söndag 1 juli 2007

Hos våra vänner i Österled

En stark upplevelse drabbade mig under förra veckan. Jag var inbjuden till Östhammars vänort i Ryssland - Polyarny Zory- tillsammans med en delegation från kommunen. Vi undertecknade ett samarbetsavtal med dem 1997, då kommunen är en kärnkraftskommun. Besöket bjöd på stor gästfrihet och spännande möten under fyra dagar. Vi flög till Rovaniemi och transporterades därefter fyrtio mil nordöstvart till PZ. Man kan konstatera att mycket utvecklats till det bättre jämfört med kommunisttiden. Trots detta finns fundamentala strukturproblem att lösa. Innan man gör det kommer det att gå mycket långsamt med utvecklingen i denna del av Ryssland. Man kan konstatera:
  • Allt är bättre nu, än under diktaturen
  • Marknadsmekanismer saknas till stor del när det gäller energikostnader, fastighetsägande och liknande
  • Medborgarnas kontrakt med det gemensamma (som är extremt starkt i Sverige) är fortfarande lika med noll. Kommunistdiktauren har ju förött allt förtroende som funnits av medborgarangagemang i politik och liknande
  • God utbildningsnivå borgar för en positiv utveckling i framtiden
  • Allt utbyte mellan R och omvärlden är av godo

Några små reflektioner bara utan anspråk på en superdjup analys. Ser fram emot utbyte med våra kompisar i PZ i framtiden.

Inga kommentarer: