torsdag 13 augusti 2009

Vad demokrati kan vara

Igår hade jag det stora nöjet att leda ett möte med intresserade medborgare om den framtida skolstrukturen i vår kommun. Som "food for thought" har några erfarna konsulter tagit fram ett grundmaterial med förslag till en framtida sådan i kommunen. De förslag som presenterades är ganska radikala med en koncentration av de befintliga resurserna till betydligt färre skolor på samtliga stadier. En engagerad dialog och diskussion uppstod vilket skapar en grundförståelse för behovet av förändring. Bakgrunden är naturligtvis den stora elevminskningen som pågår , vilken reducerar antalet grundkolebarn med ca 40 %. Utmaningen är att se förbi alla särintresseni denna fråga och tilfredstlla de övergripande målen av god kommunal service och god ekonomisk hushållning. För mig är det avgörande att få en god förankring genom dialog mellan partierna och med medborgarna. Utan sådana får vi inget klokt och genomförbart beslut att fatta.

Gårdagskvällen visade att det går att få en klok dialog även med kritiska föräldrar/medborgare i denna svåra fråga. Det får gärna ta lite längre tid än att det skapar djupa sår i lokalsamhällena.
Läs och lyssna nedan:

http://www.sr.se/uppland/nyheter/artikel.asp?artikel=3028059