fredag 12 november 2010

Något matnyttigt för den vetgirige

I Östhammars kommun har vi som tradition att inleda budgethandlingen med några rader från ordf. i kommunstyrelsen. Inför vårt beslut i december i år kommer nedanstående rader att publiceras. För den läsare som inte finns i kommunen kanhända detta har ett värde i kraft av att det beskriver lite av de dilemman som en "kommungubbe" kan stå inför:
-----------------------------
”Östhammars kommun – Rätt in i framtiden” var ett sätt att marknadsföra vår kommun under slutet av förra årtusendet. Det kan uppfattas som ett till intet förpliktigande slagord, eller som en uppmaning att styra rätt mellan alla blindskär. I skrivande stund känns det som vår kommun är på väg rätt in i framtiden. Vi har nyligen gått igenom en finansiell kris som över hela världen skakade om företag, banker, offentliga organisationer ordentligt. Flera bedömare talade om att det finansiella systemet ett tag var på väg mot en ren härdsmälta. Genom koordinerade insatser över hela världen lyckades stater och riksbanker förhindra en katastrof. De offentliga finanserna blev också kraftigt påverkade, så även i vårt land. Osäkerheten om skattunderlagets storlek, dvs. lönesummornas storlek, mervärdesskatt och alla övriga skatters storlek har varit betydande.

Östhammars kommun baserar liksom övrig kommuner sina inkomstprognoser, på en sammanvägd analys framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Denna baseras på antaganden om hur ekonomin utvecklas framöver och tillsammans med det kommunala utjämningssystemet skapas skatteintäkter för att kunna producera all den välfärd som kommunen ansvarar för. Varje kommuninvånare ”bidrar” med ett belopp om ca 44000 kr till den kommunala intäktssidan. Tvärtemot vad många tror är det så att alla innevånare ”bidrar” med lika mycket till kommunens intäkter. Utjämningssystemet gör att våra olika personliga inkomster distribueras i ett nationellt system, som antas skapa likvärdighet i landet oavsett var man bor. Om man jämför vår kommun med riket, har vi en något lägre skattekraft än genomsnittet. Vi tar alltså emot resurser genom utjämningssystemet. Ovanstående resonemang ger vid handen att det inte är helt enkelt att kunna göra en säker prognos för vilka resurser som är tillgängliga. Vi måste således alltid ha en god beredskap för att kunna justera ”under gång” i verksamhetens kostnader.

2010 ser ut att kunna bli ett bra år ur bokslutssynpunkt. Troligen kan vi uppfylla kommunfullmäktiges överskottsmål om + 2% (20 mkr) för året. Dessa resurser behövs för att kunna finansiera de stora investeringar som nu står för dörren. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att investera i ombyggnation av Österbyskolan och Frösåkersskolan vilket kommer att innebära en stor finansiell utmaning. Detta är en del i ett större beslut som fattats om omstrukturering av våra skolor. I den budget för år 2011 som Du har i din hand så är det budgeterade överskottsmålet inte uppfyllt. Till en del beror det på eftersläpning i skatteunderlagets tillväxt. Den nuvarande starka ekonomiska tillväxten i Sverige kommer inte att ge effekt förrän tidigast under 2012. Kommunstyrelsen har gjort årets prioritering på att så långt möjligt bibehålla resurser till ”välfärdens kärna”.

Östhammars kommun är en kommun med mycket stor potential att utvecklas positivt under de kommande åren. Flera stora framtidssatsningar skapar tillförsikt om jobbtillväxt och utveckling; Ombyggnad av väg 288, återstart Dannemora gruva, platsval för slutförvar i Forsmark, stark konjunktur för våra större exportföretag Sandvik, Österby gjuteri och JACO. Allt detta skapar goda möjligheter för utveckling. Östhammars kommun är redo att möta detta genom fortsatt god kvalitet i välfärden, planberedskap för nya bostäder, aktivt miljöarbete i kontinuerlig dialog med medborgarna. Vi förtroendevalda ska alltid lyssna !

onsdag 29 september 2010

Ett val är över

Ja så är valet över för denna gång. Demokratin har segrat och valdeltagandet blev större än förra gången, glädjande nog. Resultatet på riksnivå blev som väntat en framgång för Sverigedemokraterna som kom in i riksdagen tyvärr. Deras väljare och representanter förtjänar respekt och tydligt bemötande i åsiktskonfrontation. Jag hoppas att partiernas företrädare i kammaren tar debatten. Det är viktigt!

I Östhammars kommun är valet nu över och partierna har sina interna processer inför den kommande mandatperioden. Det som är angeläget för varje kommun är att få en stabil och trygg majoritet som tar ansvar för utvecklingen i kommunen. Framtiden får utvisa hur väl alla inblandade lyckas med det. Nu blir det nog lite bloggtorka för min del, men den intresserade kan alltid göra ett besök då och då för att se hur den utvecklas.

Eder bloggare
Jacob

onsdag 15 september 2010

Debatt är uppfriskande

Vd trevligt med starka åsiktsyttringar relaterat till mina skriverier. Även om jag inte delar flera av Era åsikter så är det bra att mötas i diskussion. Tvärr är jag mycket besviken på att Blankröstaren inte berättar vem han/hon är. Det är fegt att mörka på det. Troligen är det samma person som tidigare kommenterat på bloggen utan att lämna sitt namn. Den som lever får se vem det kan vara. Jag vill betona att frågan om hyresrätter eller ej inte är avgjord på något sätt. Byggnadsnämnden äger frågan och ska höra alla sakägare i enlighet med plan och bygglagen. Även anonym blankröstare kan göra sin röst hörd, givet att han/hon talar om vem man är.
--------------
Nu på söndag så kommer vi alla att medverka i ett vägval för Sverige. Det ska bli spännande att se hur det går för Alliansen. Jag känner mig hoppfull att regeringen sitter kvar och det vore för väl för samhällsklimatet att få ett rejält skifte i utvecklingsperspektivet. En intressant aspekt på vad jag menar kan Du som läser finna på denna länk: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lo-tappar-i-inflytande_5323525.svd

Det gäller LO:s koppling till socialdemokraterna som av undertecknad och många med mig är starkt ifrågasatt. En lakonisk kommentar från en facklig förtroendeman som jag träffade idag var:
- Ja men då skulle inte partiet finnas.
En nog så tänkvärd kommentar kan tyckas, och är det så är det ännu större anledning att ifrågasätta kopplingen. Partiet måste ju ideologiskt kunna stå på egna ben och har naturligtvis ett berättigande enbart i kraft av sin egen politiska idé. LO har ju ett stort trovärdighetsproblem i och med att det troligen är en majoritet medlemmar idag som inte är socialdemokrater. Men det är tyvärr mycket svårt att diskutera denna fråga med både ledande s-företrädare såväl som för fackföreningsfolk. Till det mest tragiska i kråksången är ju dessutom att Du som medlem utan partibok i S inte gör Dig besvär att satsa på ett förtroendeuppdrag i något LO förbund. Så starkt är glastaket tyvärr.
Du kan göra något åt detta genom att ytterligare försvaga oppositionen nu på söndag och ge Alliansen och helst Centerpartiet Din röst. Det är dags att se till att SAP blir ett parti som övriga. När (om) det röda laget förlorat, kommer det att bli långa knivarnas natt i detta parti, var så säker.
Så gör slag i saken rösta på Centerpartiet i alla tre valen var du som läser än ska rösta!

Vi hörs efter valet

Din cyberförfattare
Jacob

måndag 6 september 2010

Den röda klimatbluffen

Jag har läst en rapport om den röda klimatbluffen som är läsvärd.
http://www.centerpartiet.se/Global/Klimatbluffen!%20R%c3%b6dgr%c3%b6na%20klimatl%c3%b6ften%20utan%20t%c3%a4ckning!.pdf

Sammanfattningsvis har det röda laget enligt rapporten valt att satsa på rekorddyra åtgärder med usel träffsäkerhet ur klimatsynvinkel. Mycket snack och lite verkstad således. Genom ökad bensin- och kilometerskatt vilket kostar skattebetalarna ca 10 miljarder, är de enda förslag man har som ger någon direkt klimateffekt på ca 0,8 milj ton CO2. Samtidigt har man utlovat sammanlagt 10 milj ton minskning till år 2020 vilket det för närvarande helt saknas förslag för.
Alliansregeringen har kommit med tydliga förslag om supermiljöbilspremie för elbilar, fortsatt investeringsstöd till satsning på biogas, koldioxidskatter, klimatåtgärer mm. Under mandatperioden har antalet miljöbilar tio-faldigats från 30.000 till över 300.000, vilket ger ett stort bidrag till minskningen av CO2.

På det lokala planet konstaterar jag att i MP.s presentation av sitt valprogram, tar man åt sig äran av att Hargshamnsbanan blivit upprustad och att arbetet med en våtmarksrening i Östhammarsfjärden nu dragit igång på allvar. Jag undrar stillsamt hur MP: drivit dessa frågor under mandatperioden. Jag har då inte märkt något av det.

----
För övrigt konstaterar jag att det är två veckor kvar till valet. Ganska skönt att det närmar sig!

Eder vän i cyberrymden
Jacob

måndag 30 augusti 2010

Valtemperaturen stiger

Kära läsare,
Nu stiger valtempen för varje dag. På riksplanet kommer det ena utspelet efter det andra och många väljare går nu och funderar på vilket val som till sist ska göras. Det är bra att det kokats ner till två block med två tydliga alternativ, även om det ibland kan upplevas som om de mindre partierna försvinner mellan de två stora elefanterna. Träffade idag en väljare som fiunderat på att rösta mp i riksdagsvalet, men som nu bestämt sig för Centerpartiet, då han absolut för allt smör i Småland inte vill se vare sig Mona eller Lars Ohly i regeringen. Bra val tycker jag och det rekommenderas fler potentiella Mp väljare att även ta ställning i regeringsfrågan. På det lokala planet hade vi lokal valdebatt i radio Uppland förra veckan. kolla på länken http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3719&grupp=9746&artikel=3942135#autoplay=/api/...
så får Du höra lite om vad vi resonerar om i Östhammar. Förvånansvärt lite substans kommer från S annat än ett evigt tjatande om hur kallt och hårt allt blivit i vårt land på fyra år. Hur det går i valet? Jag tror att det går utmärkt både lokalt och på riksnivå. Den som lever får se.

Jacob

måndag 16 augusti 2010

Pension - Uppskjuten lön?

Just nu pågår ett intensivt mediadrev omkring pensionsfrågan. Journalister inser att det finns en stor sprängkraft i pensioner i allmänhet under val. Så har det varit i alla val som jag har överblick över och det kommer att fortsätta vara så i framtiden också. Det ligger i frågans natur, att man som medborgare är hänvisad till ssmhället för att få sin "lön" tills den dag då livet är slut. Tacka sjutton för att man då lätt blir orolig om något händer med den inkomst man ska få. Som enskild kan man knappast söka sig nytt arbete eller vara med och förhandla om sin lön, utan är hänvisad till de "stora elefanternas dans", hur riksdag och regering beslutar i frågan. Just nu är socialdemokraterna på krigsstigen och förklarar grötmyndigt att "Pension är uppskjuten lön" så att man som pensionär "har rätt att få ut sin lön ograverad". S slutsats är att jobbskatteavdraget och skillnaden i beskattning är "djupt orättvis". Det är ju inte svårt att förstå att man ägnar sig åt den typen av röstfiske - Det är ju val för fasen!!

Detta ger anledning för mig att fundera över frågan och jag har gjort följande ställningstaganden:

- Fem av sju riksdagpartier ( alla utom mp och v) gjorde under nittiotalet upp om ett mycket framåtsyftande pensionsbeslut. Grunden för detta beslut är att det finns en stark koppling mellan rådande konjunktur, sysselsättningsnivå och samhällsekonomi, och de pensioner som utbetalas. Ett mycket bra beslut som nästan alla utvecklade länder idag saknar och önskar att man tagit tidigare. Pensioner trollas ju inte fram utan arbetas fram!
- Den nuvarande regeringsalliansen är överens om att vi måste få fler som jobbar och därmed finansierar pensionerna! Därav besluten om ett reformerat socialförsäkringssystem och ett jobbskatteavdrag som gynnar arbete och som därmed naturligtvis direkt gynnar pensionsutbetalningarna.
Det är bara att konstatera att verkligheten faktiskt visar att pensionerna sjunker i år och troligen även nästa år därför att ekonomin dragits med så dålig konjunktur. Vårt pensionssystem och jobbskatteavdraget är framåtsyftande och kommer att ge långsiktigt högre pensioner.
Dock: Både Alliansen och det röda laget vill minska skatten och det kan vara OK om man är tydlig varför och inte minst hur det är finansierat.

