söndag 13 maj 2007

Förnuftig dialog

Jag tror på förnuftig dialog. I mitt nya liv som heltidpolitiker så träffar jag ofta på medborgare som vid ett första meningsutbyte snabbt låser sig i et "vi och dom" läge. Med det menar jag att de ofta ser de på kommunen som ett hot mot deras egen tillvaro. "Kommunen" (och dess ledande politiker)symboliserar de som finns däruppe och inte lyssnar på just deras åsikt om hur allt borde vara. Särskilt när man försöker diskutera frågan om ekonomisk prioritering (tex. när det gäller eventuella framtida skolnedläggningar) blir det lätt låsningar. Men allt oftare känner jag att det trots allt går att få dialog även om dessa svåra saker. Om man är tydlig och transparent och ser till att inte mörka, blir det lättare att få acceptans även för mycket svåra beslut.
I morgon kväll ska jag leda ett stormöte om att starta en utredning för att ev. lägga ner två landsbygdsskolor. Jag återkommer i ämnet och hoppas att jag är lika förtröstansfull om god dialog efter mötet. Tills nästa gång:
Glöm inte att njuta av det viktigaste i livet: samhörighet och kärlek

Inga kommentarer: