torsdag 10 maj 2007

Från Sveriges framsida ?

Ja så blev det klart med det franska valet. Herr Sarkozcy vann med god marginal då väljarna tror att han kan skapa nya förutsättningar för en fransk revival. Vi är många som hoppas på att Frankrike ska ta sig ur sin förstelning med väldigt låsta positioner och försämrad konkurrensförmåga. Vive la France!
Igår deltog jag i en utfrågning och diskussion om den framtida regionindelningen tillsammans med ett stort antal regionala kollegor. Min åsikt (kan ändras) är att Uppsala län bör formera ett Mälardalslän tillsammans med Sörmland, Örebro, Västmanland för att tillsammans med det framtida Stockholms län kunna jobba för hela vårt Mälardalsområde. Sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur är mycket viktiga frågor för det nya storlänet. En gemensam storregional trafikhuvudman bör då också skapas så att vi får de excellenta kommunikationer vi alla boende här i regionen är värda. Sista ordet är definitivt inte sagt i denna fråga, så jag lär återkomma så även på denna blogg.
Gläds åt våren även om den är kall!
Jacob

Inga kommentarer: