torsdag 17 december 2009

Tre viktiga budord till jul

Bästa bloggläsare

Nu är det dags att skriva några rader igen. Som vanligt händer det mycket i Östhammarspolitiken och det är svårt att hinna med att berätta allt. Förra veckan hade vi ett innehållsrikt och intressant kommunfullmäktige, vilket denna gång hade budget för 2010 som ett av sina huvudnummer. Debatten var stundtals riktigt rolig och ideologisk och vi fick under budgeten en diskussion mellan majoriteten och socialdemokraterna + vänsterpartiet. Där blev bland annat undertecknad anklagad för att vilja avrusta den kommunala verksamheten genom att vilja avveckla vissa kommunala monopol. Icke kärnverksamhet är en i min mening prioriterad verksamhet att knoppa av på något sätt. Att öka valfrihet för kommunens medborgare är angeläget tex. genom att lagen om valfrihetssystem (LOV), vilken jag berört i tidigare blogginlägg. I den heta debatten formulerade jag tre budord om vår politiska majoritets syn på detta, för att polemisera mot den i mitt tycke inkrökta s-retoriken. Dessa är de tre budorden:

Vi slår vakt om en välskött offentlig sektor;
Vi är helt övertygade om nödvändigheten av en solidarisk skattefinansiering av denna verksamhet och vänder oss mot att detta kallas privatisering;
Vi är lika övertygade om att det är möjligt för privata och ideella utförare att i vissa väl definierade arbetsområden, på vårt uppdrag producera kvalificerade välfärdstjänster.

Tror Ni att vi fick någon reaktion på detta? Nej, som vanligt slogs dövörat till för att trumma ut den sedvanliga orättviseretoriken och om hur all var bättre förr. Det vikigaste för många ledande socialdemokrater, verkar vara personalens önskemål istället för vad vi ska leverera till medborgarna. Mycket trist och tyvärr alltför förutsägbart! Att vi som förtroendevalda ska ta hand om och måna om de kommunanställda är naturligtvis självklart, men det innebär inte att det är deras intressen som ska sätta agendan. Men detta, kära läsare återkommer jag till vid senare tillfälle.

Nu ber jag att få önska God Jul och ett gott nytt valår 2010
Eder skribent Jacob

onsdag 25 november 2009

En budgetmakares förord


Varje år beslutar kommunfullmäktige om budget. Så även detta år behövsdet ett förord vilket härmed lägs ut till genomläsning för den intresserade:


--------------------------------Inför Budget 2010

Så är det återigen dags att besluta om en budget igen. Den här gången gäller det en budget för år 2010. Förutsättningarna för budgetbeslutet har förändrats kraftigt under det år som gått sedan sist. Så sent som under sommaren 2008 fanns inga indikationer på det som komma skulle. Den verkligt akuta finanskrisfasen inleddes den 15 september förra året, då det ansedda finansinstitutet Lehman Brothers i USA, förklarades i konkurs. Hela det internationella finanssystemet utsattes för en gigantisk förtroendekris, vilket gjorde det i praktiken omöjligt att låna pengar. Alla aktörer misstrodde varandra vilket gjorde att hela den globala ekonomin tvärbromsade. För att få ordning på systemet, inleddes en mycket stor och samordnad aktion från hela världens regeringar och riksbanker för att förhindra en ”finansiell härdsmälta”. Den första chockvågen drabbade det finansiella systemet, för att sedan sprida sig ut i den reala ekonomin. Branta börsfall, tillsammans med snabb inbromsning i produktion av varor och tjänster över hela världen skapade minst sagt begränsade förväntningar på fortsatt ekonomiskt utveckling. Snabba fall i BNP över hela jordklotet blev resultatet, med påföljande massuppsägningar i företag och organisationer. Naturligtvis inträffade detta även i Sverige.

I vårt land baserar vi den offentliga ekonomin på det skatteunderlag som alla företag och medborgare årligen deklarerar. Skatteunderlaget är den skattebas på vilken vi finansierar vår verksamhet även i Östhammars kommun. När vi tog vårt senaste budgetbeslut i december 2008, baserade vi detta på den då för dagen aktuella kunskapen. Under 2009 har skatteunderlaget minskat med ca 20 miljoner kr för 2009 och 28 miljoner kr för år 2010. Det fordras alltså en mycket stor anpassningsförmåga av vår kommun för att hantera de snabba förändringar som skett under 2009. Under det gångna året har kommunfullmäktige vid flera tillfällen diskuterat och beslutat om förändringar i verksamheten, senast vid vårt fullmäktigemöte i juni månad. Genom ett aktivt engagemang i hela den kommunala verksamheten – hos såväl förtroendevalda, chefer och medarbetare – har vi just i skrivande stund en prognos på ca 27 miljoner i överskott för år 2009. Överskottet består till ca en tredjedel av förbättrade skatteprognoser, men är till resterande del frukten av hårt och målmedvetet arbete, ute hos våra medarbetare. Kommunstyrelsen beslutade redan i våras om inköps-, anställnings, och investeringsstopp. Detta har bidragit till att skapa tydlighet i det gemensamma ansvaret för verkligt god ekonomisk hushållning.

