måndag 31 maj 2010

Lönsamt företagande - förutsättningen för välfärd

Förutsättningarna för tillväxt i Sverige är god utveckling i näringslivet. Den privata företag är själva basen för vårt välstånd och utan lönsamma företag – finns ingen finansiering av offentlig sektor. Arbete skapar skattebasen för de offentliga inkomsterna och därför är det viktig med ett klimat i Sverige, såväl som ute i kommunerna som gynnar företagande. På nationell nivå har regeringen minskat regelkrånglet och inte minst skattesänkningar och förenklingar, har skapat starka drivkrafter för att vilja starta och driva företag i Sverige. Regeringen presenterade nyligen vad man hittills åstadkommit i de av Centerpartiet ledda Näringsdepartementet ”VÄXTKRAFT - 172 insatser och områden som främjar jobb- och företagsamhet i hela landet”. Det är en imponerande lista inom så vitt skilda områden som regelförenklingar, innovationer och trygghetssystem för företagare. För en tid sedan presenterade även Näringsdepartementet ”UTVECKLINGSKRAFT – 156 insatser som stärker utvecklingskraften i Sveriges landsbygder” vilken ger en utmärkt översikt av allt positivt som sker på landsbygden och även för landsbygdsföretagande.

I Östhammars kommun har Centerpartiet drivit på förändringar för att skapa ett bättre företagsklimat. Ett av de viktigaste stegen har varit omorganisering av näringslivsarbetet så att kommunledningen direkt kan hantera frågorna. Vi har även infört en företagslots vilket betyder att de företagsspecifika frågorna kan handläggas snabbt och effektivt. Tillväxtkontoret hanterar nu även internationella/EU frågor samt marknadsföring och information. Östhammars kommun är mycket engagerad i ett flertal EU-finansierade projekt, vilka ger kommunen unika förutsättningar att växla upp kommunens skattepengar för främjande av miljö- och arbetsmarknad. Trots motstånd från den socialdemokratiska oppositionen införde Centerpartiet och majoritetspartierna Lagen om Valfrihetssystem (LOV). LOV möjliggör valfrihet i äldreomsorg och i daglig verksamhet för funktionshindrade. Lokala entreprenadföretag kan bildas av bland annat anställd i vård & omsorgsverksamheten, vilket kommer att skapa en mångfald av utförare. Vi har dessutom tillsammans med arbetsförmedlingen satsat på att skapa femton traineeplatser och ett trettiotal lärlingsplatser för ungdomar. Vi vill göra allt vi kan för att unga medborgare ska få chansen att få en ingång till arbetsmarknaden.

Östhammars kommun har under denna mandatperiod infört nya regler för upphandling av varor och tjänster, allt i avsikt att skapa ökad tydlighet och effektivitet. Betydligt färre inköpare med mer professionella verktyg, instruktioner om ökad öppenhet inför beslut om anbudsunderlag kommer att ge våra lokala företag bättre chans att lämna anbud till kommunen. Kommunstyrelsen beslutade vidare om att starta ett regelförenklingsprojekt för att minska krånglet för företagens kontakter med kommunen. Vi kommer att få en redovisning före sommaren och vi ska göra allt för att ta bort onödigt kommunalt krångel.

I samband med att SKB valde plats för sin ansökan att bygga slutförvaret, kom vi överens med SKB och dess ägare om att Östhammars kommun tillsammans med kraftindustrin genomför ett av ”Sveriges största kommunala tillväxtprogram”. Förutom den tänkta storinvesteringen i Forsmark med tillhörande Spin-off effekter, får vår kommun del av mervärden för ca 500 miljoner kronor. Detta kommer att användas för att ytterligare snabba på ombyggnationen av väg 288, företagsutveckling inklusive riskkapitalfinansiering för nya affärsidéer, kompetensutveckling genom ett teknik- och energicollege, många nya arbetstillfällen med högt kompetensinnehåll, ett nytt besökscentrum i Forsmark mm. Framöver öppnar sig fantastiska nya möjligheter till utveckling i kommunen.

Östhammars kommun fick nyligen ett erkännande för att hårt arbete gett resultat. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i kommunerna klättrade Kommunen 64 platser uppåt, vilket innebär att vi är en av topp tio-klättrarna i Sverige. Fortfarande finns en stor utvecklingspotential då vi fortfarande ligger på plats 179 av Sveriges 290 kommuner.

Centerpartiet vill – om vi får fortsatt förtroende av väljarna – att arbeta stenhårt för ännu bättre förutsättningar för företagande i kommunen. Det finns fortfarande stora utvecklingsmöjligheter för näringsliv och företagare i samspel med kommunen. Flera privata utförare av kommunal verksamhet stimulerar både valfrihet och företagande, onödiga regler ska avskaffas, kommunala satsningar på bra kompetensförsörjning samt offensiv satsning på vägutbyggnad och kollektivtrafik ger goda förutsättningar för tillväxt. Vi är beredda att fortsatt jobba hårt för att dessa frågor ska stå högt på den kommunala agendan även under den kommande mandatperioden.

onsdag 5 maj 2010

Att lyssna är nödvändigt

Nu har det äntligen skett. Östhammars kommun har lättat från bottenskiktet i näringslivsrankingen! Vår kommun har under många år legat mycket lågt i den årliga rankingen som intresseorganisationen Svenskt Näringsliv genomfört. Av Sveriges 290 kommuner har ÖK nu hamnat på plats 179, en klättring med hela 64 platser! Vi är många som arbetat hårt för att uppnå detta men vad är anledningen. Ja den är egentligen ganska enkel; Vi har blivit bättre på att lyssna och ta till oss de upplevda problem som företagare känner. En framgångsfaktor är också att kunna skapa tydliga mötesplatser för kommunens företagare, där man kan odla sina nätverk. Mötesplatser skapa affärer som bekant och ÖK är som bekant en kommun med betydande gleshet. OM man möter konkurrenter och andra företag, kan man lättare se de möjligheter som finns att skapa affärer. Att vara tydlig när det gäller tjänsteåtaganden från de kommunala verksamheterna gentemot företag och medborgare, är en annan framgångsfaktor. Samtliga verksamheter har nu antagit dessa, till fromma för de som vill ha hjälp eller service. Vi har också påbörjat ett regelförenklingsprojekt för att vända på varje sten som är möjlig för att förenkla. Vi börjar med företagare men går sedan vidare till alla andra medborgare. På näringsdepartementets hemsida finns även en sammanställning "Växtkraft" med en sammanställning av fler än 150 regelförenklingar som skett på nationell nivå. Hur som helst så känns det som en framgång att kommunens företagare uppskattar våra ansträngningar.
---------------------
För övrigt känns händelserna i Grekland sorgliga. Korrumperade politiker och näringslivsföreträdare som missbrukat det förtroende som man fått. Ursinnet är naturligtvis berättigat hos de som blivit utnyttjade och förda bakom ljuset. Att ställa de ansvariga till svars, samtidigt som alla måste dra åt samma håll för att lösa uppgiften att få ordning på ekonomin. Svallvågorna drar in i hela det ekonomiska systemet och alla håller nog tummarna för att det stabiliseras snart.
Vidare hoppas jag på värme!