måndag 6 september 2010

Den röda klimatbluffen

Jag har läst en rapport om den röda klimatbluffen som är läsvärd.
http://www.centerpartiet.se/Global/Klimatbluffen!%20R%c3%b6dgr%c3%b6na%20klimatl%c3%b6ften%20utan%20t%c3%a4ckning!.pdf

Sammanfattningsvis har det röda laget enligt rapporten valt att satsa på rekorddyra åtgärder med usel träffsäkerhet ur klimatsynvinkel. Mycket snack och lite verkstad således. Genom ökad bensin- och kilometerskatt vilket kostar skattebetalarna ca 10 miljarder, är de enda förslag man har som ger någon direkt klimateffekt på ca 0,8 milj ton CO2. Samtidigt har man utlovat sammanlagt 10 milj ton minskning till år 2020 vilket det för närvarande helt saknas förslag för.
Alliansregeringen har kommit med tydliga förslag om supermiljöbilspremie för elbilar, fortsatt investeringsstöd till satsning på biogas, koldioxidskatter, klimatåtgärer mm. Under mandatperioden har antalet miljöbilar tio-faldigats från 30.000 till över 300.000, vilket ger ett stort bidrag till minskningen av CO2.

På det lokala planet konstaterar jag att i MP.s presentation av sitt valprogram, tar man åt sig äran av att Hargshamnsbanan blivit upprustad och att arbetet med en våtmarksrening i Östhammarsfjärden nu dragit igång på allvar. Jag undrar stillsamt hur MP: drivit dessa frågor under mandatperioden. Jag har då inte märkt något av det.

----
För övrigt konstaterar jag att det är två veckor kvar till valet. Ganska skönt att det närmar sig!

Eder vän i cyberrymden
Jacob

4 kommentarer:

Paul Eskilsson sa...

Jo tack!
Det ska bli skönt med val, så diskussionen kan bli sansad igen.

Vilket parti som är "grönast" är väl egentligen en ganska tröttsam diskussion. Det man kan konstatera är att de rödgröna har betydligt högre mål än alliansen. Mål som inte ska genomföras av någon annan, någon annanstans - utan här hemma.

Det vi dock inte gör är att redan idag peka ut de åtgärder som behövs under alla kommande 10 år - vi behöver flexibilitet i politiken om vi ska nå målen. Mer går att läsa här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/olofsson-tror-pa-planekonomi-i-klimatdebatten_5287847.svd

Vad gäller den lokala miljöpolitiken så är det naturligtvis så att man genomför saker tillsammans när man sitter i majoritet. Som litet parti är vi vana vid att idéer som vi drivit länge till slut blir anammade av andra partier som genomför dessa.

Vad gäller Hargshamnsbanan kan vi således ta åt oss äran av att ha sparkat dig i baken. Att du sedan drivit det hela med bravur och fått igenom en satsning är självklart din bedrift - i kraft av att du sitter på kommunalrådsposten.

-Men den credden har vi ju gett dig åtskilliga gånger!

Paul Eskilsson sa...

En liten sak till: Som gammal Naturskyddsföreningsmedlem, borde inte du vara bekymrad över Centerns ständiga bottenbetyg i föreningens ranking av partierna?

Om den förda politiken:
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/val2010/valgranskning/

Om de miljölöften som ges i detta val: http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/val2010/valloften-for-miljon/

Blankröstare sa...

Jo, Paul!
Håller med Dig om mycket! Tröttsamma diskussioner med kommunalråd som inte bryr sig om närdemokrati. De ledande och styrande politiker lyssnar inte eller bryr sig eller bara kör över medborgarna i viktiga frågor, i denna illa skötta kommun. Så är det med politiker nu och tidigare.
-Vad det gäller järnvägen, skulle det ha funnits en från Östra station. Roslagsbanans förlängning och kvarvarande till Hallstavik, om politiker hade "hoppat på tåget" när det var tal om att lägga ner den. Nu "blomstrar den som aldrig förr".Används av så många resenärer idag. Men hit går bara buss. "Vi är INTE en del av Roslagen"
Lika lite var dåvarande politiker "öppna" för en hetvattenkulvert från Forsmark, när det kom på tal att bygga ut på 80-talet. Östhammars kommun hade haft idag så gott som gratis energi. Nu får vi i stället ta mot Atomsoporna för sysselsättningen och arbetstillfällen skull. Som ger stora skatteintäkter och fler invånare som flyttar in än här ifrån. Jag får däremot tankar att flytta.
- En lokal angelägenhet (Kv Stadskällaren) skapade förtroende-kris för politiker i allmänhet och kommunalråd i synnerhet i denna kommun.Ni borde ta åt er kritiken som kommer från så många håll.
- Ni har inte så mycket ni kan slå Er för bröstet å säga - vad duktiga vi har varit.
Från en som var med på det s.k. samrådsmötet. D.v.s. informationsmöte om vad som redan var beslutat.

Paul Eskilsson sa...

Hej "blankröstare"!
Trist att du verkar så bitter. Min lilla erfarenhet av Östhammarspolitiken sträcker sig visserligen bara åtta år tillbaka. Min bestämda uppfattning är dock att det som överallt annars i världen fattas både goda & kloka beslut som mindre genomtänkta.

Det är lätt att haka upp sig på de beslut man inte tycker om, men jag vill å det bestämdaste mena att den absoluta majoriteten av besluten faktiskt är riktigt vettiga. -Vad man tycker är vettigt varierar ju också från person till person.

Vad gäller kvarteret Stadskällaren är mig veterligen ingenting beslutat. Läget är låst mellan Östhammarshem och Byggnadsnämnden och ingendera verkar vilja ändra sina idéer för tomten. - Det finns dessutom partier med olika uppfattning i frågan. Mitt eget parti har dock inte satt ner foten ännu vad gäller hyresrätterna på tomten.

Att vara besviken & rösta blankt är en känsla som jag kan förstå. Man ska dock vara medveten om att det innebär att man låter andra besluta åt sig. Det brukar alltid finnas något parti som är åtminstone "lite mindre dåligt".