onsdag 1 augusti 2012

Med anledning av artikeln i UNT angående Vattenfalls ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att utreda förutsättningarna för att bygga 1-2 ersättningsreaktorer. I UNT blev mina åsikter i denna fråga nedkortade. För att klargöra för den intresserade är min egen position i denna fråga följande: De fyra regeringspartierna kom 2009 överens i den så kallade energiuppgörelsen om att förbudet mot att bygga ny kärnkraft i Sverige ska tas bort. Så har också skett vilket enligt överenskommelsen bygger på följande två grundförutsättningar: • Kärnkraft kan byggas men finansieras av reaktorägarna fullt ut dvs. inga mer statliga subventioner. • Samtidigt genomförs en massiv satsning på förnybara energikällor såsom sol, vind och biobränslen med verkligt långsiktiga åtaganden från samhällets sida. Min egen och Centerpartiets position är att den sannolika utvecklingen är att de förnybara energikällorna under överskådlig tid kommer att vara ”vinnare” även om det naturligtvis kommer att ta tid. Sedan 2009 har framför allt Folkpartiet positionerat sig som kärnkraftsförespråkare no 1 under parollen ”Vi måste satsa på kärnkraft”. Det är dock väldigt oklart vilka vi är och om man fortfarande ställer upp bakom energiöverenskommelsen. Vad Fp hittills mörkat på, är vad man tycker om subventioner, avfallsfrågor och liknande. Industrin har hittills varit mycket passiv i frågan. Vattenfall, EON och Fortum har inte agerat alls i denna fråga, vilket visar att man är genuint osäker på lönsamhet och framför allt behov, i form av efterfrågan på kärnkraftsel i framtiden i Sverige och på den europeiska elmarknaden. När nu Vattenfall ansökt hos SSM om att få utreda förutsättningarna för byggande av ersättningreaktorer är detta mycket välkommet. Det är först då som klarhet vinns i denna fråga. SSM har nu att besvara, bland annat vilka nya hårdare säkerhetskrav man kommer att ställa. Vidare måste finansiering och planering av avfallshanteringen för de nya reaktorerna att behöva presenteras. Huruvida Vattenfall eller andra hugade till sist kommer att ta fram de mycket stora resurser som krävs för nybygge återstår att se. Personligen är jag fortfarande mycket nöjd med riksdagens energipolitiska beslut som nu äntligen har börjat fylla igen de mer än 40 år gamla skyttegravarna i kärnkraftsfrågan. Den som vill lära av de få exempel som finns på nybyggd kärnkraft bör åka 30 mil över Östersjön till Eurajoki. Där går projektet med att bygga en ny reaktor med snigelfart och med enorma fördyringar. Lev väl hälsar er vän i sommabrisen

