måndag 12 mars 2012

En eftertanke efter ett kommunalt arbetsår

Hej kära Bloggläsare.
Jag är inte en flitig bloggare som Du säkert noterat. Då och då blir det några rader och nedan finner Du diverse kommunalgubbetankar utifrån mitt uppdrag som kommunalråd. Det är naturligtvis ganska inåtvänt mot vår kommun, men kanske Du kan finna något av intresse i alla fall. Hör gärna av Dig med synpunkter till mig:

Huvuduppdraget för Östhammars kommun är att dagligen, oavsett konjunktursvängningar, leverera välfärd av hög kvalitet. Medborgarna har högt ställda förväntningar på dessa leveranser i form av utbildning, omsorg, vård, vägar, vatten, avlopp mm. Dessutom förväntar sig medborgarna en aktiv kommun som ställer sig i fronten för en positiv utveckling av hela regionen. De höga kvalitetskraven ställer krav på en ändamålsenlig organisation som är effektiv och använder de tillgängliga resurserna på ett bra sätt. I den kommunala organisationen måste vi alltid ha detta för ögonen. Därför är det glädjande att vi nu tagit steg för att jobba smartare; LEAN-arbete har påbörjats, Projekt kultur & värderingar har påbörjats tillsammans med ett omfattande arbete för att mäta kvalitet i alla sammanhang där kommunen levererar till medborgarna.

För att kunna leverera dessa tjänster i framtiden måste vi kunna säkerställa resurser. Att dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter över gränser är ett centralt tema för en modern lärande organisation. Att ständigt ifrågasätta vad kommunen gör för att kunna förbättra verksamheten, är ett av de förtroendevaldas viktigaste uppdrag och vi gör detta på medborgarnas uppdrag. Medarbetarna i vår organisation har ett delat ansvar för att se till att vi tillsammans levererar rätt tjänster och till rätt kostnad. Vi har hittills gjort det bra, men behöver skapa ett starkare fokus på kostnader och kvalitet. En stor utmaning är att vår kommun är och kommer att vara mycket decentraliserad. Verksamheten finns på många ställen vilket skapar stora ekonomiska utmaningar. Det gäller såväl skolor som omsorg, infrastruktur och simhallar.

Ur ett mer strikt kommunalekonomiskt perspektiv har 2011 varit något av ett mellanår. Kommunen har inte lyckats med att skapa ett tillräckligt överskott. Jämfört med budget skiljer det ca 0,5 miljoner, men det är ett alltför svagt resultat för att vara hållbart i längden. Kommunfullmäktiges målsättning om + 2% betyder att vi bör ha ca 20 miljoner i överskott. Detta överskott behövs för att kunna möta framtida utmaningar och inte minst för att kunna självfinansiera våra investeringar. I budgetarbetet för 2013 kommer vi att ha ett starkt fokus på ett bättre resultat, där samtliga förvaltningar kommer att vara engagerade.

-------------------------
Så här skriver jag i ett förord till kommunens årsredovisning. Det finns så mycket mer att tillägga om allt det som görs och behöver göras, men det får man göra en annan gång.