torsdag 22 oktober 2009

"Östhammar - rätt in i framtiden"

För några dagar sedan hade jag förmånen att få lyssna till ett föredrag av en person vid namn Micael Sandberg. Undertecknad hade bjudit in honom för att inspirera kommunens förvaltningschefer átt tänka i lite nya banor. Det finns alltid ett stort behov av att orientera sig i omvärlden och få tanka nytt. Tillsammans med våra förtroendevalda och tjänstemän behöver vi då och då få igång de "grå". De vardagliga arbetsuppgifterna tenderar alltid att sluka all uppmärksamhet. Att utvecklas strategiskt är livsviktigt, både som yrkesperson och kommun. Sandbergs resonemang utspann sig kring följande trådar:
  • Östhammars kommun (ÖK) utvecklas endast om Uppsala tillåts - eller snarare tillåter sig - att utvecklas. Ua tappar hela tiden mark, relativt Stockholmsområdet. Ua måste akapa tätare miljöer med högre ekonomisk bärkraft.
  • Ua har i dag en slags offentlig bruksanda som inte tillåter en dynamisk utveckling. Vi i Ök måste på alla sätt "heja på" en kraftfull utveckling i Ua. Framtidens utveckling sker inte i produktionsdrivna ekonomiska system, utan i tjänsterelaterade dito. Ekonomisk och fysisk täthet skapar goda miljöer för möten. Möten av olika slag skapar mer service och tjänster.
  • En kraftfull utveckling i Ua spiller över på Ök och då kan vi få en kraftfull utveckling. En liknande relation mellan Ua och Stockholm, spiller även över på Ua och därmed Östhammar.

Sålunda; för att utveckla Ök på ett positivt sätt måste vi som kommun arbeta mycket handfast med integrationen av hela vår kommun med regionens infrastruktur och kollektivtrafik. Om Du vill läsa mer om dessa tankar, se gärna tidigare blogginlägg.

Sammanfattningsvis, ett intressant och givande föredrag som kickade igång en hel del funderingar och tankeutbyten för deltagarna.

För övrigt anser jag att det borde bli soligare väder!

1 kommentar:

Paul sa...

Låter som ett spännande föredrag!

Det problematiska kan möjligen komma när man går in på vad som Uppsala borde göra för att "utvecklas". Är det som hittills i den offentliga debatten i Uppsala enbart fler bostäder på stadens parker och stadsnära flygtrafik som det handlar om, så är jag skeptiskt om det är rätt väg till utveckling.

Men han hade kanske helt andra, mer kreativa & framtidsinriktade perspektiv, på vad utveckling innebär och vad som skulle behövas i Uppsalas fall?