lördag 28 april 2007

Landsbygdsutveckling

Det är inte lätt att jobba med utveckling av landsbygden. Vad är bra och vad är dåligt för bygden. Vet vi egentligen vad som är bäst för unga och gamla när det gäller vård skola och omsorg. Är det bättre för barnen att gå i byskolan jämfört med att bussas någon mil till en lite större skola. Ja det är inte lätt att svara på. Magkänslan säger att den lilla skolan är bättre för de små barnen, men men... Ett större sammanhang med goda och professionella pedagoger som har ett bra och stimulerande kollegium kanske är bättre än det lilla sammanhanget där åsikter och arbetsmetoder kan bli stillastående. Det som är bäst för barnen i långa loppet är inte lätt att veta. Bara en reflektion i alla anspråkslöshet.

Inga kommentarer: