måndag 25 augusti 2014

KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING NÄRDÅ?

Bästa läsare
Om Du till äventyrs letat efter inlägg på denna blogg, kanske du funderar varför jag inte skriver så ofta. Jag har inget bra svar på det, men den enklaste förklaringen är väl kanske att tiden rusar fram otroligt snabbt. Med detta uppdrag så händer ständigt mycket och tiden för eftertanke blir alltför liten. Då och då inträffar händelser som gör att det känns lämpligt att kommentera dem i detta forum.

Så har även skett denna gång. förra veckan nåddes läsarna av UNT av informationen om att Centerpartiet och undertecknad gjort ett utspel i frågan om folkomröstning om ett eventuellt slutförvar i Östhammars kommun. Jag tycker att det kan finnas skäl till varudeklaration av förslaget.
http://unt.se/uppland/osthammar/c-vill-folkomrosta-om-slutforvaret-3308501.aspx

Folkomröstning när då då?

Numera finns en lag som tillåter sk. folkintiativ. Det innebär att om minst 10% av kommunens röstberättigade skriver på en namnlista, och uppfyller vissa formella krav, är kommunfullmäktige skyldig att ta upp frågan om folkomröstning på sin ärendelista. Beslutet gälle alltså OM en folkomröstning ska genomföras, inte ATT den ska genomföras. Detta skedde för ett halvår sedan då några medborgare samlade in tillräckligt antal namn för att frågan om arbetsgivaransvaret för räddningstjänsten i kommunen skulle återgå till Östhammars kommun. Kommunen har sedan 10 år ett samarbete med Tierps kommun och sedan 2012 ett vidgat samarbete även med Uppsala. Vi har nu en gemensam räddningstjänst, som omfattar samtliga tre kommuner. Kommunerna har tecknat ett avtal som gäller till och med utgången av år 2018. Det finns många detaljer i turerna kring beslutet och inte minst om vad som ligger bakom initiativet, men jag lämnar dem därhän. I april, beslutade kommunfullmäktige att avvisa en folkomröstning om frågan. Jag tyckte då, liksom nu, att det var riktigt att inte hålla folkomröstning i frågan då:
  1. Kommunernas avtal sträcker sig ytterligare 4,5 år framåt. Att folkomrösta nu skapar illusioner om att vi äger frågan i dagsläget. En eventuell folkomröstning (FO) i frågan bör i så fall innan halvårskiftet 2017, då uppsägningstiden går ut.
  2. Folkomröstningsverktyget måste vårdas. Det är inte rimligt att ha FO i alltför många frågor. De förtroendevalda, har trots allt valts för att de förväntas tränga djupare in i frågorna inför beslut. De  FO som eventuellt genomförs måste, enligt mitt förmenande ha en betydligt större betydelse för kommunens framtid.
  3. Vidare bör frågan vara av sådan art att den riskerar att splittra kommunen.
  4. De frågor som har mycket omfattande och långtgående konsekvenser för kommunens framtid kan vara lämpliga för folkomröstning.
Vad som uppfyller är naturligtvis alltid en tolkningsfråga. Jag menar att medborgarna folkomröstar i allmänna val vart fjärde år, och det är en mätare på om de folkvalda tolkat frågorna rätt eller fel.

Ja till folkomröstning om ett slutförvar i Forsmark, Östhammars kommun

Jag har nu ställt mig bakom förslaget om att hålla en folkomröstning i Slutförvarsfrågan. Som det så riktigt beskrivs i artikeln, har jag tidigare haft en annan syn i denna fråga. Mina tidigare motiv för att säga nej till omröstning är väl kända: "Många erfarna förtroendevalda har under många år satt sig in i frågan, och borde sålunda kunna fatta ett klokt beslut i frågan utan folkomröstning."
Jag står fortfarande fast vid att det finns stor klokskap och erfarenhet hos kommunens politiker när det gäller granskningsarbetet. Motiven till ett förändrat synsätt har för mig kommit bland annat ur erfarenheterna av vårens diskussion om Räddningstjänsten. Några tankar:
  • Det finns kommunmedborgare som är genuint oroliga för vad en etablering av ett slutförvar betyder för dem själva och för kommunen. Det finns en genuin oro för den långsiktiga säkerheten. En folkomröstning kan göra att de inte upplever sig "överkörda" i processen. Detsamma gäller självklart de som redan idag är motståndare.
  • De som inte känner oro, utan tvärtom redan nu vill att förvaret ska byggas kan även de känna sig trygga att deras röster blir hörda.
  • Om det någon gång i framtiden samlas in namn med krav på en folkomröstning, så lär det vara inför ett vetobeslut i kommunfullmäktige. Jag kan inte se att någon förtroendevald med självbevarelsedrift  i ett sådant läge, kan avvisa ett krav på omröstning.
  • Folkomröstningen är rådgivande för kommunfullmäktiges beslut, men bör också kvalitetssäkras genom ett krav på ett rimligt deltagande i valet. Kanske minst 50% är lagom?
  • En folkomröstning i frågan skapar trygghet för de olika aktörerna förutom kommunen: myndigheter, regering och inte minst för SKB.
Givet att Strålsäkerhetsmyndigheten, Miljödomstolen och naturligtvis Regeringen är beredda att ge SKB ett tillstånd till byggande av ett förvar, är jag beredd att "kampanja" för ett ja i denna omröstning.Ja bästa läsare, detta är några av mina argument i denna fråga. Om Du har andra eller liknande tankar så kommentera gärna detta inlägg, här eller i något annat forum.

Vänligen eder bloggare Jacob