onsdag 6 juni 2007

Sjätte juni; en dag som alla andra eller?

Det här är mitt tal vid firandet av Nationaldagen i Östhammar idag. Synpunkter please!

Kära Nationaldagsfirare!

Välkomna hit till Hembygdsgården för att fira vår Nationaldag. Jag känner mig mycket hedrad och stolt över att få hålla detta högtidstal. Det är för mig en stund av eftertanke och allvar som jag hoppas att Ni vill dela med mig. Tidigare har vi firat svenska flaggans dag, men från och med 1983 har vi en officiell nationaldag som numera är röd dag i almanackan. Jag har haft förmånen att delta i flera nationaldagståg i Östhammar sedan jag flyttade hit 1979 och de flesta gånger har vi samlats här uppe på hembygdsgården.

Jag tror att de flesta av Er, kära åhörare någon gång har hört om den historiska bakgrunden till varför vi just firar den sjätte juni: 6 juni 1523 då Gustav Vasa lade grunden till nationalstaten Sverige samt den 6 juni 1809 då vi fick en regeringsreform som gjorde slut på enväldet och slog fast flera av de moderna medborgerliga fri- och rättigheterna. Detta är verkligen något att med rätta vara stolt över, något som jag återkommer till lite senare i mitt tal. Vår flagga är, efter danskarnas, den äldsta i världen. Den skapades under 1400-talet som en motståndsflagga i kriget mot danskarna. Sedan 1893 har den varje år firats den 6 juni.

Vad har jag själv för minnen av vår svenska flagga. Det första minnet jag har är av flaggstången hos min mormor och morfar som hissades vi olika bemärkelsedagar. I sjöscouterna fick jag lära mig hur man skulle hissa flaggan på rätt sätt, vilka knopar som skulle användas för ändamålet samt att flaggan aldrig fick nudda vid marken när man hissade eller halade flaggan. När jag gjorde militärtjänst symboliserade den tretungade militärflaggan översten och regementschefen och den makt han innehade över oss sk. kronvrak. Numera har familjen en flaggstång för eget bruk sedan fem år. Jag gillar verkligen att hissa flaggan i topp på olika bemärkelsedagar. I morse kl halv åtta var det dags igen.

Med ovanstående i betraktande så skulle man kunna kalla den 6:e juni för vårt lands födelsedag och då någon fyller år är det som bekant inte dagen man firar utan faktiskt personen, eller i dagens fall, vårt land som vi faktiskt firar idag. De flesta av jordens nationer har fötts efter det andra världskriget. Nationen Sverige är ett av Europas och världens äldsta länder. Dock har Sverige inte alltid sett ut som det gör idag. Våra gränser, vårt språk, vår demokrati och yttrandefrihet, vårt välstånd har vi inte fått gratis. Mycket hårt arbete av tidigare generationer, många och blodiga krig, kompromisser och förhandlingar har givit oss det vi har idag. Att vi dessutom är ett av de länder som har haft längst period utan krig – snart 200 år – är fantastiskt och i sig något som är värt att fira.

Vad ska vi då fira idag den sjätte juni vår Nationaldag? Vi ska fira att vi lever i ett fritt land som heter Sverige, en nation med endast 9 miljoner innevånare, men som ändå låtit höra tala om sig i världen. Sverige är – med alla sina fel och brister ändå ett av världens mest demokratiska, jämlika och jämställda länder. Vårt land är långt ifrån perfekt men ingen annan stans har kvinnan samma själklara och tydliga ställning som i Sverige. Ingen annan stans lyssnar man och tar hänsyn till barn som i Sverige. Jag är stolt att vi som första land i världen införde ett strikt förbud mot barnaga för tjugo år sedan. I vårt land är makthavarna fortfarande mycket tillgängliga och våra göranden och låtande är dessutom strikt övervakade av media. Hos oss hade bönderna tidigt plats i riksdagen, svenska bönder var aldrig livegen som i Ryssland, Tyskland eller i Danmark. Den jordägande adelns makt bröts tidigt.

Vår demokrati har vuxit fram utifrån en långt och målmedvetet arbete av något som är tämligen unikt för Sverige: folkrörelserna. Smaka på det ordet : folkrörelser. Folk i rörelse har under flera århundraden erövrat demokrati, religionsfrihet, jämställdhet, jämlikhet, nykterhet, och folkbildning. Vårt samhälle har utvecklats efter förhandlingar, och samförstånd, ibland påskyndade av strejker och demonstrationer, men aldrig med revolution eller inbördeskrig. Detta är den svenska traditionen. Vi får dock aldrig slå oss till ro och ta demokratin för given. Tillsammans har vi ett stort ansvar för att demokratin hålls levande. Var och en av oss måste våga vara demokrater, våga ta debatten med de som vill inskränka på människors frihet. Tillsammans måste vi skapa bilden av ett Sverige som ett öppet samhälle, öppet mot medborgarna och mot omvärlden. Vårt land ska vara öppet och välkomnande. Alla människors lika värde är den viktigaste utgångspunkten för mitt eget politiska engagemang och för det folkrörelseparti som jag representerar. Denna värdegrund finns också i andra demokratiska partiers program. Vi har idag all anledning att påminna os själva om att alla behövs i samhällets gemenskap och för utvecklingen av vårt land. Låt oss gemensamt motverka de krafter som vill härska genom oriktiga fakta, enkelspårigt resonemang och söndring, som vill dela upp oss som bor i Sverige i onda och goda utifrån ursprung, hår- eller hudfärg och utifrån språk och kultur. Vi måste ständigt fortsätta att värna vårt demokratiska samhälle.


Jag har haft förmånen att leva och verka i en helt annan världsdel Afrika och i helt andra kulturer. I de flesta unga nationer som finns på denna kontinent är nationaldagen och nationalstaten något som firas rejält. Jag har sedan länge förvånats över den förvirring och förvåning som nationaldagen skapat hos oss svenskar. Ingenstans skapar den egna nationalsången sådan förvirring. Ingen annan stans frågar invånarna varför man ska ha en nationaldag eller känner sig generade över att hissa den egna flaggan. Nu när den 6 juni blivit helgdag är det på tiden att alla som bor i Sverige och alla svenskar i utlandet vågar visa stolthet över vårt eget land. Det är varken insnöat eller reaktionärt. Vårt Sverige står för demokrati, öppenhet, solidaritet och jämlikhet.

Sverige är fantastiskt, det ska vi fira. Ett fyrfaldigt leve för Sverige!

Det leve

1 kommentar:

Anonym sa...

bra tal, man fäller nästan en tår!
/k