onsdag 1 augusti 2012

Med anledning av artikeln i UNT angående Vattenfalls ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att utreda förutsättningarna för att bygga 1-2 ersättningsreaktorer. I UNT blev mina åsikter i denna fråga nedkortade. För att klargöra för den intresserade är min egen position i denna fråga följande: De fyra regeringspartierna kom 2009 överens i den så kallade energiuppgörelsen om att förbudet mot att bygga ny kärnkraft i Sverige ska tas bort. Så har också skett vilket enligt överenskommelsen bygger på följande två grundförutsättningar: • Kärnkraft kan byggas men finansieras av reaktorägarna fullt ut dvs. inga mer statliga subventioner. • Samtidigt genomförs en massiv satsning på förnybara energikällor såsom sol, vind och biobränslen med verkligt långsiktiga åtaganden från samhällets sida. Min egen och Centerpartiets position är att den sannolika utvecklingen är att de förnybara energikällorna under överskådlig tid kommer att vara ”vinnare” även om det naturligtvis kommer att ta tid. Sedan 2009 har framför allt Folkpartiet positionerat sig som kärnkraftsförespråkare no 1 under parollen ”Vi måste satsa på kärnkraft”. Det är dock väldigt oklart vilka vi är och om man fortfarande ställer upp bakom energiöverenskommelsen. Vad Fp hittills mörkat på, är vad man tycker om subventioner, avfallsfrågor och liknande. Industrin har hittills varit mycket passiv i frågan. Vattenfall, EON och Fortum har inte agerat alls i denna fråga, vilket visar att man är genuint osäker på lönsamhet och framför allt behov, i form av efterfrågan på kärnkraftsel i framtiden i Sverige och på den europeiska elmarknaden. När nu Vattenfall ansökt hos SSM om att få utreda förutsättningarna för byggande av ersättningreaktorer är detta mycket välkommet. Det är först då som klarhet vinns i denna fråga. SSM har nu att besvara, bland annat vilka nya hårdare säkerhetskrav man kommer att ställa. Vidare måste finansiering och planering av avfallshanteringen för de nya reaktorerna att behöva presenteras. Huruvida Vattenfall eller andra hugade till sist kommer att ta fram de mycket stora resurser som krävs för nybygge återstår att se. Personligen är jag fortfarande mycket nöjd med riksdagens energipolitiska beslut som nu äntligen har börjat fylla igen de mer än 40 år gamla skyttegravarna i kärnkraftsfrågan. Den som vill lära av de få exempel som finns på nybyggd kärnkraft bör åka 30 mil över Östersjön till Eurajoki. Där går projektet med att bygga en ny reaktor med snigelfart och med enorma fördyringar. Lev väl hälsar er vän i sommabrisen