onsdag 6 juni 2012

Idag fick jag förmånen att hålla ett tal vid firandet av nationaldagen på Hembygdsgården i Österbybruk. Det blev en fin stund för eftertanke. Lägger ut mitt tal här för att det kanske intresserar någon.Talet föregick invigningen av den nya Hasse Gille stämmen som idag startas för att stärka folkmusitraditionen i Österbybruk till Hasse Gilles ära. Därför sitter Hasse själv på scen. Kära Nationaldagsfirare! Välkomna hit till Hembygdsgården för att fira vår Nationaldag. Jag känner mig mycket hedrad och stolt över att få hålla detta högtidstal. Det är för mig en stund av eftertanke och allvar som jag hoppas att Ni vill dela med mig. Tidigare har vi firat svenska flaggans dag, men från och med 1983 har vi en officiell nationaldag som numera är röd dag i almanackan. Jag tror att de flesta av Er, kära åhörare någon gång har hört om den historiska bakgrunden till varför vi just firar den sjätte juni: 6 juni 1523 då Gustav Vasa lade grunden till nationalstaten Sverige samt den 6 juni 1809 då vi fick en regeringsreform som gjorde slut på enväldet och slog fast flera av de moderna medborgerliga fri- och rättigheterna. Detta är verkligen något att med rätta vara stolt över, något som jag återkommer till lite senare i mitt tal. Vår flagga är, efter danskarnas, den äldsta i världen. Den skapades under 1400-talet som en motståndsflagga i kriget mot danskarna. Sedan 1893 har den varje år firats den 6 juni. Med ovanstående i betraktande så skulle man kunna kalla den 6:e juni för vårt lands födelsedag och då någon fyller år är det som bekant inte dagen man firar utan faktiskt personen, eller i dagens fall, vårt land som vi faktiskt firar idag. De flesta av jordens nationer har fötts efter det andra världskriget. Nationen Sverige är ett av Europas och världens äldsta länder. Dock har Sverige inte alltid sett ut som det gör idag. Våra gränser, vårt språk, vår demokrati och yttrandefrihet, vårt välstånd har vi inte fått gratis. Mycket hårt arbete av tidigare generationer, många och blodiga krig, kompromisser och förhandlingar har givit oss det vi har idag. Att vi dessutom är ett av de länder som har haft längst period utan krig – över 200 år – är fantastiskt och i sig något som är värt att fira. Vad ska vi då fira idag den sjätte juni vår Nationaldag? Vi ska fira att vi lever i ett fritt land som heter Sverige, en nation med endast 9 miljoner innevånare, men som ändå låtit höra tala om sig i världen. Sverige är – med alla sina fel och brister ändå ett av världens mest demokratiska, jämlika och jämställda länder. Vårt land är långt ifrån perfekt men ingen annan stans har kvinnan samma själklara och tydliga ställning som i Sverige. Ingen annan stans lyssnar man och tar hänsyn till barn som i Sverige. Jag är stolt att vi som första land i världen införde ett strikt förbud mot barnaga för mer än tjugo år sedan. I vårt land är makthavarna fortfarande mycket tillgängliga och våra göranden och låtande är dessutom strikt övervakade av media. Hos oss hade bönderna tidigt plats i riksdagen, svenska bönder var aldrig livegna som i Ryssland, Tyskland eller i Danmark. Den jordägande adelns makt bröts tidigt. Vår demokrati har vuxit fram utifrån en långt och målmedvetet arbete av något som är tämligen unikt för Sverige: folkrörelserna. Smaka på det ordet : folkrörelser. Folk i rörelse har under flera århundraden erövrat demokrati, religionsfrihet, jämställdhet, jämlikhet, nykterhet, och folkbildning. Vårt samhälle har utvecklats efter förhandlingar, och samförstånd, ibland påskyndade av strejker och demonstrationer, men aldrig med revolution eller inbördeskrig. Detta är den svenska traditionen. Vi får dock aldrig slå oss till ro och ta demokratin för given. Tillsammans har vi ett stort ansvar för att demokratin hålls levande. Var och en av oss måste våga vara demokrater, våga ta debatten med de som vill inskränka på människors frihet. Tillsammans måste vi skapa bilden av ett Sverige som ett öppet samhälle, öppet mot medborgarna och mot omvärlden. Vårt land ska vara öppet och välkomnande. Alla människors lika värde är den viktigaste utgångspunkten för mitt eget politiska engagemang och för det folkrörelseparti som jag representerar. Denna värdegrund finns också i andra demokratiska partiers program. Vi har idag all anledning att påminna os själva om att alla behövs i samhällets gemenskap och för utvecklingen av vårt land. Låt oss gemensamt motverka de krafter som vill härska genom oriktiga fakta, enkelspårigt resonemang och söndring, som vill dela upp oss som bor i Sverige i onda och goda utifrån ursprung, hår- eller hudfärg och utifrån språk och kultur. Vi måste ständigt fortsätta att värna vårt demokratiska samhälle. Österbybruk är ett fantastiskt gott exempel på ett vibrerande och aktivt lokalsamhälle i Sverige och i Östhammars kommun. Här finns många mycket aktiva invånare som genom sina traditioner av samverkan, dagligen genomför allt det som demokratin står för. Aktiva små och stora företag, livskraftiga folkrörelser och lokala föreningar samt en aktiv utvecklingsgrupp. De starka traditionerna av arbete och inte minst kultur, binder ihop bygdens folk och verkar lockande och inbjudande för besökaren. När jag berättar om Österbybruk för människor utanför kommunen så nämns ofta den traditionen av gruvdrift och järnbruk. Något annat som ofta nämns är den starka folkmusiktraditionen, främst manifesterad genom nyckelharpsstämman i juni. Nu får vi dessutom med start idag Hasse Gille stämman att lägga till allt det övriga. Nästa vecka passeras en milstolpe i Österbys historia genom återinvigningen av Dannemora Gruva. Jag har haft förmånen att leva och verka i en helt annan världsdel Afrika och i helt andra kulturer. I de flesta unga nationer som finns på denna kontinent är nationaldagen och nationalstaten något som firas rejält. Jag har sedan länge förvånats över den ovana och förvåning som nationaldagen skapat hos oss svenskar. Ingenstans skapar den egna nationalsången sådan förvirring. Ingen annan stans frågar invånarna varför man ska ha en nationaldag eller känner sig generade över att hissa den egna flaggan. Nu när den 6 juni blivit helgdag är det på tiden att alla som bor i Sverige och alla svenskar i utlandet vågar visa stolthet över vårt eget land. Det är varken insnöat eller reaktionärt. Vårt Sverige står för demokrati, öppenhet, solidaritet och jämlikhet. Sverige är fantastiskt, det ska vi fira. Ett fyrfaldigt leve för Sverige! Det leve