Så min slutsats är : Pension är uppskjuten lön, men en uppskjuten lön är beroende att att det går bra för Sverige. Annars får vi till sist inte någon uppskjuten lön att betala ut som pension.

--------------
För övrigt anser jag att det är underbart med sensommar! Nu blir det hårdkörning innan valet!
Lev väl
Jacob

onsdag 4 augusti 2010

En upplevelse i juliJa så är det dags för lite eftertanke! Semestern är snart över och det är dags att hugga i på allvar inför valet den 19/9. Sommaren har varit en skön blandning av semester, jobb, valförberedelser och umgänge. Vädret har varit upp och ner, men kanske lite väl torrt under vissa perioder, även om det kompenserats av de senaste veckorna regnsvep. Nu senast idag har vi fått 25 mm, som var välbehövligt. Tänker ibland på spannmålsodlarna i vår region som nu helst vill ha torrt och varmt så att det som finns nu att skörda går att få in i ladorna i ett bra tillstånd.

I juli hade jag förmånen att få resa till Weissenburg i norra Bayern. Östhammars kommun tillsammans med våra 9 vänorter höll återigen en "Twin Town Festival". Vår delegation var 11 personer varav 6 ungdomar och 5 vuxna. Ungdomarna (6 flickor) kom den här gången från Wilhelm Haglunds gymnasium och var - somvanligt- fantastiska representanter för vår kommun. Tvillingstaden till Weissenburg, Pappenheim var vår värd denna gång. Staden är en medeltida välbevarad tysk stad med alla dess fantastiska signum; korsvirkeshus, borgen på höjden, trevliga invånare och en enastående gästfrihet. Själva träffen innehöll några seminarier på aktuella teman där ungdomarna ca 55 st tillsammans med de vuxna presenterade sina slutsatser. En nyttig duvning för både unga och äldre och vi hade det mycket angenämt tillsammans. Träffens höjpunkt var naturligtvis festmiddagen och det högtidliga undertecknandet av en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete för de kommande tre åren se bilden. Den här typen av mellanstatliga förbindelser på lokal nivå, ä r värdefull för oss i kommunerna. Det finns ett mycket omfattande utbyte mellan kommuner och regioner som ger nya kontakter på olika plan i kommunerna. För oss i Östhammar har vi fått kontakter både när det gäller turism, kultur och annat näringsliv. Ungdomarna får naturligtvis kontakter och utbyten som kan fungera även i framtiden.

Nåväl, nu stundar som sagt en valrörelse och Du som läser dessa rader är mer än välkommen att läsa min blogg även framöver.

Jacob

måndag 12 juli 2010

Politisk VDN

Ciao alla läsare

Här kommer en politisk varudeklaration i form av en enkät som SVT och SR gjort fortlöpande på de kandidater som finns. Du kan hitta den som gäller undertecknad på

http://valpejl.se/kandidat/32170/Jacob_Spangenberg

www.valpejl.se

Ett utmärkt initiativ tycker jag även om det kan bli väl fyrkantigt att svara på enkätfrågor. Vill Du fråga mig om något så skicka gärna det till:

jacob.spangenberg@centerpartiet.se

så får vi se om jag kan svara.

Lev väl i hettan
Jacob

för övrigt anser jag att det är dags för regn!

söndag 4 juli 2010

Jag fick en kick igår kväll

Igår hade jag förmånen att få inviga Östhammars Musikvecka http://www.osthammar.se/Musikveckan/. Sedan 35 år har vår kommun anordnat en festival första veckan i juli månad med mycket varierande innehåll. Målsättningen är att det ska finnas något för alla att ta del av under veckan. Invigningen gicka av stapeln igår kväll med undertecknad som invigningstalare och omedelbart följd av Jacke Sjödin som framförde en invigningskantat. Invigningstalet löd som följer:

Kära musikvänner

Tänk att det gått ett helt år sedan vi samlades för att inviga Östhammars musikvecka senast här i Forsmark. Årets musikvecka 2010 är lite speciell så till vida att det kryllar av jubiléer mitt musiken så att säga. Det är nämligen så att;

• Vår kära musikvecka fyller 35 år,
• Opera och musik i Forsmark fyller 20 år –
• Janne Schaffer firar 40 år som musiker –
• och Ted Gärdestadstipendiet som delas ut i kväll fyller tio år –

Årets musikvecka bjuder som sig bör på en härlig blandning av musikstilar och musiker. En målsättning med vår musikfestival har alltid varit att det ska finnas något för alla och envar och att musiken ska flöda i alla möten mellan utövare och publik på alla möjliga platser och vid alla möjliga tillfällen under veckan.Så även i år.
Jag vill särskilt nämna några personliga favoriter som

Jack Wreeswijk, Brukssextten, Lill-Bength Erixon, jennie Löbel och Swing kings och de tre sjönsjungande sopranerna i Divine. Men det finns mycket annat att lyssna på och delta i . Jag rekommenderar en genomläsning av det fina programbladet.

Jag vill här särskilt framhålla det långvariga och nära samarbetet som musikveckan haft med Forsmarks kraftgrupp FKA omkring Opera och musik i Forsmark. Detta samarbete firar som tidigare nämnts 20 år i år och vi har under alla dessa år sett många och välkända stjärnor framföra sin musik här i Forsmark. Detta gäller även i år och vi kommer snart att få möta flera av dem. Allt detta har endast varit möjligt genom det stora stöd som Östhammars musikvecka fått genom FKA och numera även ISS. Jag vill även här passa på att tacka samtliga sponsorer – utan Er är inte östhammars musikvecka möjlig att genomföra.

Vi ska heller inte glömma allt det stora engagemang som förtroendevalda och frivilligarbetare lägger ner för att logistiken ska fungera vid en festival som denna. Transporter, biljetthantering, mat och förfriskningar måste fungera klanderfritt och det gör det tack vare att så många människor engagerar sig i vår musikvecka. Tack alla!

Jag förklarar härmed östhammars musikvecka 2010 för invigd.
Låt musiken flöda i Roslagen!.

------------------
recensionen kan Du läsa på
http://www.unt.se/kultur/solig-start-pa-musikveckan-989547.aspx

Själv tycker jag att konserten gav mig en rejäl kick! Det var en mycket bra konsert med inte minst Janne Schaffer som musikalsik nestor och magnet!
Mina personliga favoriter var "Riltons vänner" http://www.youtube.com/watch?v=mJtOhXtGeck en svensk vokalgrupp när den är som bäst. En eloge till basen som skapar förutsättning för att hela gänget ska kunna sjunga rätt.