Vår kommun står inför ett antal stora sutmaningar under det kommande året. Jag vill naturligtvis här särskilt nämna att Forsmark valts ut av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) för att – om erforderliga tillstånd beviljas – för konstruktionen av ett svenskt slutförvar för använt kärnbränsle. Detta är en av de största investeringarna under de senaste decennierna i Sverige. Den kommer att genomföras i Östhammars kommun och omfattar totalt ca 24 miljarder kronor. Detta jätteprojekt kommer att ställa mycket stora krav på oss i kommunen att leverera de bästa förutsättningar för ett lyckosamt projekt. Vårt arbete koncentreras på
- aktivt planarbete för ökat byggande i hela kommunen
- stärkande av näringslivet för ett fördjupat samarbete så att man kan rusta för att delta i upphandlingarna som stundar
- ytterligare engagemang för att tidigarelägga investeringar i infrastruktur framför allt länsväg 288
- anpassa den kommunala organisationen till de kommande intresset för boende och byggande när det gäller god service
- dra nytta av det mycket stora mervärdesprogram (värden för 500 miljoner kr)som avtalats med kraftindustrin framför allt när det gäller kompetensutveckling, företagsutveckling och infrastruktur.

Vår kommun har fortsatt mycket goda förutsättningar att utvecklas på ett bra sätt. Vi har fortsatt mycket låg arbetslöshet och god utveckling i våra företag. Ledande konjunkturbedömare är övertygade om att perioden med stora BNP-fall är över. Under 2010 börjar efterfrågan öka, tillväxten i Sverige blir 1,5 procent 2010 och 2,9 procent 2011. Läget på arbetsmarknaden i Sverige och internationellt kommer dock att försämras ytterligare. Detta kommer att även framöver starkt påverka även vårt eget skatteunderlag. Vi måste således ha en fortsatt hög beredskap för dessa förändringar. Östhammars kommun möter dock framtiden starkt rustat: Mycket god ekonomi tillsammans med välskött verksamhet och gott samarbetsklimat borgar för detta.

Jacob Spangenberg (C)
Ordförande i kommmunstyrelsen
ps bilden är från Visby under Almedalsveckan 2009 ds

torsdag 19 november 2009

Östhammar - Bryssel tur och retur

Återigen på resa så skriver jag dessa rader. Det är ett stort privilegium att få representera Östhammars kommun i olika sammanhang. En av de viktigaste uppgifterna som följer med i uppdraget som kommunstyrelseordförande, är rollen som ambassadör. Kommunen har ett eftersatt ”representationskonto” om uttrycket tillåts. Vår plats i regionen och på övriga spelplatser har i många år stått tom. Vi är många som under senare år jobbat på att förändra bilden av oss själva. Det är egentligen inte så märkvärdigt, utan innebär mest att finnas ute på de arenor som erbjuds. Genom omvärldsspaning och genom aktivt engagemang gör vi oss kända ute i omvärlden. Hur går det till? undrar kanske den nyfikne. Några avtryck:

- Engagerat och nyfiket engagemang i vårt regionala samverkansorgan Regionförbundet Uppsala, där vi på olika sätt kan visa upp Östhammar som en trovärdig samtalspartner;
- Offensiv marknadsföring genom Roslagssamarbetet och genom vår turistverksamhet;
- Genom att visa upp goda exempel på hur vi arbetar med kommunala kärnverksamheter, tex. I Socialförvaltningens omsorgsarbete;
- Att söka partners i de många EU-program som finns tillgängliga såsom miljösamverkan med Norrtälje och Estland, omsorgsprojekt med Finland och Estland och mycket mer;
- I ett aktivt arbete med våra nio vänorter;
- Genom direkt samverkan med andra kommuner när det gäller inköp, specialistkunnande;
- Vårt världsunika arbete med kunskapande om slutförvarsprojektet i kommunen, i regionen, i Sverige och inte minst internationellt;
- Genom intern marknadsföring till våra medborgare och företag för att dessa ska bli de bästa representanter för kommunen.

Det är i avsikten att sprida kunskap om Östhammars kommun som jag just nu befinner mig i Bryssel. Vår kommun tillsammans med Regionförbundet står som inbjudare för att informera om slutförvarsarbetet samt vårt mervärdesavtal med kraftindustrin. Kan Ni tänka Er att Östhammars kommun bjudit in till ett seminarium i Europas huvudstad. Dessutom samma dag som statsministern bjudit in EU:s ledare till ett extra toppmöte i samma stad för att utse EU:s nya president och utrikesminister. Ja, tanken svindlar! Vi har kommit en bra bit i att sätta Östhammar på Europakartan. Skickar med min presentation så Ni kan se vad vi har för oss.

Au Revoir!

tisdag 27 oktober 2009

En makalös täthet

Just nu sitter jag på Narita Airport i Tokyo. Jag har varit här för att berätta om kommunens arbete med slutförvarsprojektet. Inbjudare har varit Ministry of Industry and Trade i Japan, som brottas med frågan om hur Japan ska hantera de stora mängder använt kärnbränsle som finns här. Tillsammans med representanter för Oskarshamns kommun och SKB AB har jag informerat om hur vi hanterat frågan lokalt i vår kommun. Det är oerhört spännande att konfronteras med nyfikenheten på hur vi arbetat med frågan. Det tvingar mig att tänka efter och fundera på hur vi jobbat med frågan. Förankring och information, är som vanligt nyckelord för ett framgångsrikt arbete. Eftertanke när det gäller likheter och olikheter mellan våra respektive länder, blir naturligtvis oundvikliga , såsom;
 • Efter resan ut till flygplatsen, som går igenom många mil av oavbrutet stadslandskap i världens strörsta stad (40 m med förstäder), så slår det mig, att antagligen har vi rest över en yta som sammanvägt kanske har större BNP än hela Sverige.
 • Japans 130 m innevånare bor på 10% av ytan i ett land som är mindre än Sveriges. Resten dvs. 90% är otillgängligt pga. många branta och höga berg. Vilken organisation det krävs för att tillsammans kunna leva så trångt. Vänlighet och gästfrihet, organisation och lojalitet krävs antagligen i allt väsentligt för att kunna få det hela att fungera.
 • Japanskt kosthåll måste vara väldigt nyttigt. Varje mål består av superba råvaror, nästan uteslutande baserade på havets läckerheter. De enda kolhydrater som serveras, är egentligen ris och nudlar. Inget bröd, inga sötsaker, lite kött och kyckling, mycket sjögrässmak i nästan allt. Subtila smakupplevelser utan några som helst överdrifter. Det mest exotiska har nog varit sk. blåsfisk som är så giftig att den som hanterar fisken måste ha en särskild licens. Fler än tio personer dör årligen av denna fisk vilken serverades rå och mycket tunt skivad. Mums!
 • För att kunna arbeta med en svårt och kontroversiellt projekt som förvar av använt kärnbränsle, måste man ha förtroende för varandra. I Japan saknas just nu detta förtroende och det kommer sannolikt att ta tid innan ett sådant etableras. För närvarande försöker man få samarbete med kommuner och dess innevånare i denna fråga, bland anat genom tv-reklam!!?? Förefaller absurt i mina ögon.

Ja detta var några intryck från ett kort nedslag i ett annorlunda, men ändå så likt land. Jag var här 1984 och mycket kändes likt. Jag hoppas att kunna åka hit igen!

Syonara!

torsdag 22 oktober 2009

"Östhammar - rätt in i framtiden"

För några dagar sedan hade jag förmånen att få lyssna till ett föredrag av en person vid namn Micael Sandberg. Undertecknad hade bjudit in honom för att inspirera kommunens förvaltningschefer átt tänka i lite nya banor. Det finns alltid ett stort behov av att orientera sig i omvärlden och få tanka nytt. Tillsammans med våra förtroendevalda och tjänstemän behöver vi då och då få igång de "grå". De vardagliga arbetsuppgifterna tenderar alltid att sluka all uppmärksamhet. Att utvecklas strategiskt är livsviktigt, både som yrkesperson och kommun. Sandbergs resonemang utspann sig kring följande trådar:
 • Östhammars kommun (ÖK) utvecklas endast om Uppsala tillåts - eller snarare tillåter sig - att utvecklas. Ua tappar hela tiden mark, relativt Stockholmsområdet. Ua måste akapa tätare miljöer med högre ekonomisk bärkraft.
 • Ua har i dag en slags offentlig bruksanda som inte tillåter en dynamisk utveckling. Vi i Ök måste på alla sätt "heja på" en kraftfull utveckling i Ua. Framtidens utveckling sker inte i produktionsdrivna ekonomiska system, utan i tjänsterelaterade dito. Ekonomisk och fysisk täthet skapar goda miljöer för möten. Möten av olika slag skapar mer service och tjänster.
 • En kraftfull utveckling i Ua spiller över på Ök och då kan vi få en kraftfull utveckling. En liknande relation mellan Ua och Stockholm, spiller även över på Ua och därmed Östhammar.

Sålunda; för att utveckla Ök på ett positivt sätt måste vi som kommun arbeta mycket handfast med integrationen av hela vår kommun med regionens infrastruktur och kollektivtrafik. Om Du vill läsa mer om dessa tankar, se gärna tidigare blogginlägg.

Sammanfattningsvis, ett intressant och givande föredrag som kickade igång en hel del funderingar och tankeutbyten för deltagarna.

För övrigt anser jag att det borde bli soligare väder!

måndag 12 oktober 2009

Viljan att möta framtidens utmaningar

Östhammars kommun har föreslagits medfinansiera anläggandet av två nya järnvägspår på hela sträckan Tomteboda – Stockholm södra den s.k. Citybanan. Utbyggnaden av Citybanan är nödvändig för att utveckla hela Mälardalens kollektivtrafiksystem, då den nuvarande kapaciteten är alltför låg. Citybanan har länge utgjort en flaskhals för att kunna öka den spårbundna trafiken genom Stockholm, för att utveckla vår gemensamma storregionala arbetsmarknad. Hela projektet beräknas kosta svindlande 17 miljarder kronor. Projektet finansieras av staten med 13 md, Stockholmsregionen 2 md och 2 md av ett åttiotal omgivande kommuner och landsting, däribland Östhammars kommun med 12 miljoner. Statens motprestation, när regionen ställer upp med medfinansiering, är bland annat att bygga ett dubbelspår mellan Tomteboda och Kalhäll, samt att investera i en järnvägstunnel med dubbelspår under Gamla Uppsala, allt syftande till ökad kapacitet och framkomlighet. Staten har ett huvudansvar att finansiera infrastrukturs-uppbyggnaden i Sverige. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt för kommuner och regioner att medverka vid vissa specifika satsningar som gynnar kommunens och regionens utveckling.

Östhammars kommun har åtagit sig att medverka i finansieringen av upprustningen av järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn då nyttan för kommunen och näringslivet är stor. Det nya signalsystem som ska införas med början år 2012 möjliggör även persontrafik på denna järnvägssträcka. Kommunen bör även åta sig att medfinansiera Citybanan då den på ett positivt sätt bidrar till att förbättra den spårbundna trafiken i vårt län och på sikt även i vår kommun. Det kommer alltså att bli möjligt för fler kommuninnevånare att dra nytta av Citybanans positiva effekter genom en möjlig kommande persontrafik.
Östhammars kommun har även tidigare medfinansierat statliga vägsatsningar genom besluten om förskottering av nybyggnation av väg 292 Hargshamn – Gimo, samt ombyggnationen väg 288 Jälla – Hov. Det avgörande för Östhammars kommun har varit och kommer att vara den kommunala nyttan av medfinansiering.
Östhammars kommun har länge varit underutvecklat när det gäller infrastruktur. Väg och järnvägsförbindelser måste förbättras. Kommunen har tidigare underlåtit att tillräckligt aktivt driva dessa frågor. Avgörande för framgång är att länets övriga kommuner, landstinget och Regionförbundet är beredda att stödja Östhammars kommun i arbetet. Under senare år har kommunen lyckats få en aktiv hjälp av de tidigare nämnda. Detta har givit resultat: Ombyggnad av väg 288 är högprioriterad i den kommande länstransportplanen och ett genomförandeavtal tecknas snart med bla. Banverket för en genomgripande upprustning av järnvägen Örbyhus-Hargshamn. Ingen av dessa förbättringar kan komma till stånd utan hjälp från länets övriga kommuner och landstinget. När nu kommuner och landsting i vår region önskar vår hjälp, så är det för mig självklart att Östhammars kommun ställer upp.

Det viktigaste argumentet för mig att säga ja till medfinansiering är ändå miljöargumentet. Spårbunden trafik utan kapacitetsproblem, är avgörande för hela vår regions konkurrenskraft. När det nu äntligen finns ett förslag till hur finansieringen för detta ska lösas, är det självklart att säga ja! Det är strutspolitik att stoppa huvudet i sanden och säga nej, med hänvisning till någon typ av princip som just nu verkar passa in i det politiska spelet om makt och inflytande.
En del politiker i Östhammars kommun har signalerat att de tänker säga nej till att medfinansiera Citybaneprojektet. Dessa personer tar på sig ett mycket stort ansvar för att i framtiden ytterligare isolera kommunen från regionen. Jag vill inte att Östhammars kommun ska stå kvar på perrongen när tåget mot framtiden går.

måndag 5 oktober 2009

Hur kan man neka någon valfrihet?

Förra veckan genomfördes en historisk debatt i kommunfullmäktige i Östhammar. De förtroendevalda hade en stundtals riktigt bra diskussion om införandet av lagen om valfrihet (LOV) i kommunen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var emot och menar på att all god omsorg endast kan produceras i offentlig regi. V menar till och med att majoriteten i kommunen nu "raserar" allt det goda som byggts upp under åren. Det är en i flera fall klargörande skiljelinje som dras upp mellan oss som vill förändra och mellan de som vill konservera det bestående. Mina skäl att säga ja till LOV är följande:
 • Jag tror på en stark och välskött offentlig sektor. Med gemensam och solidarisk finansiering av välfärden, erbjuds vi medborgare högkvalitativa tjänster. Jag avskyr däremot monopol, vare sig de är offentliga eller privata. Det måste vara möjligt att kunna välja utförare med den ena eller den andra inriktningen.
 • Genom att skapa konkurrens vässar vi en redan välskött kommunal verksamhet . Nya erbjudanden och utförare kommer att vässa den kommunala verksamheten.
 • Kraven på oss politiker att noggrant arbeta med kvalitetsuppföljning kommer att öka. Det ansvaret kommer vi att ta.
 • Införandet av LOV är en viktig positiv signal till det lokal näringslivet att det går att konkurrera med god kvalitet och intressanta erbjudanden till brukarna av omsorg.
 • Kommunens personal ska kunna ha möjlighet att välja att söka anställning hos andra arbetsgivare och /eller starta egna företag själva eller tillsammans. Då de flesta anställda är kvinnor är det en viktig jämställdhetsfråga att öppna upp detta monopol.

Omröstningen slutade med resultatet 26 för och 22 emot, en seger för en mer dynamisk utveckling i Östhammars kommun.


lördag 19 september 2009

En engagerad skrivare

Financial Times har en fantastiskt välskriven artikel om Slutförvarsprocessen. www.ft.com

måndag 7 september 2009

Het politisk höst väntar i kommunen

Många och viktiga frågor står på den kommunala agendan i höst. Det finns många och viktiga beslut som ska fattas som påverkar Östhammars kommun starkt. En del rår vi över själva och andra frågor styr andra över. Nedan följer ett axplock frågor som kommer att dyka upp på vår kommunala agenda i en eller annan form:

