att arbeta med nyckelharpan i olika kompositioner. För mig är igenkännandet av det soliga, vemodiga, klangrika, ljusa ljudet av harpan alltid lika välkommet.

Från Östhammars kommuns sida vill jag betona vilket viktigt uppdrag ni utför som kulturbärare för hela bygden. I ett nationellt perspektiv har Ni kära stämmoarrangörer också en viktig uppgift. Ingen annan stans står nyckelharpan så i fokus som just under dessa stämmodagar. Jag vill verkligen understryka de stöd ni har ifrån oss i kommunen och vilken välgärning ni gör för harpan och för Österbybruk.

Ett stort tack till Österby folkdanslag som arrangerat stämman i mer än trettio år. Samtidigt vill jag önska den nybildade Föreningen Nyckelharpsstämman lycka till i arbetet med de framtida stämmorna.
Jag förklarar härmed 2007 års nyckelharpsstämma för invigd!

onsdag 13 juni 2007

Vårt Sverige!

Var för några dagar sedan hos några vänner då deras son tog studenten. I den helsvenskaste av villaträdgårdar satt vi alla församlade och njöt av samvaro och sommarvärme. Studenmössor, flaggor, grönska allt man kan önska sig av en svensk sommardag. Vid sådan tillfällen finns anledning att reflektera lite över tidens gång och allt det där som visar att man numera börjar bli kal om hjässan och lite mer eftertänksam än förut.

Vid högtidsbordet satt förutom de vanliga lintottarna ett antal församlade som i högsta grad visar på all mångfald som jag är så lycklig och glad för att den också finns, även i en vanlig medlesvenssonsk villasommarträdgård. Två ungdomar adopterade frå¨n Indien, två andra från Afrika, en bosnisk ingift familj. Detta kändes helt självklart och härligt denna varma sommardag i juni då vi firade den nybakade studenten. Detta var också Sverige och allt det positiva av mångfald som vårt land står för.

Nu har vädret antagit mer normala dimensioner med + 12 och regn. Också det typiskt Sverige. Hoppas att det regnar lite mer bara.

onsdag 6 juni 2007

Sjätte juni; en dag som alla andra eller?

Det här är mitt tal vid firandet av Nationaldagen i Östhammar idag. Synpunkter please!

Kära Nationaldagsfirare!

Välkomna hit till Hembygdsgården för att fira vår Nationaldag. Jag känner mig mycket hedrad och stolt över att få hålla detta högtidstal. Det är för mig en stund av eftertanke och allvar som jag hoppas att Ni vill dela med mig. Tidigare har vi firat svenska flaggans dag, men från och med 1983 har vi en officiell nationaldag som numera är röd dag i almanackan. Jag har haft förmånen att delta i flera nationaldagståg i Östhammar sedan jag flyttade hit 1979 och de flesta gånger har vi samlats här uppe på hembygdsgården.

Jag tror att de flesta av Er, kära åhörare någon gång har hört om den historiska bakgrunden till varför vi just firar den sjätte juni: 6 juni 1523 då Gustav Vasa lade grunden till nationalstaten Sverige samt den 6 juni 1809 då vi fick en regeringsreform som gjorde slut på enväldet och slog fast flera av de moderna medborgerliga fri- och rättigheterna. Detta är verkligen något att med rätta vara stolt över, något som jag återkommer till lite senare i mitt tal. Vår flagga är, efter danskarnas, den äldsta i världen. Den skapades under 1400-talet som en motståndsflagga i kriget mot danskarna. Sedan 1893 har den varje år firats den 6 juni.

Vad har jag själv för minnen av vår svenska flagga. Det första minnet jag har är av flaggstången hos min mormor och morfar som hissades vi olika bemärkelsedagar. I sjöscouterna fick jag lära mig hur man skulle hissa flaggan på rätt sätt, vilka knopar som skulle användas för ändamålet samt att flaggan aldrig fick nudda vid marken när man hissade eller halade flaggan. När jag gjorde militärtjänst symboliserade den tretungade militärflaggan översten och regementschefen och den makt han innehade över oss sk. kronvrak. Numera har familjen en flaggstång för eget bruk sedan fem år. Jag gillar verkligen att hissa flaggan i topp på olika bemärkelsedagar. I morse kl halv åtta var det dags igen.