Nu fortsätter veckan och jag rekommenderar ett besök på någon av konserterna.

Njut av värmen - snart är den slut!

söndag 13 juni 2010

En resenär kommenterar

Återigen på resa! Vårt demokratiarbete uppmärksammas lite här och var i landet och i världen! På inbjudan av Regionförbundet har jag deltagit i Stockholmsveckan på den svenska paviljongen vid världsutställningen i Shanghai. Detta har varit arrangerat av Stockholm Business Alliance som vår kommun numera är partner i. I Skrivande stund sitter ju och pustar ut efter 10 tim flygresa till helsingfors. Det är ett antal timmar till anslutningen till Arlanda, så vad passar väl bättre än formulerandet av några rader. Shanghai är omtumlande minst sagt och minst sagt på G! Just nu kanske 25 miljoner människor i ett stadshav av sällans skådat format. Man känner sig liten inför det gigantiska lyft som Kina just nu genomgår. Skyskrapor formligen skjuter som svampar i luften, till lika delar av behov som ren fastighetsspekulation. Bostadskomplexen (modell rekordåren på 60 talet) är helt otroliga, allt tyv'ärr insvept i avgasdis. I de centerala delarna är det förvånansvärt välordnat, mycket pga Expo 2010 dvs. Världsutställningen. Det är otroligt även att se själva Expot med paviljonger som byggts för att marknadsföra respektive land. Det svenska huset var mycket snyggt och till stora delar byggt i trä. Överallt otroliga köer med besökare och till varje paviljong får man vänta minst 40 min innan man kommer in. Målsättningen är att fler än 70 M besökare ska passera igenom utställningen innan den stänger i höst. Busslast på busslast med förväntansfulla kineser från detta jätteland kommer in igenom grindarna varje dag. Otroligt!
Jag hade dessutom privilegiet att få besöka en av Sandviks filialer en av dagarna. Det var mycket inspirerande och jag fick en mycket intressant presentation av S aktiviteter i Kina. Klart är att det finns en mycket stor dragkraft i den kinesiska ekonomin som gör att många företag just nu riktar blickarna mot denna marknad. Nästan tvåsiffriga tillväxtsiffror talar naturligtvis sitt språk tydligt och klart. Detta trots den stora finanskrisen.

Nåväl jag får återkomma vid annat tillfälle med mer eftertanke. Märker att magen ropar på något, dessutom blir man mer än lovligt snurrig av tidsomställningen.

--------
Några dygn senare:

Nu någorlunda återanpassad till tid och inte minst ljus! Vilket privilegium att få möjligheten att jämföra två världar. Nu går jag snart in i lite viloläge inför den stundande valrörelsen; En hel del är väl förberett, annat måste vi jobba mer med. På fredag ska jag tillsammans med övriga kommun- och landstingstyrelseordföranden i Sverige hälsa på de trolovade kungligheterna i Stockholms stadshus. Den som vill kan sen beskåda hur det gick till på regeringens hemsida med fotoparad och allt. Det ska bli en upplevelse att se hur det hela går till med fler än 500 gäster som ska hälsa under 2 timmar! Jag berättar mer sedan hälsar Er vän i etern!

måndag 31 maj 2010

Lönsamt företagande - förutsättningen för välfärd

Förutsättningarna för tillväxt i Sverige är god utveckling i näringslivet. Den privata företag är själva basen för vårt välstånd och utan lönsamma företag – finns ingen finansiering av offentlig sektor. Arbete skapar skattebasen för de offentliga inkomsterna och därför är det viktig med ett klimat i Sverige, såväl som ute i kommunerna som gynnar företagande. På nationell nivå har regeringen minskat regelkrånglet och inte minst skattesänkningar och förenklingar, har skapat starka drivkrafter för att vilja starta och driva företag i Sverige. Regeringen presenterade nyligen vad man hittills åstadkommit i de av Centerpartiet ledda Näringsdepartementet ”VÄXTKRAFT - 172 insatser och områden som främjar jobb- och företagsamhet i hela landet”. Det är en imponerande lista inom så vitt skilda områden som regelförenklingar, innovationer och trygghetssystem för företagare. För en tid sedan presenterade även Näringsdepartementet ”UTVECKLINGSKRAFT – 156 insatser som stärker utvecklingskraften i Sveriges landsbygder” vilken ger en utmärkt översikt av allt positivt som sker på landsbygden och även för landsbygdsföretagande.

I Östhammars kommun har Centerpartiet drivit på förändringar för att skapa ett bättre företagsklimat. Ett av de viktigaste stegen har varit omorganisering av näringslivsarbetet så att kommunledningen direkt kan hantera frågorna. Vi har även infört en företagslots vilket betyder att de företagsspecifika frågorna kan handläggas snabbt och effektivt. Tillväxtkontoret hanterar nu även internationella/EU frågor samt marknadsföring och information. Östhammars kommun är mycket engagerad i ett flertal EU-finansierade projekt, vilka ger kommunen unika förutsättningar att växla upp kommunens skattepengar för främjande av miljö- och arbetsmarknad. Trots motstånd från den socialdemokratiska oppositionen införde Centerpartiet och majoritetspartierna Lagen om Valfrihetssystem (LOV). LOV möjliggör valfrihet i äldreomsorg och i daglig verksamhet för funktionshindrade. Lokala entreprenadföretag kan bildas av bland annat anställd i vård & omsorgsverksamheten, vilket kommer att skapa en mångfald av utförare. Vi har dessutom tillsammans med arbetsförmedlingen satsat på att skapa femton traineeplatser och ett trettiotal lärlingsplatser för ungdomar. Vi vill göra allt vi kan för att unga medborgare ska få chansen att få en ingång till arbetsmarknaden.

Östhammars kommun har under denna mandatperiod infört nya regler för upphandling av varor och tjänster, allt i avsikt att skapa ökad tydlighet och effektivitet. Betydligt färre inköpare med mer professionella verktyg, instruktioner om ökad öppenhet inför beslut om anbudsunderlag kommer att ge våra lokala företag bättre chans att lämna anbud till kommunen. Kommunstyrelsen beslutade vidare om att starta ett regelförenklingsprojekt för att minska krånglet för företagens kontakter med kommunen. Vi kommer att få en redovisning före sommaren och vi ska göra allt för att ta bort onödigt kommunalt krångel.