Den nya länstransportplanen ska fastställas. Väg 288 ser ut att ha fått hösta prioritet i planen, vilket är en förutsättning för att kunna finansiera en ombyggnad. Vi har jobbat hårt med detta på alla fronter och har nu lyckats förankra våra argument för en ombyggnad hos länets övriga kommuner och hos landstinget. Kommunstyrelsen ska skicka ett remissvar på planen till Regionförbundet som handlägger frågan.
Vi vill införa Lagen om Valfrihet (LOV), i kommunens äldreomsorg och i daglig verksamhet för funktionshindrade. Oppositionen är emot valfriheten för våra kommuninnevånare och påstår att äldreomsorgen ska bedrivas i kommunal regi. Det ska den också även i fortsättningen, men Centerpartiet och majoriteten vill möjliggöra alternativ i privat eller ideell regi, att positivt konkurrera med kvalitet. Undersökningar visar att konkurrens stimulerar kvalitetsutveckling. Det blir en spännande fullmäktigedebatt.
Kommunens budget för 2010 ska fastställas i november. Det starkt vikande skatteunderlaget kommer att slå igenom som allra starkast under 2010-11. Kommunen har en förhållandevis stark ekonomi, med låg skuldsättning, god kostnadskontroll och flera år av överskott. Vi ska göra allt för att behålla denna höga ambition och årets resultat pekar faktiskt på ett överskott.
Ett inriktningsbeslut om skolans nya ”kostym” ska tas under vintern. Ett bra beslutsunderlag finns i form av skolverkets inspektion och den separata skolutredningen. Minskande elevkullar och fler tomma lokaler pekar på att en strukturförändring måste ske. Centerpartiet kommer att ta ett stort ansvar för att denna förändring sker på ett klokt sätt. Det finns många fällor som lurar på vägen till inriktningsbeslutet. Alla barn har rätt till en likvärdig skola. Vårt remissvar på skolutredningen processas i skrivande stund.
Östhammars kommun har förhandlat sig till ett mervärdesavtal i samband med att beslutet om placering av slutförvaret till Forsmark. Avtalet garanterar oss mervärden på upp till 500 miljoner i särskilda satsningar från kraftindustrin. Avtalet är helt unikt i Sverige och fungerar som en tydlig signal för framtiden om våra enastående utvecklingsmöjligheter i kommunen. Centerpartiet har varit pådrivande i denna process och tillsammans med övriga förtroendevalda i kommunen har vi en stor uppgift att se till att mervärdena gynnar kommunen på bästa sätt. Genomförandefasen av avtalet startar under hösten då bland annat SKB:s särskilda näringslivssatsningar påbörjas.

Kära läsare! Detta är några av höstens heta frågor. Välkommen att höra av Dig om mer information.

torsdag 13 augusti 2009

Vad demokrati kan vara

Igår hade jag det stora nöjet att leda ett möte med intresserade medborgare om den framtida skolstrukturen i vår kommun. Som "food for thought" har några erfarna konsulter tagit fram ett grundmaterial med förslag till en framtida sådan i kommunen. De förslag som presenterades är ganska radikala med en koncentration av de befintliga resurserna till betydligt färre skolor på samtliga stadier. En engagerad dialog och diskussion uppstod vilket skapar en grundförståelse för behovet av förändring. Bakgrunden är naturligtvis den stora elevminskningen som pågår , vilken reducerar antalet grundkolebarn med ca 40 %. Utmaningen är att se förbi alla särintresseni denna fråga och tilfredstlla de övergripande målen av god kommunal service och god ekonomisk hushållning. För mig är det avgörande att få en god förankring genom dialog mellan partierna och med medborgarna. Utan sådana får vi inget klokt och genomförbart beslut att fatta.

Gårdagskvällen visade att det går att få en klok dialog även med kritiska föräldrar/medborgare i denna svåra fråga. Det får gärna ta lite längre tid än att det skapar djupa sår i lokalsamhällena.
Läs och lyssna nedan:

http://www.sr.se/uppland/nyheter/artikel.asp?artikel=3028059

lördag 4 juli 2009

Notiser från "The Pearl of the Batic"

Rader från ”The Pearl of the Baltic”


Vilket privilegium att få vara med om ! Ännu en Almedalsvecka genomförd. Jag har varit med tisdag till fredag, vilket varit mycket givande på alla plan. Det verkligt roliga och viktiga är att få möta kända och okända opinionsbildare och beslutsfattare i ett mindre officiellt sammanhang. Att få representera både kommunen och partiet och sig själv är inspirerande minst sagt i ett så angeläget sammanhang. Det går att få möten när och hur som helst om man så önskar. Det är dessutom så nyttigt att få ta del av helt andra politikområden och frågeställningar, än de vanliga kommunala. Några highligts;

· Partiledartalen : Mona, Göran och Maud där…naturligtvis Maud stack ut med sin positiva energi och framåtsyftande retorik inte minst om miljöinvesteringar. Göran slog ett slag för ”rätten att få vara vanlig” som hos mig slog an en klok fundering i stark polemik mot allt som är politiskt korrekt hos tidningarnas och bloggarnas kulturelit.
· Ett flertal intressanta seminarier: några axplock är de om säkerhetspolitik där försvarsministern var mycket tydlig om de nya målen för det svenska försvaret. Tydligheten var lysande och – hör och häpna – enigheten mellan regeringen och mp var stor om ett antal frågor. Socialdemokraternas företrädare i debatten med Sten Tolgfors – ordföranden i försvarsutskotten Karlsson – var erbarmeligt usel och försökte göra fackliga särintressen i den svenska försvarsindustrin till en säkerhetsfråga. Trefalt bu!!
· Några inblickar i hur ledande politiker tänker och jobbar : Peter Eriksson var mycket tydlig, inte minst i stark polemik med en av sina egna partistyrelseföreträdare, om möjligheten till konkreta miljöinsatser i en eventuell rödgrön regering. PE:s partikollega Annika Nn, raljerade och närmast hånade arbetets betydelse för vårt samlade välstånd var vämjeligt. PE tog snabbt ner henne på jorden och gjorde bra ifrån sig.

Ja det var några minnesfragment från Visbydagarna. Ett bestående minne är alla de positiva kommentarer jag fått från många av de som jag mött ang. kommunens möjligheter att utvecklas positivt med anledning av beslutet om att förlägga ett slutförvar i Forsmark. Det är bra och tydlig marknadsföring för vår kommun.

--------
För övrigt ska det bli skönt med semesterledinghet.

söndag 14 juni 2009

En vecka efter EP-valet

Man kan inte låta bli att få cyniskt spekulation om att EP-valet fortfarande känns som ett slags "kalle anka val". När man kan ta fram en politiker av Marit Paulsens typ som åsiktsmässigt verkligen har passerat "bäst före datum" och inte tillför något nytt över huvud taget, så kan man bli deprimerad. Med all respekt för det "vanliga" Folkpartiet, känns det som om fp lyckats att förpacka två ovanligt usla representanter - Marit P. och Cecilia Wickström - i något slags presentpack som tilltalat väldigt många. Tråkigt när det finns så många ovanligt dugliga politiker som skulle kunna fått chansen med en rimligare valrörelse. Olle Schmidt - för att forsätta på fp temat - är en mycket kompetent EP-politiker som gör stor nytta i Bryssel. Han blev no 3 för fp och kom alltså in. tur är väl det för fp och Bryssel. Jag önskar honom och hans lika kompetenta kollega i den liberal gruppen Lena Ek lycka till under de kommande fem åren.
När det gäller den andra seriösa vinnaren Miljöpartiet och där framför allt Carl Schlyter, så kan jag också önska honom lycka till. Han lär nog ändra inställning snart i utträdesfrågan och då gör han ännu mer nytta. En hårt arbetande och engagerad svensk förtroendevald i EP tillför mycket för vårt land. Hoppas att vi (c+mp) kan samarbeta mer tillsammans även i EP.

Nåväl, för de som då och då kollar denna blogg så beklagar jag att jag är så dålig på att skriva och uppdatera. Men jag gör mitt bästa. Den minnesgode har säkert noterat att Östhammars kommun nu kan bli en möjlig kommun för ett slutförvar av använt kärnbränsle. Jag ber att få återkomma till denna fråga.

För övrigt anser jag att vädret är fruktansvärt trist och kallt.

Lev väl

Jacob

torsdag 28 maj 2009

Tiden - en tillgång som är alltför knapp

Tiden är en tillgång som är alltför knapp ibland. Det var ett tag sedan som jag skrev något på denna sida, vilket är uselt med tanke på att det snart stundar ett EP-val. Den 7 juni smäller det och jag undrar verkligen hur många som kommer att rösta. Det är hursomhelst angeläget att Du verkligen röstar! Det är den fjärde politiska nivån som vi talar om; 1. kommun, 2. landsting, 3. riksdag, 4. europaparlamentet. En normal dagordning på ett kommunfullmäktigemöte har sitt ursprung i EP vilket inte många vet. Livmedelsdirektiv, vattendirektiv, tjänstedirektiv osv. påverkar oss myckt starkt i den dagliga kommunala verksamheten. Det kan tyckas att de svenska ledamöterna i EP 18 stycken, är alltför få för att påverka, men så är verkligen inte fallet. Se på de 478 miljoner röster som avgivits i det indiska valet vilket efter 6 (!) veckors sammanräknande faktiskt ledde till att Kongresspartiet befäste sitt ledarskap. En verklig uppvisning i demokrati. De fler än 7 miljoner svenska röstberättigade, påverkar naturligtvis lika mycket som någon av unionens medborgare. Dessutom är flera av våra ledamöter mycket framgångsrika i sitt politiska arbete. Min egen partikompis Lena Ek, har ett sällsynt gott rykte som en effektiv och duktig företrädare för det liberala blocket. Hon är djupt engagerad i handelsfrågor, öppenhet, klimat och miljöfrågor. Vill man inte kryssa på Lena kan man alltid kryssa på nummer 40; undertecknad. Mina viktigaste frågor är: öppenhet, klimat, solidaritet och fler medlemmar i EU. Om Du vill veta mer så skriv några rader till mig.
Rösta och Lev väl
Jacob

fredag 8 maj 2009

En spännande uppvisning i gräsrotsdemokrati


Jag befinner mig på en fantastisk uppvisning i gräsrotsdemokrati och engagemang. Jag är på centerstämma i Örebro med fler än 500 delegater. Vi debatterar och diskuterar många olika spännande områden. Just nu i skrivande stund (fredag kväll) så diskuterar vi energi- och miljöfrågor. Det finns massor av motioner som skrivits av enskilda medlemmar som avhandlar allt mellan himmel och jord. Enskilda medlemmars motioner får först svar av partistyrelsen,vilket sedan bereds av en områdeskommitté. Kommitténs förslag debatteras sedan hej vilt och mängder av delegater har synpunkter och lägger fram tillägg, föreslår avslag och annat. Sedan tar stämman ställning i en omfattande beslutsomgång. Flera delegatsinlägg ändrar på innehållet i beslutet. Roligt, men tidskrävande. Samtliga centerministrar är här och även centerpartiets eu-parlamentariker Lena Ek. Det mest spännande beslutet hittills är förslaget att öppna upp LAS och samtidigt som man gör a-kassan bättre i ett övergångsskede.

Om Du är intresserad av vad som beslutas och sägs så rekomenderar jag dig http://www.centerpartiet.se/

---------------------------
För övrigt anser jag att det är skönt att vädret är kallt och regnigt här i Örebro vilket gör det lättare att sitta inne.

måndag 27 april 2009

Nu är det varmt

Ja vädret skiftar mellan bloggtillfällena; Nu är det varmt som sjutton för årstiden!! Pust, men bahagligt som en kontrast till isvindarna som blåst över Roslagen under den senaste månaden eller så. Jag får tacka mina trogna kommentatorer EU-barnet och Paul. Får väl sammanfattande kommentera som så till Er, att det är viktigt med en öppen dialog om såväl ny som gammal teknik. Behovet i Kina av energi, vare sig den är producerad av kärnreaktion eller förnybar teknik, är mycket stort. Det är viktig att K inte låser in sig i system som inte gör det möjligt att få en mångfald. Det är naturligtvis så som Paul antyder att kärnkraft är en linjär produktion som inte sluter kretsloppet och som skapar stora miljöproblem med avfallshantering. Dock är det rimligt att pröva nya anläggningar i ljuset av klimatförändringarna.Jag måste säga att vår statsminister gjort en klok markering med sitt besök i Turkiet; T ska med i EU och det helst i närtid. Han företräder en klarsynt linje i synen på Europas utveckling. Det tackar vi för.

Till den nya och okända kommentatorn B.L. vill jag säga; Vad föreslår Du? det finns idag många aktiviteter som sker i Östhammar för att sätta kommunen på kartan. Musikvecka, ordfestival, evenemang av olika slag. Den ideella och privata sektorn är ledande och anger tonen med benäget bistånd av oss i den offentliga. Just nu är det tyvärr ebb i kassan då skatteunderlaget viker extremt. Mer om det en annan gång.

-----

För övrigt anser jag att våren inte får gå för fort. Jag vill njuta mer och längre!

söndag 19 april 2009

Energifrågor och annat

Pauls kommentar till mitt senaste inlägg har jag funderat en del på. Min utgångspunkt när det gäller energibehovet i Kina är följande:
 • Kina har enorma behov av ny elenergi för att utveckla sitt samhälle.
 • Idag produceras den till mer än sjuttio procent med fossila bränslen vilket får enorma klimatkonsekvenser, såväl i Kina som i övriga delar av klotet.
 • Kina behöver stuva om i sitt elproduktionssystem för att möta framtiden på ett mer miljösäkert sätt.
 • K. satsar på förnybara system och kärnkraft för att inte belasta atmosfären med ytterligare CO2 och övriga växthusgaser vilket jag har stor respekt för.

Om Sverige och FKA, SKB mfl. har möjlighet att bidra till detta vore mycket positivt för Kina såväl som för Östhammars kommun.

--------------------

För övrigt anser jag att våren är alldeles för kall just nu.

Jacob

onsdag 15 april 2009

En spännande dag


Idag har jag varit ambassadör för Östhammar, tillsammans hela dagen med annan ambassadör; För ågra månader sedan hade jag förmånen att träff Folkrepubliken Kinas ambassadör i Stockholm. Det var i samband med en konsert i Stockholm för att fira det kinesiska nyåret som jag föreslog HE Ambassadören att besöka vår fina kommun. Detta följdes upp med en formell inbjudan att besöka Östhammar, vilken besvarades positivt. Så idag kom han med sitt entourage, och vi hade en spännande dag tillsammans för att besöka den kärntekniska verksamheten i Forsmark. Dagen blev mycket lyckad och mina reflektioner efter dagen går ungefär så här: • En kommande supermakt (läs Kina)har mindre än en procent av sin elenergi producerad med kärnteknik;

 • Mer än 75 procent av K:s elbehov produceras av kolkraft vilket är oerhört förorenande och som ambassadören sa: "Heavily adds to the environmental degradation in my country";

 • För att ytterligare bekämpa fattigdomen i K behövs mer men CO2 neutral energi.

Det ger ett hisnande perspektiv att samtala med en officiell representant för ett land med fler än 1,3 miljarder invånare som törstar efter kontakter och samarbeten både kommersiella och officiella när det gäller energi. Jag känner en stor glädje och tillfredställelse att måhända bidra till affärer, kontakter, utbyten, att placera Östhammar på kartan och inte minst till positiva personlig möten en dag som denna. Ser fram emot att göra det igen om det gagnar positiva och konstruktiva kontakter.

måndag 6 april 2009

Konstruktivism

Hej

Efter ett bra besök och samtal med facken på Sanvik i gimo, känner jag mig förtröstansfull att varslen lagda vid Gimoverken inte blir så kraftiga som befarat. Det är ju en allvarlig situation, men i ett välskött företag och med konstruktiv dialog mellan parterna, kan man säkert komma till en bra och klok lösning. Det kallar jag lokal kontruktivism.

I en annan del av politiken jobbar vår duktiga regering med ett konstruktivt klimatarbete på olika nivåer. Nu senast presenterade statsministerns EU-s position inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i höst. Sverige har en mycket stark position som talesland för EU i dessa frågor. Vi går före, inte minst genom den utmärkta klimat och energiproppen som kom för några veckor sedan. Detta skapar hög trovärdighet i klimatfrågor för vårt land. Detta kallar jag global konstruktivism.

Passa på att njuta av den fantastiska våren. Snart är det jul!

tisdag 31 mars 2009

Självklart har ni rätt


Ja, EU-barnet och Paul, Ni har båda helt rätt; Riv handelshinder och jordbrukssubventioner. De är otidsenliga och bidrar för närvarande endast till att försämra konjunkturer och förutsättningarna för utveckling och tillväxt.
Idag har det varit en krävande dag i Östhammarspolitiken. Sandvik Gimoverken har lagt ett varsel för ca 20% av sin arbetsstyrka. Skälet är förstås den vikande försäljningen som bland annat går till bil och övrig verkstadsindustri. Endast tack vare borttagande av resterande handelshinder åt båda håll, kan vi få företag av Sandviks typ att fortsätta blomstra. Detta apropå EU-debatten med EU-barnet och Paul.
Jacob
En minnesbild från västra Uganda
"Kahunge Super Tailor"

söndag 29 mars 2009

Enighet förnöjer

Spännande att läsa Eu-barnet och Pauls kommentarer. Det känns som att vi är ganska överens om att EU kan påverka sitt närområde mycket positivt. Ja Paul, håller med om att nordafrika absolut bör inkluderas i EU-gemenskapen. Att dessa länder dessutom tillhör det arabiska kulturområdet, gör ju inte saken sämre.


Det där med bistånd är en verksligt knivig fråga; bistånd kan i många fall korrumpera och störa jämlikare relationer mellan länder. En helt avreglerarad handel borde förvisso vara den bästa förutsättningen för en verkligt positiv fortsättning på globaliseringen. Glöm inte att hundratals miljoner afrikanaka, latinamreikanska och asiatiska fattgbönder, har lyft sig ur fattigdom tack vare en allt mer avreglerad handel. Det är verklig solidaritet. Detta är viktigt att tänka på nu när protektionismens spöke knackar på dörren. Samtidigt gäller det att få kunniga och medvetna konsumenter som kan göra sina analyser av vad som är bra och vettiga produkter.

torsdag 26 mars 2009

Utvidgning

Tack för kommentarerna EU-barn och Paul. Mina utvidgningsreflektioner är så här:

 • Att stödja och uppmuntra demokratisk utveckling i kommande EU medlemsländer. är en av de starkaste argumenten för en utvidgning som jag ser det. Att stärka de demokratiska krafterna på Balkan och i Vitryssland är så angeläget. Det kommer att ta tid, men det är likafullt alika angeläget. Självklart Paul, bör EU jobba med Ryssland för att inkludera landet i vår gemenskap. Det är bara så man kan hållbart möta tecken på rysk "revanschism".
 • Bistånd mellan EU-länder, eller solidaritet, är en av EU:s bästa grenar. Se bara på vad som hänt i västra och södra Europa. Självklart EU-barnet ska EU fortsätta med detta.

För övrigt anser jag att det är bra att få en sund debatt om bonusar och att dubbelmoralen avslöjas. Samtidigt; kvinnliga ledare hudflängs och ska avrättas av mediadrevet. Trist! men Vanja: Kliv fram och ta ansvaret för vad Du beslutat istället för att huka, så klarar du Dig nog bättre.

Under tiden

Lev gott!

söndag 22 mars 2009

Europeiskt innanförskap

Nu börjar det så smått att bli vår. Nedan ser Du en bild tagen från Örskärs fyr, förra året i maj månad. Jag hoppas att kunna åka ut i år igen. Det är en fantastisk plats.
En av de viktigaste frågorna för EU i närtid, är att arbeta för utvidgning. I första skedet är det självklart att Norge och Island blir medlemmar. I nästa sväng är det dags för länderna på Balkan. Det är ett gyllene tillfälle att få med en fantastisk diversitet av kulturer och religioner. En mycket prioriterad fråga är sedan att driva på Turkiets medlemskap, för att på riktigt integrera T i vår gemensamma union. Det är viktigt att Sverige (som drivit på i frågan) inte tappar fokus och tempo. När vi har T på vagnen så är det dags för Vitryssland och Ukraina. Det är naturligtvis endast så som vi får vårt Europa att ytterligare utvecklas och blomstra.

onsdag 18 mars 2009

Time flyes


Nu har det gått en längre tid sedan jag bloggade sist. Det är lite angeläget att hotta upp skrivandet, inte minst utifrån att det snart är EP-val. Tro det eller ej, men jag är faktiskt kandidat no 40 på Centerpartiets EP lista. Jag har efter vissa funderingar ställt upp på att bli nominerad för C:s räkning. Det är ett viktigt val att delta i och kanske min kandidatur kan bidra till att några fler engagerar sig och går och röstar i valet. Vi ska välja 19 svenska EU parlamentariker och det gäller att det blir dugligt folk som represnetrar oss i Bryssel. För närvarande har C ett mandat i Bryssel - Lena Ek - en mycket duktig och aktiv representant för C och Sverige. Jag hade förmånen att få träffa henne i samband med att Östhammars kommunstyrelse besökte Bryssel i oktober, en för övrigt väldigt nyttig och intressant resa.


Jag vill här kort formulera mina tre viktigaste frågor att jobba med i Europaparlamentet: 1. Klimatet - EU är den viktigaste aktören när det gäller att få till stånd en bindande klimatöverenskommelse. Vi kan visa vägen för Asien och Amerika. ensam är svag i detta sammanhang.

 2. Kraftfull utrikespolitik - EU ska samordna sin utrikespolitik för att tydligt driva på utvecklingen för demokrati, nedrustning och nationell suveränitet.

 3. En gränslös marknad - riva alla handelshinder inom och utom EU. Trade not Aid är ett mål för att stärka samarbetet och den ekonomiska utvecklingen i hela världen. Där ska EU visa vägen.

Ja så här tänker jag jobba när jag får Ditt förtroende.

Hälsningar Jacob