Med ovanstående i betraktande så skulle man kunna kalla den 6:e juni för vårt lands födelsedag och då någon fyller år är det som bekant inte dagen man firar utan faktiskt personen, eller i dagens fall, vårt land som vi faktiskt firar idag. De flesta av jordens nationer har fötts efter det andra världskriget. Nationen Sverige är ett av Europas och världens äldsta länder. Dock har Sverige inte alltid sett ut som det gör idag. Våra gränser, vårt språk, vår demokrati och yttrandefrihet, vårt välstånd har vi inte fått gratis. Mycket hårt arbete av tidigare generationer, många och blodiga krig, kompromisser och förhandlingar har givit oss det vi har idag. Att vi dessutom är ett av de länder som har haft längst period utan krig – snart 200 år – är fantastiskt och i sig något som är värt att fira.

Vad ska vi då fira idag den sjätte juni vår Nationaldag? Vi ska fira att vi lever i ett fritt land som heter Sverige, en nation med endast 9 miljoner innevånare, men som ändå låtit höra tala om sig i världen. Sverige är – med alla sina fel och brister ändå ett av världens mest demokratiska, jämlika och jämställda länder. Vårt land är långt ifrån perfekt men ingen annan stans har kvinnan samma själklara och tydliga ställning som i Sverige. Ingen annan stans lyssnar man och tar hänsyn till barn som i Sverige. Jag är stolt att vi som första land i världen införde ett strikt förbud mot barnaga för tjugo år sedan. I vårt land är makthavarna fortfarande mycket tillgängliga och våra göranden och låtande är dessutom strikt övervakade av media. Hos oss hade bönderna tidigt plats i riksdagen, svenska bönder var aldrig livegen som i Ryssland, Tyskland eller i Danmark. Den jordägande adelns makt bröts tidigt.

Vår demokrati har vuxit fram utifrån en långt och målmedvetet arbete av något som är tämligen unikt för Sverige: folkrörelserna. Smaka på det ordet : folkrörelser. Folk i rörelse har under flera århundraden erövrat demokrati, religionsfrihet, jämställdhet, jämlikhet, nykterhet, och folkbildning. Vårt samhälle har utvecklats efter förhandlingar, och samförstånd, ibland påskyndade av strejker och demonstrationer, men aldrig med revolution eller inbördeskrig. Detta är den svenska traditionen. Vi får dock aldrig slå oss till ro och ta demokratin för given. Tillsammans har vi ett stort ansvar för att demokratin hålls levande. Var och en av oss måste våga vara demokrater, våga ta debatten med de som vill inskränka på människors frihet. Tillsammans måste vi skapa bilden av ett Sverige som ett öppet samhälle, öppet mot medborgarna och mot omvärlden. Vårt land ska vara öppet och välkomnande. Alla människors lika värde är den viktigaste utgångspunkten för mitt eget politiska engagemang och för det folkrörelseparti som jag representerar. Denna värdegrund finns också i andra demokratiska partiers program. Vi har idag all anledning att påminna os själva om att alla behövs i samhällets gemenskap och för utvecklingen av vårt land. Låt oss gemensamt motverka de krafter som vill härska genom oriktiga fakta, enkelspårigt resonemang och söndring, som vill dela upp oss som bor i Sverige i onda och goda utifrån ursprung, hår- eller hudfärg och utifrån språk och kultur. Vi måste ständigt fortsätta att värna vårt demokratiska samhälle.


Jag har haft förmånen att leva och verka i en helt annan världsdel Afrika och i helt andra kulturer. I de flesta unga nationer som finns på denna kontinent är nationaldagen och nationalstaten något som firas rejält. Jag har sedan länge förvånats över den förvirring och förvåning som nationaldagen skapat hos oss svenskar. Ingenstans skapar den egna nationalsången sådan förvirring. Ingen annan stans frågar invånarna varför man ska ha en nationaldag eller känner sig generade över att hissa den egna flaggan. Nu när den 6 juni blivit helgdag är det på tiden att alla som bor i Sverige och alla svenskar i utlandet vågar visa stolthet över vårt eget land. Det är varken insnöat eller reaktionärt. Vårt Sverige står för demokrati, öppenhet, solidaritet och jämlikhet.

Sverige är fantastiskt, det ska vi fira. Ett fyrfaldigt leve för Sverige!

Det leve