måndag 22 juli 2013

Jag är besviken och arg

Kära läsare, det är tyvärr alltför sällan som jag skriver på min blogg. Men idag känner jag mig allt för provocerad för att låta bli. Så trots att det är ledighetstid just nu och jag borde låta politiken vila, så känner jag mig ändå kallad att skriva dessa rader. För Dig som läser detta och inte är intresserad av lokala frågor i Östhammars kommun, kanske jag ska avge en tidig varning om innehållet: Det handlar om en lokal kommunpolitisk fråga! Trots allt kan den ha viss allmängiltighet det får Du själv avgöra. Nu till saken: I februari månad råkade kommunen ut för en stor olycka. En ishall i Gimo rasade ihop, inte på grund av för mycket snö på taket, utan på grund av ett konstaterrat konstruktionsfel. Som tur var så skadades ingen person, men de materiella skadorna blev omfattande. Hallen ägs av kommunen och används framför allt för ishockey. Trots att byggnaden var väl försäkrad, beslutade försäkringsbolaget att inte ersätta kommunen för raset. Konstruktionsfelet var avgörande för att inte betala ut ersättningen, något som intygats även av oberoende analyser. Att återuppbygga hallen inklusive säkring av restvärden beräknades kosta ca femton miljoner kronor. I samband med en återuppbyggnad bör man samtidigt passa på att genomföra energiförbättrande åtgärder för ytterligare åtta miljoner. En helt ny motsvarande hall kostnadsberäknas till ca 35 – 40 miljoner kronor. Efter beredning togs ett beslut i kommunfullmäktige i juni om ett tillägg till investeringsbudgeten på 23 miljoner. Sammantaget ökar årskostnaden i driftsbudgeten ca 1,3 miljoner per år, en ansenlig summa som kommer idrotten och kommunen till godo. Detta om bakgrunden och nu till själva beslutsprocessen. Under hela beredningsprocessen fram till beslutet, har det funnits en stor oro hos de aktiva i ishockeyföreningen om att olyckan ska skada den värdefulla barn och ungdomsverksamheten som sker i Gimo. Ishockeyn bärs upp av ett stort intresse och ideellt arbete, samt en lång tradition vilket som i hög grad bidrar till att skapa ett bättre socialt sammanhang för hela kommunen. I Östhammars tätort finns även där en värdefull hockeyverksamhet som även den bidrar positivt till föreningslivet och samhörigheten. Intresset är alltid en färskvara när man arbetar med unga och det gäller att hålla igång träning och spelaktiviteter. Oron för en fördröjning har dock inte hindrat en omsorgsfull beredning av ärendet i fritidsnämnd och kommunstyrelse, för ett slutligt beslut i kommunfullmäktige. Under beredningen av ärendet har Miljöpartiet var kritiska till en återuppbyggnad. Detta har varit baserat på en kritik av att stödet till pojkidrotten och flickidrotten är väldigt ojämlik. Där kan Mp ha en poäng, men knappast i ett läge när en ishall störtat samman och det gäller att ta tillvara både verksamhet och restvärden. För mig framstår det som klart att Mp inte velat ha en återuppbyggd ishall i Gimo. Jag har stor respekt för en sådan åsikt, även om jag inte delar den. Det som jag däremot inte har respekt för är att Miljöpartiet – och även en majoritet av Moderaternas kommunfullmäktigegrupp – inte öppet säger nej till återuppbyggnaden. I stället försöker man att mörka denna sin åsikt genom att i kommunfullmäktige kräva återremiss, ivrigt understödda av M-gruppen. Så det senaste i detta krumbuktande: Miljöpartiet genom Paul Eskilsson överklagar beslutet om finansiering av återuppbyggnaden av ishallen. Miljöpartiet konstruerar i sin skrivelse några juridiska spetsfundigheter om jäv och brist på likabehandling av kommuninnevånare. Förutom att det fortfarande är lika fegt av Mp att inte kräva att hallen inte återuppbyggs så är det dessutom flera rena faktafel i överklagandet. Se länken till artikel i Uppsala Nya Tidning http://www.unt.se/osthammar/beslut-om-ny-ishall-overklagas-2513123.aspx Risken att återuppbyggnad och återstart av verksamheten nu försenas ordentligt är uppenbar. Det vore mycket renhårigare av Mp och de politiker som uppenbarligen är emot en återuppbyggnad att träda fram och spela med öppna kort. Det svaga ledarskapet och fegspelet från Miljöpartiet och deras anhängare i denna sakfråga, gynnar bara bypolitik och politikerförakt. Det är detta agerande som gjort mig och många andra besvikna och arg. Min egen förhoppning är nu att Mp drar tillbaka sitt överklagande så att upphandling och byggnation kan komma igång snarast. Allt för att de demokratiskt fattade besluten genomförs. En fråga som inte jag kan låta bli att ställa mig är: Hur hade Mp och framför allt den Moderata gruppen under ledning av Anna-Lena Söderblom (ordförande i Östhammars sportklubb) agerat om olyckan hade inträffat i Östhammar?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, synnerligen märkligt! Skriv gärna en insändare om detta konstiga beteende av MP, de saknar kritik i media...