I samband med att SKB valde plats för sin ansökan att bygga slutförvaret, kom vi överens med SKB och dess ägare om att Östhammars kommun tillsammans med kraftindustrin genomför ett av ”Sveriges största kommunala tillväxtprogram”. Förutom den tänkta storinvesteringen i Forsmark med tillhörande Spin-off effekter, får vår kommun del av mervärden för ca 500 miljoner kronor. Detta kommer att användas för att ytterligare snabba på ombyggnationen av väg 288, företagsutveckling inklusive riskkapitalfinansiering för nya affärsidéer, kompetensutveckling genom ett teknik- och energicollege, många nya arbetstillfällen med högt kompetensinnehåll, ett nytt besökscentrum i Forsmark mm. Framöver öppnar sig fantastiska nya möjligheter till utveckling i kommunen.

Östhammars kommun fick nyligen ett erkännande för att hårt arbete gett resultat. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i kommunerna klättrade Kommunen 64 platser uppåt, vilket innebär att vi är en av topp tio-klättrarna i Sverige. Fortfarande finns en stor utvecklingspotential då vi fortfarande ligger på plats 179 av Sveriges 290 kommuner.

Centerpartiet vill – om vi får fortsatt förtroende av väljarna – att arbeta stenhårt för ännu bättre förutsättningar för företagande i kommunen. Det finns fortfarande stora utvecklingsmöjligheter för näringsliv och företagare i samspel med kommunen. Flera privata utförare av kommunal verksamhet stimulerar både valfrihet och företagande, onödiga regler ska avskaffas, kommunala satsningar på bra kompetensförsörjning samt offensiv satsning på vägutbyggnad och kollektivtrafik ger goda förutsättningar för tillväxt. Vi är beredda att fortsatt jobba hårt för att dessa frågor ska stå högt på den kommunala agendan även under den kommande mandatperioden.

onsdag 5 maj 2010

Att lyssna är nödvändigt

Nu har det äntligen skett. Östhammars kommun har lättat från bottenskiktet i näringslivsrankingen! Vår kommun har under många år legat mycket lågt i den årliga rankingen som intresseorganisationen Svenskt Näringsliv genomfört. Av Sveriges 290 kommuner har ÖK nu hamnat på plats 179, en klättring med hela 64 platser! Vi är många som arbetat hårt för att uppnå detta men vad är anledningen. Ja den är egentligen ganska enkel; Vi har blivit bättre på att lyssna och ta till oss de upplevda problem som företagare känner. En framgångsfaktor är också att kunna skapa tydliga mötesplatser för kommunens företagare, där man kan odla sina nätverk. Mötesplatser skapa affärer som bekant och ÖK är som bekant en kommun med betydande gleshet. OM man möter konkurrenter och andra företag, kan man lättare se de möjligheter som finns att skapa affärer. Att vara tydlig när det gäller tjänsteåtaganden från de kommunala verksamheterna gentemot företag och medborgare, är en annan framgångsfaktor. Samtliga verksamheter har nu antagit dessa, till fromma för de som vill ha hjälp eller service. Vi har också påbörjat ett regelförenklingsprojekt för att vända på varje sten som är möjlig för att förenkla. Vi börjar med företagare men går sedan vidare till alla andra medborgare. På näringsdepartementets hemsida finns även en sammanställning "Växtkraft" med en sammanställning av fler än 150 regelförenklingar som skett på nationell nivå. Hur som helst så känns det som en framgång att kommunens företagare uppskattar våra ansträngningar.
---------------------
För övrigt känns händelserna i Grekland sorgliga. Korrumperade politiker och näringslivsföreträdare som missbrukat det förtroende som man fått. Ursinnet är naturligtvis berättigat hos de som blivit utnyttjade och förda bakom ljuset. Att ställa de ansvariga till svars, samtidigt som alla måste dra åt samma håll för att lösa uppgiften att få ordning på ekonomin. Svallvågorna drar in i hela det ekonomiska systemet och alla håller nog tummarna för att det stabiliseras snart.
Vidare hoppas jag på värme!

fredag 16 april 2010

Det förutsägbara har inträffat: Svrigedemokraterna Nej Tack!

Så har det hänt! Sverigedemokraterna (SD) har skrapat ihop en lista inför kommunvalet i vår kommun till hösten. http://www.unt.se/startsidan/sverigedemokraterna-satsar-i-norduppland-913708.aspx För Er som inte följer den lokala politiken i min hemkommun så kan jag berätta att SD vid det förra valet fick 188 röster, vilket resulterade i en tom stol i fullmäktigeförsamlingen. Visserligen hade några ljushuvuden skrivit dit namnet på hårdrockaren Charles Manson, men han var nog knappast intresserad eller ens valbar! Birger Norén (ett fd. kommunalråd i kommunen) var även han nominerad men han driver ju redan sitt eget personliga missnöjesparti Solidaritet och Samverkan (SOS). Besvikelsen var stor hos mig och många andra över denna missnöjesyttring, men tristast var att inte få någon av SD-personerna att debattera med.

Så, om SD kommer in i fullmäktigeförsamlingen (vilket bland annat jag tänker motarbeta allt vad jag kan) så får vi personer som kommer att försöka driva de unknaste av paroller i invandringsfrågor. Det enda som SD verkar ha någon typ av organiserad tanke omkring är frågor om invandring och integration. Resten är tankegods av typen mer av "allt till alla" på vanligt missnöjesmanér, helt i stil med förebilden Mogens Glistrup i Danmark, som på 80-talet skapade själva sinnebilden av en missnöjespolitiker.

Men vad är huvudfrågan för SD? Att genom att skapa bilden av det stora och hemska hotet av massinvandring, med horder av fattiga och konstiga utlänningar som ska roffa åt sig allt det som "vi" , läs etniska svenskar, har byggt upp. Det värsta som finns för en SD-politiker är en muslim som per defintion är farlig och enbart sysslar med subversiv terroristverksamhet. Moskéer, slöjor och annat "avvikande" hotar det "svenska" kulturarvet och vem som är "svensk " kan man inte svara på. Jag tycker att själva sinnebilden av det inkrökta och ruggiga, är när man frågar ledande SD-politiker om vem som är svensk: Zlatan, drottningen, integrationsministern, en same, en norrman bosatt i Sverige sedan 40 år mfl? Hur som haver så får även väljarna i Östhammar ta ställning i höstens val till även till om dessa mörkermän och kvinnor ska vara med och styra. Måtte väljarnas dom bli tydlig efter hårdgranskning av både innehåll och inte minst förpackning av det politiska budskapet.

onsdag 7 april 2010

Det brusar i etern just nu


Kära läsare

Just nu brusar det i etern för mig minst sagt. Det är intressant att följa det myckat stora intresse som slutförvarsfrågan väcker just nu. Först så blev jag intervjuad i New York times om frågan tillsammans med ett antal andra Östhammarsbor. Se http://www.nytimes.com/2010/04/06/world/europe/06sweden.html Det är inte alltid så lätt att som journalist beskriva ett skeende som varat så länge som slutförvarsprojektet i kommunen. Mitt ansvar som ledande kommunföreträdare att företräda olika aspekter på ett tänkt förvar, är alltid viktig att framhålla. Att företräda både kritiker och entusiaster är angeläget. Att säkerställa en klok och sansad process med ett konstruktivt kritiskt förhållningssätt, är för mig avgörande för framgång. Kommunen har en lagstyrd roll som vi ska ta även när det blåser motvind.


Igår blev jag uppringd av BBC i Boston i USA. De önskade en intervju för sitt aktualitetsprogram som sändes "nationwide" sent på em. Som vanligt blev det hela starkt förkortat och klippt, men ändå ganska hyfsat. Du kan lyssna här: http://www.theworld.org/tag/04062010/

Jag har tidigare i dessa spalter skrivit lite om vårt egna demokratiprojekt, hur vi följer och engagerar oss på olika nivåer. Ända sedan Forsmark byggdes på 70-talet, har kommunen varit inblandat i stora industriprojekt på det ena eller andra sättet. Sedan 1995 har det nuvarande projektet pågått och det är inte slut på många år ännu. Det borde vara en guldgruva för antropologer, samhällvetare, naturvetare, sociologer, kulturgeografer mfl. Den som lever får se.
--------------------------
Bilden ovan är från Visby hamn juli 2009 under Almedalsveckan. Ser fram emot sommaren, men man blir ju mer och mer tveksam om den kommer.

måndag 29 mars 2010

Ett litet påskinlägg i Östhammars Nyheter

Bästa läsare
Nedan finner Du några rader som jag författade till påskläsning i Östhammars nyheter. Kanhända finner även Du som inte läser ÖN intresse för det skrivna.

------------------------------------------------
”Förmodligen ett av Sveriges största kommunala tillväxtprogram”

Vår kommun har under flera år varit engagerad i arbetet med en möjlig lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Frågan är av stor nationell betydelse då en säker slutförvaring är viktig för framtida generationer. Allt arbete som vi lagt ner i frågan har genererat mycket kunskap och erfarenhet, men även krävt ett stort engagemang från Östhammars kommuns personal och förtroendevalda. Centerpartiet tycker att det är självklart att vårt arbete måste skapa mervärden för kommunen.

Initiativet till samarbetsavtalet togs redan 2007 då kommunen tillsammans med Oskarhamns kommun väckte frågan om förhandlingar med SKB och dess ägare. Förhandlingarna påbörjades och i april 2009 slöts ett avtal, vilket godkändes av kommunfullmäktige. Avtalet innebär att SKB och dess ägare kommer att göra utvecklingsinsatser som ska skapa mervärden för kommunerna och samtidigt gynna SKB:s och dess
ägares verksamheter. Satsningarna ska ske inom områdena utbildning och kompetens, företagande och infrastruktur. Avtalet innebär att mervärden för ca en halv miljard kronor ska
skapas i platsvalskommunen Östhammar.

Genomförandet av mervärdesprogrammet har nu påbörjats, och den 4 mars invigdes SKB:Näringslivsutvecklings (SKB-NU) lokaler i Östhammar. SKB-NU ska arbeta med att stödja nya affärsidéer i befintliga och nya företag. Stödet kan utgå i form av rådgiving och viss riskkapitalfinansiering. Just nu genomförs bland annat också en förstudie om marknadsmässiga förutsättningar för ett nytt hotell i Östhammar. Förstudier om förskottering av ombyggnad av väg 288 i hela sin längd och om ett teknik- och energicollege tillsammans med Uppsala och Tierps kommuner har genomförts. Vidare kommer innovationer och utveckling av nya affärskoncept i kommunens företag kunna stödjas via en särskild finansiering från mervärdesprogrammet. Detta sker i samarbete med det befintliga och mycket framgångsrika innovationssystemet i Uppsala.

Mervärdesprogrammet leds av en partsammansatt styrgrupp. Den består av ordförande och vice ordförande i SKB:s styrelse, SKB:s vd och representanter för kommunledningarna. Styrgruppen fattar det avgörande beslutet om genomförande av mervärden.

Genom mervärdesavtalet har vi skapat ännu bättre förutsättningar för kommunens företag och innevånare att möta framtidens utmaningar!

----------------------
Nu måste det bli vår snart!

Jag håller så smått på och bygger upp en mer partipolitisk hemsida till valet under webadressen

www.spangenberg.centerpartiet.net

Så får vi se vad det blir av den!

tisdag 23 mars 2010

Försoningssabotörerna

Jag tror att många följt den senaste tidens riksdagsdebatt om det beryktade folkmordsbeslutet i Sveriges riksdag. Som bekant havererade en tillfällig riksdagsmajoritet i ett riktigt populistdike genom att ta beslutet, att en massaker på ett stort antal armenier för 100 år sedan var folkmord. Toligen var det ett folkmord i ordets folkrättsliga bemärkelse, men det katastrofala i beslutet ligger inte i sakfrågan utan i beslutets orimliga konsekvenser nu och i framtiden. Anledningen till att som ett av få länder ta ett dyligt beslut kan man naturligtvis bara spekulera i, men billig populism och köpslående om enskilda väljargruppers gunst ligger nära till hands. Betänk följande konsekvenser, redan konstaterade och möjliga kommande:
  • Försoningsprocessen mellan Turkiet och Armenien får sig en rejäl stjärnsmäll av det svenska beslutet. Splittrare och krigshetsare på båda sidor får vatten på sin kvarn;
  • Den progressiva turkiska regeringen får det svårare att arbeta på sin oförtrutna väg mot en ökad demokratisering;
  • Turkiets nödvändiga anslutning till EU blir senarelagd;
  • Sveriges goda relationer med Turkiet får sig en knäck;
  • Riksdagsbeslutet öppnar upp för andra liknande beslut om folkmord i Ukraina, Rwanda, Uganda, Irak, Rumänien, Sovjetunionen, Kina, USA mfl. länder. Vem eller vilka ska avgöra vilket land eller folk som ska drabbas av den svenska riksdagens banbulla härnäst. Ska Lars Ohly driva på beslut om Stalins folkmord i Gulag?;
  • Ska riksdagens beslut få konsekvenser för yttrandefriheten i vårt land? Ska det bli lag på vad svenska läroböcker ska innehålla?

Var och en som ställer sig dessa frågor och funderar lite längre än näsan räcker, inser det fullständigt orimliga i riksdagens beslut. Nej skäms på Er alla riksdagsledamöter i Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet med komplettering av några borgerliga riksdagsledamöter. Det känns uppriktigt sagt förjävligt att ta del av detta polulistiska svansviftande.

---------------------------

För övrigt anser jag att vintern måste få ett slut!

söndag 28 februari 2010

Den som reser har alltid något att berätta
Det är en vedertagen sanning att den som reser alltid har något att berätta. Jag hade förmånen att besöka den portugisiska ön Madeira under sportlovsveckan. Ön - kanske 10 mil lång och 5 mil bred - ligger ca 100 mil från Portugal och ca 60 mil norr om Kanarieöarna, utanför Nordafrikas kust. Det är en ö med mycket begränsade naturresurser, med en befolkning på ca 250.000 invånare vilka i huvudsak lever på turism. Spektakulära naturscenerier (se bild) i kombination med vänligt tempererat klimat, attraherar många besökare året runt. Den minnesgode kommer antagligen ihåg att för ca en vecka sedan slog naturens krafter till även på Madeira. Natten till förra lördagen drog ett sällan skådat skyfall in över ön och vräkte ur sig hundratals mm av regn, framför allt över bergen och den högplatå som finns på den centrala ön. Detta fick till följd att huvudstaden Funchal formligen dränktes av nerstormande vattenmassor, som svepte bort broar, vägar och hus. Fler än 50 personer förolyckades och ca 60 personer är fortfarande saknade. 600 familjer är hemlösa och rekonstruktion har påbörjats efter det att ön förklarades som nationellt katastrofområde av regeringen i Lissabon. En trist början på semesterveckan!
Vi bodde på ett ställe ca 50 km från det mest utsatta området i en liten by vid namn Prazeres. Byn blev avskuren några dagar, men vi märkte inte så mycket av allt det trista som hänt, annat än att vädret var gråmulet och regningt mest hela tiden. Hotellet som vi gästade var glädjade nog mycket engagerade i miljöfrågor, med biologiska vattenreningssystem, noggrann källsortering samt också engagerade i trädplantering av områden som avskogats på grund av alltför intensiv fårbetning. En gång i veckan erbjöds gästerna att delta i trädplantering (se bild) och denna vecka var vi ca 30 deltagare som planterade fler än 400 nya träd! Det kändes verkligen bra och området vi besökte var helt täckt av nya trädplantor. Som bonus fick deltagarna en oförglömlig picknick! Vädret var verrkligen skitdåligt, full storm och regn men det gjorde verkligen inget denna dag. Tycker att det var ett mycket lovvärt intiativ som manar till efterföljd.


Visste Du förresten att det finns stora immigrantgrupper med Maderianer i Syd-Afrika och i Venezuela? Många har återvänt och det är verkligen speciellt att få samtala på engelska med en Maderiabo som verkligen talar utpräglad sydafrikadialekt! Nåväl: Åter på fostejordenså njuter jag av att vara hemma igen i snön!

Alldeles innan jag reste iväg på semester fick jag förtroendet av Centerpartiet i Östhammars kommun att toppa fullmäktigelistan. Det känns verkligt utmanande och om någon vecka drar jag igång min hemsida www.centerpartiet.se/jacob.spangenberg igen. Där kan du kolla lite mer på mina egna politiska ställningstaganden,


Hälsningar Jacob

måndag 15 februari 2010

I väntan på vadå?

Nu börjar det verkligen att bli dags för lite solinstrålning! Då menar jag inte den vackra underbara februarisolen, utan nåt med lite mer krut i! Den 1 juni förra året installerade vi en solfångare på huset. Den startade varje morgon hela sommaren och hösten så troget, så snart solstrålarna nådde den. Det lät som en liten ångbåt varje gång den startade upp och för varje minut som den tuffade på, visste jag att den laddade kilowattimmar. Mer än 5000 kwh ska den alstra om den är rätt orienterad, både till väderstreck och till takvinkel. Hela sommaren och hela oktober försörjde den oss med såväl varmvatten som värme. Häftigt faktiskt, att känna att den kära solen inte bara lyser på slott och koja, utan även skapar lite hanterbar vattenburen värme. Just nu ligger hela solfångarens tio m2 yta väl dolt under ca 30 cm väldigt kall snö. Så vad göra just nu, annat än att vänta på den där magiska dagen s, som i sol.

I morgon tisdag sammanträder kommunfullmäktige i Ladan i Gimo. Vi har flera viktiga beslut att fatta. Det största beslutet imorgon gäller det nya huvudbiblioteket för kommunen som ska byggas i Östhammars tätort. Det kommer att husera i det före detta stadshotellet. Förutom bibliotek kommer fastigheten att omfatta även en samlingssal och bostäder. Om Du följer länken inom parentesen (http://www2.unt.se/LinkCounter/1,3451,17742,00.html) så ser Du hur det kommer att gestalta sig när det är färdigt. Det är en satsning som det finns anledning att känna sig stolt för, då det är en satsning på kultur och folkbildning. I Östhammar saknas dessutom ett offentligt rum för unga och gamla att kunna mötas. I slutet av år 2011 så skall det hela invigas. Glöm inte att Du kan lyssna på kommunfullmäktige på www.osthammar.se under ikonen Webbradio. Du kan lyssna direkt och i efterhand, så att Du håller koll på din politiker och hans/hennes inställning i frågor som angår Dig.

