måndag 18 juni 2007

Folklore!

En härlig och positiv upplevelse som kan rekommenderas. Nyckelharpsstämman (kolla upp deras hemsida) i Österbybruk! Jag fick den stora förmånen att i söndags få inviga denna stämma. Jag höll följande lilla betraktelse när jag förklarade den för invigd:

Det känns väldigt roligt att få komma hit som kommunstyrelseordförande och få den stora äran att förrätta invigningen av 2007 års nyckelharpsstämma. Österbybruk är för mig en synnerligen levande ort med starka och stolta traditioner som i högsta grad vibrerar av framtidstro. Vad som är på gång i gruvan vet ju de flesta av Er, och historiens vingslag går här igen i en nästan obruten tradition ända från 1200 talet då de första kända brytningarna av järnmalm påbörjades. Den starka symbios som sedan utvecklades mellan Österby och hela den intilliggande regionen, har fått stora återverkningar inte minst i det som numera heter Östhammars kommun. Jag känner personligen en passion för allt det fantastiska som Ni och vi har här i Österby. Bruket har stora möjligheter att utvecklas, förutom av egen kraft också med draghjälp av de stora möjligheter som finns att pendla till jobb i närheten. Möjligheterna förbättras ständigt inte minst genom ny e4 och Upptåget. Kommunen har också alldeles nyligen påbörjat en process för att kunna skapa en delvis ny stadsdel inför den förväntade expansionen.Österbybruk har mycket starka och levande kulturtraditioner. Vad vore nyckelharpan utan Österby och vad vore Österby utan nyckelharpan och denna fantastiska spelmansstämma. Visste Ni att denna stämma är en av de allra största i Sverige med oftast fler än 500 spelmän och en tusenhövdad publik som njuter av allt som herrgården och Österby kan bjuda. En del väljer att kalla den för Sverige unika nyckelharpan, för vårt nationalinstrument. Den första kända avbildningen av detta fantastiska instrument finns i en relief från 1300-talet. Harpan har under århundraden utvecklats till vad den är idag, ett traditionellt men samtidigt modernt instrument med ett absolut svårslaget sound. Att ytterligare utveckla harpan och sprida den i landet och utöver världen är en uppgift, som Nyckelharpsstämman på ett föredömligt sätt utvecklat. Moderna musiker och kompositörer väljer ofta att arbeta med nyckelharpan i olika kompositioner. För mig är igenkännandet av det soliga, vemodiga, klangrika, ljusa ljudet av harpan alltid lika välkommet.

Från Östhammars kommuns sida vill jag betona vilket viktigt uppdrag ni utför som kulturbärare för hela bygden. I ett nationellt perspektiv har Ni kära stämmoarrangörer också en viktig uppgift. Ingen annan stans står nyckelharpan så i fokus som just under dessa stämmodagar. Jag vill verkligen understryka de stöd ni har ifrån oss i kommunen och vilken välgärning ni gör för harpan och för Österbybruk.

Ett stort tack till Österby folkdanslag som arrangerat stämman i mer än trettio år. Samtidigt vill jag önska den nybildade Föreningen Nyckelharpsstämman lycka till i arbetet med de framtida stämmorna.
Jag förklarar härmed 2007 års nyckelharpsstämma för invigd!

1 kommentar:

Anonym sa...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.