måndag 12 mars 2012

En eftertanke efter ett kommunalt arbetsår

Hej kära Bloggläsare.
Jag är inte en flitig bloggare som Du säkert noterat. Då och då blir det några rader och nedan finner Du diverse kommunalgubbetankar utifrån mitt uppdrag som kommunalråd. Det är naturligtvis ganska inåtvänt mot vår kommun, men kanske Du kan finna något av intresse i alla fall. Hör gärna av Dig med synpunkter till mig:

Huvuduppdraget för Östhammars kommun är att dagligen, oavsett konjunktursvängningar, leverera välfärd av hög kvalitet. Medborgarna har högt ställda förväntningar på dessa leveranser i form av utbildning, omsorg, vård, vägar, vatten, avlopp mm. Dessutom förväntar sig medborgarna en aktiv kommun som ställer sig i fronten för en positiv utveckling av hela regionen. De höga kvalitetskraven ställer krav på en ändamålsenlig organisation som är effektiv och använder de tillgängliga resurserna på ett bra sätt. I den kommunala organisationen måste vi alltid ha detta för ögonen. Därför är det glädjande att vi nu tagit steg för att jobba smartare; LEAN-arbete har påbörjats, Projekt kultur & värderingar har påbörjats tillsammans med ett omfattande arbete för att mäta kvalitet i alla sammanhang där kommunen levererar till medborgarna.

För att kunna leverera dessa tjänster i framtiden måste vi kunna säkerställa resurser. Att dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter över gränser är ett centralt tema för en modern lärande organisation. Att ständigt ifrågasätta vad kommunen gör för att kunna förbättra verksamheten, är ett av de förtroendevaldas viktigaste uppdrag och vi gör detta på medborgarnas uppdrag. Medarbetarna i vår organisation har ett delat ansvar för att se till att vi tillsammans levererar rätt tjänster och till rätt kostnad. Vi har hittills gjort det bra, men behöver skapa ett starkare fokus på kostnader och kvalitet. En stor utmaning är att vår kommun är och kommer att vara mycket decentraliserad. Verksamheten finns på många ställen vilket skapar stora ekonomiska utmaningar. Det gäller såväl skolor som omsorg, infrastruktur och simhallar.

Ur ett mer strikt kommunalekonomiskt perspektiv har 2011 varit något av ett mellanår. Kommunen har inte lyckats med att skapa ett tillräckligt överskott. Jämfört med budget skiljer det ca 0,5 miljoner, men det är ett alltför svagt resultat för att vara hållbart i längden. Kommunfullmäktiges målsättning om + 2% betyder att vi bör ha ca 20 miljoner i överskott. Detta överskott behövs för att kunna möta framtida utmaningar och inte minst för att kunna självfinansiera våra investeringar. I budgetarbetet för 2013 kommer vi att ha ett starkt fokus på ett bättre resultat, där samtliga förvaltningar kommer att vara engagerade.

-------------------------
Så här skriver jag i ett förord till kommunens årsredovisning. Det finns så mycket mer att tillägga om allt det som görs och behöver göras, men det får man göra en annan gång.