måndag 5 oktober 2009

Hur kan man neka någon valfrihet?

Förra veckan genomfördes en historisk debatt i kommunfullmäktige i Östhammar. De förtroendevalda hade en stundtals riktigt bra diskussion om införandet av lagen om valfrihet (LOV) i kommunen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var emot och menar på att all god omsorg endast kan produceras i offentlig regi. V menar till och med att majoriteten i kommunen nu "raserar" allt det goda som byggts upp under åren. Det är en i flera fall klargörande skiljelinje som dras upp mellan oss som vill förändra och mellan de som vill konservera det bestående. Mina skäl att säga ja till LOV är följande:
  • Jag tror på en stark och välskött offentlig sektor. Med gemensam och solidarisk finansiering av välfärden, erbjuds vi medborgare högkvalitativa tjänster. Jag avskyr däremot monopol, vare sig de är offentliga eller privata. Det måste vara möjligt att kunna välja utförare med den ena eller den andra inriktningen.
  • Genom att skapa konkurrens vässar vi en redan välskött kommunal verksamhet . Nya erbjudanden och utförare kommer att vässa den kommunala verksamheten.
  • Kraven på oss politiker att noggrant arbeta med kvalitetsuppföljning kommer att öka. Det ansvaret kommer vi att ta.
  • Införandet av LOV är en viktig positiv signal till det lokal näringslivet att det går att konkurrera med god kvalitet och intressanta erbjudanden till brukarna av omsorg.
  • Kommunens personal ska kunna ha möjlighet att välja att söka anställning hos andra arbetsgivare och /eller starta egna företag själva eller tillsammans. Då de flesta anställda är kvinnor är det en viktig jämställdhetsfråga att öppna upp detta monopol.

Omröstningen slutade med resultatet 26 för och 22 emot, en seger för en mer dynamisk utveckling i Östhammars kommun.


1 kommentar:

Paul sa...

Håller med om en att det var en bra diskussion! Dessutom en av de första där vi fick lite mer ideologisk debatt i fullmäktige.

När jag läser brandtalen på www.s-info.se/osthammar (Socialdemokraterna i Östhammars hemsida) blir jag dock lite besviken. Var är oppositionen någonstans i vår kommun? Var är visionerna, var är motståndet? Utöver LOV:en hittar jag ingen nu beslutad kommunal fråga som engagerat dem, utan mest riksfrågor.

Engagemanget för kommunalpolitik lär fortsätta vara lågt utan rejäla motsättningar som kan engagera människor. Demokratin behöver idéer & konfliktytor för att utvecklas!