Lev väl hälsar Jacob

lördag 6 februari 2010

Avstamp i Göteborg

Centerpartiet har hållit kommundagar i Göteborg torsdag till lördag. Varje år håller vårt parti denna samling för att framför allt ledande kommun- och landstingspolitiker skall komma samman. Avsikten är att bygga nätverk mellan deltagarna, samt att naturligtvis forma politiken tillsammans. Kommundagarna i Göteborg samlade rekordmånga deltagare, fler än femhundra. Vi minglade, träffades, samtalade, lyssnade på inspirerande föredrag och inte minst politiska tal. Se: http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2010/Inspirerande-Olofsson-rivstartade-valrorelsen/ Något som är påtagligt är att vi är dåliga på att föra ut alla våra gemensamma framgångar och allt det som vår regering genomfört inte minst på miljö- och näringslivsområdet. En synnerligen inspirerande röst var generaldirektören för Energimyndigheten, Thomas Kåberger, som beskrev vad som just nu händer i Sverige. Han beskrev att omställning verkligen har satt fart i EU i allmänhet, men i Sverige i synnerhet. Vindkraft, solkraft och inte minst biobränslen är enastående framgångsrikt i Sverige. Som ett kuriosa nämndes att Al Gore intervjuats i CNN, inför Köpenhamnsmötet om vilket land han vill framhålla som särskilt framgångsrikt när det gäller klimatomställningen: Sverige! Visste Du förresten att Miljöpartiet KU-anmält näringsministern för att hon inte använt tillräckligt med skattepengar för att betala ut till SAAB! MP paradoxen är tydligen att man inte vill bygga vägar eller ha bilar. Däremot är det tydligen viktigare med bilfabriker. Man tar sig för pannan!

En annan viktig programpunkt var redovisningen av de företagsfrämjande åtgärderna som regeringen under Mauds Olofssons ledning infört. Här är några axplock:

Lättare att få F-skatt
Sänkning av sociala avgifter, samt särskilda sänkningar för unga under 26
Ingen löneskatt för personer över 65
Skattelättnader för hushållsnära tjänster samt ROT avdrag
Skattesänkning samt slopad förmögenhetsskatt vilket underlättar riskkapitalförsörjning
Föräldrapenning och a-kassa på lika villkor som för anställda
Lagen om valfrihetssystem i omsorgen

Detta var några axplock och det finns 165 åtgärder ytterligare att redovisa. Kolla på http://regeringen.se/sb/d/108/a/120076 Oppositionen försöker att på alla sätt misskreditera det som skett. Men ärligt talat; minns Du något som Mona Sahlin genomförde som näringsminister annat än att snacka en massa strunt om att det är sexigt att betala skatt!

Hälsningar från Göteborg

söndag 31 januari 2010

Guilt by association

Igår hade jag förmånen att vara i Österbybruk. Österby är ett fantastiskt samhälle, med ett mycket starkt engagemang i hela bygden. Engagemanget har bland annat visat sig i att samhället har ett ovanligt stort utbud av varor och tjänster på plats. Enastående kultur- och naturmiljöer bjuder såväl besökare som boende fina upplevelser. På torget klätt i vinterskrud gick ett apellmöte av stapeln. En budkavle för avskaffandet av världens kärnvapen (se www.budkavlen.se) kom till Östhammars kommun och togs emot på torget. Jag var en del av "mottagningskommittén" som lyssnade på några representanter för budkavlen. Undertecknad var även ombedd att säga något om budkavlens innehåll, vilket kändes angeläget. Kommentarerna handlade om det självklara i att arbeta för avskaffandet av kärnvapen och för att världens länder ser till att underteckna ett nytt "icke spridningsavtal" i vår.

Efter en stund vidtog ett litet minimöte i Föreningarnas hus där bland andra författaren Eva MOberg deltog. Hon driver stenhårt linjen att det är angeläget att avskaffa såväl kärnvapen som kärnkraft. Hon var dessutom mycket kritisk till att Forsmark ska bli "atomsoptipp" och anklagade framför allt Centerpartiet för att svika i denna fråga. Hon frågade mig om min syn bland annat på den energiuppgörelse som Alliansregeringen gjorde för ett år sedan. Jag tycker att den är oerhört bra av följande skäl:
  • Den skapar en mycket bra plattform för en massiv satsning på förnybar energi;
  • Kärnkraftsinvesteringar ska stå på egna ekonomiska ben utan statliga subventioner;
  • Förbudet att satsa på ersättingsinvesteringar i kärnkraft tas bort.

Personligen tycker jag att det är korkat att skapa en absolut koppling mellan fredlig kärnkraft och kärnvapen. Visst är jag medveten om att uran är "råvaran" till plutonium och vapenproduktion, men kärkraft är också en värdefull energikälla med mycket låga CO2 utsläpp som behövs under överskådlig tid.

......................................

För övrigt anser jag att Allianspartierna leder med hästlängder vid halvtid i partiledardebatten. Vänsterkartellen är mest patetiska, utan något att leverera till väljarna!

Lev väl i vintermörkret hälsar er vän i cyberrymden

fredag 1 januari 2010

Elitens projekt

I den allmänna debatten på kultursidor, bloggar, riksdagen och inte minst i kommunfullmäktigesalar får ständigt den sk. vänstern breda ut sig. Då menar jag inte vänster i partipolitisk mening, utan den sk. vänsterelit som ständigt definierar sig som stående för all progressiv samhällsutveckling. Rättvisa, jämlikhet, solidaritet, bistånd, privatisering, kultursyn, hbt-frågor och liknande verkar ha blivit några av de frågor som den sk. vänstern har tagit på entreprenad. Det finns i denna elit en syn på omvärlden som utgår ifrån att vänstereliten ständigt har rätten att definiera vad som är rätt och fel i samhällsutvecklingen. Alla andra (okänt vilka) är att betrakta som bakåtsträvare. Det kan synas i frågor som musiksmak, boksmak, filmval såväl som i synen på om det är rätt med vinst i vården, friskolor, valfrihet i omsorg och liknande.

Min egen teori är att det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet i Sverige, skapat en bild av att allt, i den i långa stycken mycket framgångsrika skandinaviska välfärdsmodellen, är resultat av s-politik. Det är den inte alls! Vi är många andra som under de senaste 100 åren bidragit; frikyrkor, nykterhetsrörelse, lantbrukskooperation, arbetsgivarföreningar, hembygdsrörelse har alla tillsammans med arbetarrörelsen skapat vårt Sverige. Den till avbytarbänken för det mesta förpassade borgerliga oppositionen, har också bidragit till innehållet i besluten.

Det är verkligen dags att ”avsossifiera” Sverige som Maud Olofsson så riktigt formulerat. Vi måste ta tillbaka det så kallade ”problemformuleringsprivilegiet” från vänstereliten. Det är alltför ofta som vi – även undertecknad – ramlar i deras fälla. Ett exempel är det som jag skrivit om tidigare i denna blogg – att kalla valfrihet i vård och omsorg -för privatisering. För att se till att vi gör rent hus med detta privilegium fordras att vi alla ser till att behålla vår alliansregering i samband med valet nu i september. Jag lovar att jag ska göra mitt bästa för att Mona Sahlin inte ska bli statsminister och Lars Ohly finansminister.

Gott Nytt Valår

Jacob