måndag 29 mars 2010

Ett litet påskinlägg i Östhammars Nyheter

Bästa läsare
Nedan finner Du några rader som jag författade till påskläsning i Östhammars nyheter. Kanhända finner även Du som inte läser ÖN intresse för det skrivna.

------------------------------------------------
”Förmodligen ett av Sveriges största kommunala tillväxtprogram”

Vår kommun har under flera år varit engagerad i arbetet med en möjlig lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Frågan är av stor nationell betydelse då en säker slutförvaring är viktig för framtida generationer. Allt arbete som vi lagt ner i frågan har genererat mycket kunskap och erfarenhet, men även krävt ett stort engagemang från Östhammars kommuns personal och förtroendevalda. Centerpartiet tycker att det är självklart att vårt arbete måste skapa mervärden för kommunen.

Initiativet till samarbetsavtalet togs redan 2007 då kommunen tillsammans med Oskarhamns kommun väckte frågan om förhandlingar med SKB och dess ägare. Förhandlingarna påbörjades och i april 2009 slöts ett avtal, vilket godkändes av kommunfullmäktige. Avtalet innebär att SKB och dess ägare kommer att göra utvecklingsinsatser som ska skapa mervärden för kommunerna och samtidigt gynna SKB:s och dess
ägares verksamheter. Satsningarna ska ske inom områdena utbildning och kompetens, företagande och infrastruktur. Avtalet innebär att mervärden för ca en halv miljard kronor ska
skapas i platsvalskommunen Östhammar.

Genomförandet av mervärdesprogrammet har nu påbörjats, och den 4 mars invigdes SKB:Näringslivsutvecklings (SKB-NU) lokaler i Östhammar. SKB-NU ska arbeta med att stödja nya affärsidéer i befintliga och nya företag. Stödet kan utgå i form av rådgiving och viss riskkapitalfinansiering. Just nu genomförs bland annat också en förstudie om marknadsmässiga förutsättningar för ett nytt hotell i Östhammar. Förstudier om förskottering av ombyggnad av väg 288 i hela sin längd och om ett teknik- och energicollege tillsammans med Uppsala och Tierps kommuner har genomförts. Vidare kommer innovationer och utveckling av nya affärskoncept i kommunens företag kunna stödjas via en särskild finansiering från mervärdesprogrammet. Detta sker i samarbete med det befintliga och mycket framgångsrika innovationssystemet i Uppsala.

Mervärdesprogrammet leds av en partsammansatt styrgrupp. Den består av ordförande och vice ordförande i SKB:s styrelse, SKB:s vd och representanter för kommunledningarna. Styrgruppen fattar det avgörande beslutet om genomförande av mervärden.

Genom mervärdesavtalet har vi skapat ännu bättre förutsättningar för kommunens företag och innevånare att möta framtidens utmaningar!

----------------------
Nu måste det bli vår snart!

Jag håller så smått på och bygger upp en mer partipolitisk hemsida till valet under webadressen

www.spangenberg.centerpartiet.net

Så får vi se vad det blir av den!

tisdag 23 mars 2010

Försoningssabotörerna

Jag tror att många följt den senaste tidens riksdagsdebatt om det beryktade folkmordsbeslutet i Sveriges riksdag. Som bekant havererade en tillfällig riksdagsmajoritet i ett riktigt populistdike genom att ta beslutet, att en massaker på ett stort antal armenier för 100 år sedan var folkmord. Toligen var det ett folkmord i ordets folkrättsliga bemärkelse, men det katastrofala i beslutet ligger inte i sakfrågan utan i beslutets orimliga konsekvenser nu och i framtiden. Anledningen till att som ett av få länder ta ett dyligt beslut kan man naturligtvis bara spekulera i, men billig populism och köpslående om enskilda väljargruppers gunst ligger nära till hands. Betänk följande konsekvenser, redan konstaterade och möjliga kommande:
  • Försoningsprocessen mellan Turkiet och Armenien får sig en rejäl stjärnsmäll av det svenska beslutet. Splittrare och krigshetsare på båda sidor får vatten på sin kvarn;
  • Den progressiva turkiska regeringen får det svårare att arbeta på sin oförtrutna väg mot en ökad demokratisering;
  • Turkiets nödvändiga anslutning till EU blir senarelagd;
  • Sveriges goda relationer med Turkiet får sig en knäck;
  • Riksdagsbeslutet öppnar upp för andra liknande beslut om folkmord i Ukraina, Rwanda, Uganda, Irak, Rumänien, Sovjetunionen, Kina, USA mfl. länder. Vem eller vilka ska avgöra vilket land eller folk som ska drabbas av den svenska riksdagens banbulla härnäst. Ska Lars Ohly driva på beslut om Stalins folkmord i Gulag?;
  • Ska riksdagens beslut få konsekvenser för yttrandefriheten i vårt land? Ska det bli lag på vad svenska läroböcker ska innehålla?

Var och en som ställer sig dessa frågor och funderar lite längre än näsan räcker, inser det fullständigt orimliga i riksdagens beslut. Nej skäms på Er alla riksdagsledamöter i Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet med komplettering av några borgerliga riksdagsledamöter. Det känns uppriktigt sagt förjävligt att ta del av detta polulistiska svansviftande.

---------------------------

För övrigt anser jag att vintern måste få ett slut!