Linda Eskilsson (MP) sa...

För att börja med ett förtydligande, så var det nästan hela oppositionen som var eniga i att det rätta var att återremittera ärendet.

När det gäller just Miljöpartiet,så har jag varit väldigt tydlig med hur vi resonerat genom hela beslutsprocessen, så det borde inte varit någon överraskning för dig Jacob.

Att yrka avslag var något som vi funderade på. Men det kändes inte som det var det som speglade bäst vad vi vill i den här frågan. Hade så varit fallet hade vi givetvis agerat på så sätt. Vårt agerande är inget ett "dolt sätt att säga nej".

Varför valde vi då att begära återremiss? Det finns två anledningar till detta.
1. För att det är viktigt att de beslutsunderlag som ligger till grund för så här stora beslut är tillräckligt bra och heltäckande. I det här fallet var det inte så.

2. Vi har genom hela processen sagt att föreningen måste kunna få fram pengar för att bekosta delar av investeringen, så som alla andra föreningar gör i vår kommun. Ett av våra krav i återremissyrkandet var just detta, att föreningen ska jobba mer med att hitta sponsorer. Lyckas man med det kan vi mycket väl säga ja till att kommunen går in med en del av investeringen. Vi anser inte att man från föreningens sida fått det kravet på sig på allvar. Det är konstigt att inte du ser detta Jacob, då du var den första att säga att det inte var någon självklarhet att kommunen skulle finansiera, utan var rätt hård med att föreningen skulle arbeta med sponsorfrågan.

Billig poäng att försöka få detta till att handla om bypolitik från miljöpartiets sida. För mig så handlar detta inte alls om bypolitik. Det är faktiskt precis motsatsen. Personligen hade det varit ett mycket enklare beslut om det varit ishallen i Östhammar som rasat. Det som gjort att vi lagt ner engagemang på att försöka få till ett vettigt underlag och en vettig finansiering, är just att hallen ligger i Gimo. Just därför att det är i Gimo som vi sagt att vi vill satsa på idrott. Hade det handlat om ishallen i Östhammar, hade det varit mycket lättare att bara säga "nej" till en återuppbyggnad.


Anonym sa...

Jacob, om du ska blogga och få människor utanför de mest invigda att förstå och ta till sig budskapet är det bar om du gör den mer begriplig. Dela upp resonemangen i logiska stycken t ex.

Som det ter sig nu ger ju Linda Eskilsson tydliga och begripliga genmälen på dina ostrukturerade drapor. Så tyvärr, 0-1 idag till din nackdel.

Anonym sa...

Jag tycker att det är tråkigt när rätten att överklaga för människor strategiskt börjar utnyttjas av missnöjda partier att använda sig av så fort besluten inte går deras väg...så tycker inte jag att politik borde gå till!!! Tur i alla fall att inte alla politiker gör så här för då skulle det ju aldrig hända något...

Jacob sa...

Till Linda E:
Beslutsunderlaget kan alltid vara bättre. I detta fall var det uppenbarligen tillräckligt för samtliga i kommunfullmäktige utom de 12 som önskade återremiss.
Gimo IF har försökt att seriöst få med sig medfinansiärer. Dessutom ska de, enligt beslutet i fullmäktige bekosta sargen till isrinken, en kostnad på ca en miljon.
Jag konstaterar vidare att Du fortfarande inte med ett enda ord bemöter min kritik av Ert försök att med juridiska spetsfundigheter fördröja demokratiskt fattade beslut.
Jacob S

Nils Cidh sa...

Efter att ha läst överklagandet så kan jag bara konstatera att miljöpartiet som vanligt har dålig koll på verkligheten. Paul Eskilsson har hävdat att det är en ensidig satsning på det manliga. Det vore trevligt om han tog reda på sanningen. I Gimo ishall har i många år drivits både pojk och flickverksamheter samt mixat. Även flickor spelar hockey. Kanske en nyhet för miljöpartister, men så är det.
Ensidigt på flickor har satsats tidigare med tanke på alla pengar som plöjts ner i Gimo ridklubb genom åren. Inget fel i det i och för sig, men nu gäller det verksamhet för både pojkar och flickor.