måndag 16 augusti 2010

Pension - Uppskjuten lön?

Just nu pågår ett intensivt mediadrev omkring pensionsfrågan. Journalister inser att det finns en stor sprängkraft i pensioner i allmänhet under val. Så har det varit i alla val som jag har överblick över och det kommer att fortsätta vara så i framtiden också. Det ligger i frågans natur, att man som medborgare är hänvisad till ssmhället för att få sin "lön" tills den dag då livet är slut. Tacka sjutton för att man då lätt blir orolig om något händer med den inkomst man ska få. Som enskild kan man knappast söka sig nytt arbete eller vara med och förhandla om sin lön, utan är hänvisad till de "stora elefanternas dans", hur riksdag och regering beslutar i frågan. Just nu är socialdemokraterna på krigsstigen och förklarar grötmyndigt att "Pension är uppskjuten lön" så att man som pensionär "har rätt att få ut sin lön ograverad". S slutsats är att jobbskatteavdraget och skillnaden i beskattning är "djupt orättvis". Det är ju inte svårt att förstå att man ägnar sig åt den typen av röstfiske - Det är ju val för fasen!!

Detta ger anledning för mig att fundera över frågan och jag har gjort följande ställningstaganden:

- Fem av sju riksdagpartier ( alla utom mp och v) gjorde under nittiotalet upp om ett mycket framåtsyftande pensionsbeslut. Grunden för detta beslut är att det finns en stark koppling mellan rådande konjunktur, sysselsättningsnivå och samhällsekonomi, och de pensioner som utbetalas. Ett mycket bra beslut som nästan alla utvecklade länder idag saknar och önskar att man tagit tidigare. Pensioner trollas ju inte fram utan arbetas fram!
- Den nuvarande regeringsalliansen är överens om att vi måste få fler som jobbar och därmed finansierar pensionerna! Därav besluten om ett reformerat socialförsäkringssystem och ett jobbskatteavdrag som gynnar arbete och som därmed naturligtvis direkt gynnar pensionsutbetalningarna.
Det är bara att konstatera att verkligheten faktiskt visar att pensionerna sjunker i år och troligen även nästa år därför att ekonomin dragits med så dålig konjunktur. Vårt pensionssystem och jobbskatteavdraget är framåtsyftande och kommer att ge långsiktigt högre pensioner.
Dock: Både Alliansen och det röda laget vill minska skatten och det kan vara OK om man är tydlig varför och inte minst hur det är finansierat.

Så min slutsats är : Pension är uppskjuten lön, men en uppskjuten lön är beroende att att det går bra för Sverige. Annars får vi till sist inte någon uppskjuten lön att betala ut som pension.

--------------
För övrigt anser jag att det är underbart med sensommar! Nu blir det hårdkörning innan valet!
Lev väl
Jacob

Inga kommentarer: